Sterker uit de coronacrisis

Kom sterker uit de crisis: cashflow optimaliseren

De afgelopen jaren hadden veel bedrijven de wind in de zeilen. De coronacrisis zorgt echter voor een nieuwe realiteit en daarmee staat ook het belang van goed cashflow-management bovenaan het prioriteitenlijstje van veel ondernemers. In dit artikel lees je hoe je inzicht krijgt in de cashflow, door bijvoorbeeld het opstellen van een liquiditeitsbegroting en kasstroomoverzicht. Het gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’ helpt je meer grip te krijgen op de financiële huishouding van je onderneming en het optimaliseren van je cashflow.

Meer informatie over het gratis e-book
E-book corona bekijken op de laptop

Cashflow versus winst

Cashflow is een goed instrument om de financiële positie van je bedrijf op de voet te volgen. Accountants en banken noemen het zelfs de meest zuivere financiële KPI om de prestatie van een organisatie te meten. Het is in feite de netto hoeveelheid geld die in en uit je onderneming stroomt. Je moet het begrip echter niet verwarren met winst.

Winst maken en toch een negatieve cashflow hebben kan ook voor komen. Bijvoorbeeld als je veel facturen hebt uitstaan, waarvan slechts een klein deel is betaald. Investeringen en aflossingen zijn ook uitgaven, maar geen kosten.

Een liquiditeitsbegroting

Als ondernemer wil je zeker weten dat je de rekeningen kunt blijven betalen. Een liquiditeitsbegroting geeft structuur en houvast, het wordt ook wel cashflow-forecasting genoemd. Je kun dit opstellen per maand, per kwartaal of per jaar. Hiermee krijg je als ondernemer een goed overzicht van je cashpositie en kun je tijdig ingrijpen als je bedrijf binnen afzienbare tijd uit de bocht dreigt te vliegen. Wil je weten hoe zo’n liquiditeitsbegroting eruit ziet? In het gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’ staat een duidelijk voorbeeld.

Download het gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’

Kasstroomoverzicht

Daar waar je met een liquiditeitsbegroting vooruit kijkt, laat een kasstroomoverzicht zien hoeveel geld er tijdens het lopende boekjaar daadwerkelijk in- en uitgaat. Vraag om een kasstroomoverzicht bij de boekhouder wanneer hij of zij de jaarstukken maakt, dit is belangrijk. Het kasstroomoverzicht kent 3 verschillende soorten kasstromen.

 

1. Kastroom uit operationele activiteiten

Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse operatie. Denk aan salarissen, inkoop van producten en de kosten die je maakt voor de verkoop. Dit is de cashflow die - zeker nu - voor de meeste bedrijven het belangrijkst is. Hij vertelt je namelijk hoe goed de onderneming eigenlijk draait.

 

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de investeringen die je doet. Machines, computers of een auto bijvoorbeeld. Maar ook immateriële zaken zoals een octrooi of software. Bij koop heten ze een investering, bij verkoop een desinvestering.

 

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met investeringen aan én van investeringen aan derde partijen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een lening bij de bank of de aankoop en verkoop van aandelen.

Download gratis het e-book "sterker uit de coronacrisis"

Praktische gids voor financiële grip op je bedrijf

De coronacrisis laat diepe sporen na in het Nederlandse ondernemerslandschap. Heel wat ondernemers vechten voor het voortbestaan van hun business. Juist nu is financiële grip op je bedrijf belangrijk! Wil je hier meer over weten? In het gratis e-book vind je praktische tips, verhalen en rekenvoorbeelden om sterker uit de crisis te komen.

Meer informatie over het gratis e-book