Ondernemer staat voor haar restaurant

Zo maak je toekomstscenario’s voor jouw bedrijf

Je gaat investeren in je bedrijf. Maar hoe weet je nou wat die investering gaat doen met je omzet, winst en kosten? Probeer eens een tipje van de sluier te lichten door scenario’s voor jezelf uit te werken. Financieel expert Frans van Laar vertelt je meer.

Financieel expert Frans van Laar

Frans van Laar
Financieel expert bij Ondernemerschap Academy
Frans heeft jarenlange ervaring met het begeleiden en trainen van ondernemers.

De toekomst van jouw bedrijf

“Je kunt als ondernemer helaas niet de toekomst voorspellen. Maar je kunt wel proberen de toekomst zo goed mogelijk in kaart te brengen door het uitwerken van verschillende mogelijke toekomstscenario’s. Zo weet je welke voorzorgsmaatregelen jij moet nemen om optimaal in te spelen op kansen en risico’s, wat er ook gebeurt!”
- Frans van Laar

Raket

Zo start je in vier stappen met scenariodenken

1. Analyseer

Analyseer je huidige situatie

Start met het analyseren van de huidige situatie van je bedrijf en de markt. Breng in kaart hoe jouw bedrijf er financieel voor staat: hoe is het gesteld met je winstgevendheid, je solvabiliteit en je liquiditeit? Breng ook in kaart hoe de markt eruit ziet: welke technologieën worden bijvoorbeeld gebruikt binnen jouw sector? En hoe verhoudt jouw bedrijf zich tot concurrenten in de markt?

2. Ontwikkel

Ontwikkel je basisscenario

Werk eerst een ‘logisch’ toekomstbeeld uit als basisscenario. Gebruik hiervoor de huidige situatie en de verwachtingen over hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Deze verwachtingen kun je bijvoorbeeld terugvinden bij RaboResearch. Neem ook de veranderende kosten en de stijgende of dalende winst die je na de investering verwacht mee.

Lees hoe je berekent wat je investering gaat opleveren

3. Alternatief

Werk alternatieve scenario’s uit

Nu is het tijd om goed na te gaan denken! Werk op basis van onzekere variabelen in je geschetste toekomstbeeld alternatieve scenario’s uit. Denk bijvoorbeeld aan marktgroei, nieuwe technologieën of nieuwe regelgeving vanuit de overheid.

4. Impact

Werk de impact van elk scenario uit

Definieer de kans op elk scenario en werk de impact van de scenario’s op jouw bedrijf uit. Want wat betekent het voor je resultatenrekening wanneer je omzet daalt? En kan jij dan nog wel de lasten van je investering betalen?

Voorbeeldscenario investeringen

Scenario’s in de praktijk: een voorbeeld

Een innovatieve verduurzamingsaannemer besluit volledig in te gaan zetten op warmtepompen. Hij moet hiervoor investeren in:

  • personeelstrainingen
  • het opbouwen van de voorraad apparatuur en onderdelen
  • de aanschaf van installatiemateriaal (zoals boren)
  • marketing

De totale investering is €300.000.

In het scenario-overzicht zijn vijf scenario’s uitgewerkt: een basisscenario, een zeer positief scenario, een redelijk positief scenario, een redelijk negatief scenario en een zeer negatief scenario.

Uit deze scenario’s kun je een aantal conclusies trekken

Scenario 1: Basisscenario

Dit is je meest logische en realistische scenario. Dit kun je bij een financieringsaanvraag aan de bank presenteren.

Scenario 2: Subsidie

Door een nieuwe subsidie die de aankoop van warmtepompen een stuk aantrekkelijker maakt voor consumenten, stijgt de vraag. Hierdoor stijgt niet alleen de omzet, maar stijgen ook de materiaalkosten en trainingskosten voor personeel. Een grote pool freelancers kan helpen een eventueel personeelstekort op te vangen.

Scenario 3: Nieuwbouwproject

Omdat het een langdurig en groot project betreft, kan het bedrijf goedkoop materiaal inkopen. Bovendien kan personeel tijdig worden ingepland. De omzet en de kosten kunnen realistisch worden voorspeld.

Scenario 4: Stimuleringsregelingen vervallen

Niet alleen de omzet daalt, maar ook de kosten dalen. Doordat de stimuleringsregeling geleidelijk wordt afgebouwd, zijn de kosten van het wegvallen van opdrachten lager.

Scenario 5: Niet rendabel

Warmtepompen blijken geen rendabele duurzame innovatie te zijn, waardoor er geen nieuwe warmtepompen worden verkocht. Er gaan extra kosten naar een nieuwe duurzame oplossing, het inhuren van aanvullende expertise en het trainen van bestaand personeel . Bouw hiervoor een flexibele schil in van personeel.

Kies je meest realistische scenario voor de bank

De scenario’s maak je vooral voor jezelf, zodat je inzicht krijgt in wat je investering gaat doen met jouw omzet, kosten en winst. Het is slim om bij je financieringsaanvraag je uitgewerkte scenario’s mee te nemen. Zo zien wij dat jij goed hebt nagedacht over je investering en de bijbehorende risico’s. Benoem hierbij wel wat jij als het meest realistische scenario ziet.

Wel of niet doen

3 x doen

1. Winst en kosten

Kijk naar je winst en kosten

Kijk niet alleen naar je omzet, maar vooral ook naar je winst en kosten. Als je omzet groeit, kan het ook zijn dat je kosten groeien. Bijvoorbeeld omdat je extra personeel moet aannemen. Werk je scenario’s dus compleet uit en denk eens verder dan alleen aan de logische kosten.

2. Doen niet doen

Kijk ver genoeg vooruit

De bank wil dat je minimaal 12 maanden vooruitkijkt in je scenario’s. Bij heel grote investeringen kun je enkele jaren vooruitkijken.

3. Flexibel personeel

Zet flexibel personeel in

Lopen de kosten snel op bij een negatief scenario? Check dan of je dit kunt tegengaan door een mogelijkheid in te bouwen waarbij je personeelskosten flexibel kan inkopen.

Chat met de Rabobank

Sparren met een accountmanager

Hulp nodig bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag? Neem contact op met een accountmanager van Rabobank. Wachten tot je je aanvraag helemaal in orde hebt is niet nodig: vrijblijvend sparren over jouw investering is ook mogelijk!

Even sparren