Twee mensen zijn aan het overleggen achter de computer

Netto-inkomen berekenen: hoeveel salaris houd jij over als zzp’er?

Hoeveel houd je als zzp'er netto over van het geld dat je verdient? Lees hoe jij je salaris als zzp’er berekent zonder ingewikkelde formules te gebruiken.

Netto-inkomen als zzp’er berekenen: waarom belangrijk?

Als je in loondienst bent, krijg je gewoon elke maand een nettosalaris op je rekening gestort. Maar als zzp'er mag je niet elk bedrag dat je ontvangt als salaris zien. Je moet er namelijk nog belasting over betalen. Om te voorkomen dat je per ongeluk te veel uitgeeft, is het belangrijk om je netto zzp-salaris te berekenen. In dit artikel vind je een aantal eenvoudige berekeningen die je hierbij helpen.

Inkomsten en omzet: wat is het verschil?

Wil je als startende ondernemer je inkomen berekenen? Houd dan rekening met het verschil tussen je totale inkomsten en de omzet.

    Je totale inkomsten bestaan uit alle bedragen die er op je rekening binnenkomen, bijvoorbeeld het geld van betaalde facturen of verkochte producten. Dat bedrag is inclusief btw, ofwel omzetbelasting. Dat heeft de klant boven op jouw verkoopprijs betaald en moet jij elk kwartaal weer betalen aan de Belastingdienst bij je btw-aangifte. Geef dit geld dus niet uit, maar zet je ontvangen btw elke maand opzij voor de btw-aangifte. Je omzet is de optelsom van alle betaalde facturen of verkochte producten exclusief btw. In sommige gevallen hoef je geen btw te betalen, bijvoorbeeld als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling. Dan zijn je totale inkomsten en je omzet gelijk.

Bruto-inkomen zzp

Je bruto-inkomen is je omzet (inkomsten min btw) min de bedrijfskosten. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor je laptop, diensten als je boekhoudpakket, je zakelijke rekening of (als je producten verkoopt) de inkoopkosten van die producten. Het bruto-inkomen noem je als ondernemer ook wel de winst voor belasting.

Directe en indirecte kosten

Je kunt binnen de bedrijfskosten ook nog onderscheid maken tussen directe en indirecte kosten voor je uitgevoerde klussen of verkochte producten. Directe kosten zijn vrij gemakkelijk te linken aan jouw product of dienst, zoals kosten voor materiaal of inkoop. Indirecte kosten zijn de kosten die je aan je eigen organisatie besteedt. Denk aan kosten voor de administratie, ICT of energie.

Na het berekenen van je bruto-inkomen heb je nog één stap te gaan voordat je jouw salaris als zzp’er weet: de inkomstenbelasting berekenen.

Rabobank

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Netto-inkomen zzp

Het netto-inkomen is wat je uiteindelijk overhoudt om van te leven. Je berekent dit door je bruto-inkomen te verminderen met de inkomstenbelasting. Dat bedrag noem je ook wel de 'winst na belasting' of 'nettowinst'. Hoeveel inkomstenbelasting je betaalt, is afhankelijk van je bruto-inkomen en of je gebruikmaakt van aftrekposten.

De bedragen van die aftrekposten haal je van je winst af, waardoor je belastbare winst lager wordt en je minder belasting betaalt. Twee belangrijke aftrekposten zijn de zelfstandigen- en startersaftrek, maar er zijn er nog meer.

Naast de aftrekposten kun je (als je winst maakt) gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling. Daarmee trek je in 2024 nog eens 13,31% van je winst af. Daardoor wordt het bedrag waarover je inkomstenbelasting betaalt nog een stukje lager.

Hoeveel zet je apart voor de inkomstenbelasting?

Met al deze aftrekposten en vrijstellingen in gedachten, kun je je houden aan onderstaande richtlijn voor je inkomstenbelasting:

    Is je winst minder dan € 70.000? Dan zal 20% tot 25% van je winst voldoende zijn om je inkomstenbelasting mee te betalen. Is je winst meer dan €70.000? Dan kom je in de hoge belastingschijf, en betaal je meer belasting over het stuk daarboven. Dan kun je beter 30% opzij zetten.

Voorbeeldberekening bruto en netto-inkomen

Om de informatie duidelijker te maken, geven we een voorbeeld:

    Mirjam is op 1 januari 2023 begonnen als zzp’er in de marketing. Ze werkt 28 uur per week en voldoet in 2023 daarmee aan het urencriterium. 20 uur daarvan zijn declarabel voor klanten, hier stuurt ze facturen voor. Haar uurtarief is € 50 exclusief btw. Het btw-percentage dat op haar dienst van toepassing is, is de standaard 21%.

Hieronder lees je hoe we het zzp-inkomen van Mirjam berekenen.

Stap 1: bruto-inkomen zzp berekenen

In 2023 werkte Mirjam 48 weken. Haar omzet was 20 x 48 x € 50 = € 48.000. De opstartkosten voor Mirjam waren € 2.000 en haar maandelijkse bedrijfskosten waren € 500. De kosten voor 2023 waren dus € 2.000 + (12 x € 500) = € 8.000.

De brutowinst van Mirjam is € 48.000 - € 8.000 = € 40.000. Dit is haar bruto-inkomen over 2023.

Stap 2: belastbare winst zzp berekenen

Mirjam voldoet aan het urencriterium en kan dus gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Omdat ze net is begonnen, kan ze de zelfstandigenaftrek verhogen met de startersaftrek. In de eerste 5 jaar mag je dat 3 keer doen.

De zelfstandigenaftrek in 2023 was € 5.030 en de startersaftrek € 2.123. De winst na gebruik van aftrekposten is € 40.000 – (€ 5.030 + € 2.123) = € 32.847.

Naast deze aftrekposten maakt Mirjam gebruik van de mkb-winstvrijstelling: in 2023 is dit 14% van € 32.847 = € 4.599. De belastbare winst is dus € 28.248. Ze betaalt inkomstenbelasting over dit bedrag.

Stap 3: inkomstenbelasting en netto-inkomen zzp berekenen

Het basistarief in 2023 is 36,93% dus de inkomstenbelasting voor Mirjam is € 28.248 x 36,93% = € 10.432. Daar gaan nog de algemene heffingskorting (€ 2.730) en arbeidskorting (€ 4.902) vanaf. Mirjam betaalt daardoor € 10.432 - € 4.902 - € 2.730 = € 2.800 inkomstenbelasting. Daar komt de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bij (€ 1.533), waardoor Mirjam € 4.333 van haar bruto-inkomen moet aftrekken.

Het netto-inkomen van Mirjam is dus: € 40.000 - € 4.333 = € 35.667. Dat is € 2.972 per maand. Haar omzet is gemiddeld € 4.000 per maand, dus ze zet ruim € 1.000 opzij op haar spaarrekening.

Gunstiger zzp-salaris in 2024

In 2024 gaan de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling omlaag. De zelfstandigenaftrek is nu € 3.750 in plaats van € 5.030, en de mkb-winstvrijstelling daalt van 14% naar 13,31%. Toch zou Mirjam in 2024 een hoger netto maandinkomen overhouden (€ 3.005) omdat de arbeidskorting en algemene heffingskorting hoger uitvallen.

Een illustratie van een pinpas, met munten die eruit springen

De Rabo ZZP Rekening, ideaal voor zzp'ers

Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten.

Veelgestelde vragen