Ondernemer bekijkt zijn verzekeringen

Je cashflow waarborgen met een kredietverzekering

Voldoende cashflow is prioriteit van elke ondernemer. Maar wat nu als je klant failliet gaat en jouw factuur nog niet is betaald? Een kredietverzekering is één van de manieren om dat financiële risico af te dekken.

Herman van Seggelen

Herman van Seggelen is werkzaam voor Rabobank Corporate Insurance. Hij adviseert bedrijven over debiteurenrisico's. Dan gaat het dus om klanten die de rekening niet kunnen betalen, omdat ze failliet gaan of in surseance van betaling komen. Veel ondernemers krijgen een keer met zo'n situatie te maken.

"Recent nog heb ik een bedrijf bijgestaan dat maatwerk-machines bouwt en verkoopt aan klanten uit de hele wereld. Zij maken aan de voorkant veel kosten, waarbij het vooral gaat om materialen en manuren. Met een opdrachtgever spreekt het bedrijf milestones af, zodat telkens weer een nieuw plukje van de factuur wordt overgemaakt."

"Tijdens dit proces ging een klant in India onverwacht failliet. Het merendeel van de kosten dat al was gemaakt, had de opdrachtgever nog niet betaald. Het Nederlandse bedrijf zat daardoor ineens met een enorm gat in de cashflow. Dan moet je denken aan een bedrag met zes nullen maar liefst."

Is een kredietverzekering een goede oplossing om dit soort risico's af te dekken?

"In de meeste gevallen wel. Het gaat daarbij wel om maatwerk, want voor iedere ondernemer gelden andere risico's. Het ene bedrijf is beter af met een kredietverzekering die continu doorloopt, een ander sluit die incidenteel af voor de paar keer dat dit risico zich voordoet." In dit artikel deelt ervaren ondernemer van de Horizon Groep zijn tips over het omgaan met onbetaalde facturen.

Welke mogelijkheden hebben bedrijven nog meer?

"Werken met een Letter of Credit bijvoorbeeld. Daarmee leg je het risico van een niet-betaalde factuur bij de bank van de afnemer. Dat is overigens best complex en vergt het nodige regel- en papierwerk, dat om veel afstemming vraagt en tot in detail moet kloppen. Zo'n Letter of Credit wordt dan ook meestal toegepast als er grote bedragen in het spel zijn."

Loep

Klant kan niet betalen

Kredietverzekeringen zijn van toepassing op zakelijke afnemers uit binnen- en buitenland. Wat wel belangrijk is om te benadrukken: hiermee ben je gedekt voor het risico dat een klant de rekening niet kan betalen, niet voor het risico dat een klant niet wil betalen. Dat is een belangrijk verschil. Heb je een klant die de rekening niet betaalt omdat hij ontevreden is over het geleverde werk, dan ben je aangewezen op een incassobureau of - in een later stadium - de rechter.

Slim debiteurenbeheer: ga slim om met je debiteuren

Er wordt wel eens gezegd dat kredietverzekeringen vooral voor grote bedrijven relevant zijn. Is dat zo?

"Die doen vaker opdrachten waarbij veel geld gemoeid is. In die zin is het dus niet zo gek dat deze connectie wordt gemaakt. Maar ook kleinere bedrijven krijgen met debiteurenrisico's te maken, die veel impact kunnen hebben. Stel dat je specifieke goederen inkoopt die vooral voor één bepaalde afnemer waardevol zijn. Als de klant failliet gaat, zit je met spullen opgescheept die je voor slechts een fractie van het aankoopbedrag kan verkopen."

Is het een flinke kostenpost voor bedrijven?

"Prijzen variëren per sector, land en volume. Over het algemeen moet je denken aan een verzekeringspremie van 0,05 tot 0,3 procent van de omzet. Dat valt dus best mee. Het aantal ondernemers met een kredietverzekering is relatief laag, dit ligt nog ruim onder de 20 procent. Op de balans van veel bedrijven komt het debiteurenbestand toch al gauw op zo'n 30 tot 40 procent uit, een flinke hap dus. Je moet jezelf afvragen wat het voor je bedrijf betekent als een deel van die facturen niet wordt betaald."

Denken jullie dat het aantal claims de komende tijd gaat oplopen?

"Dat verwachten we zeker. Als gevolg van de coronacrisis gaan uiteindelijk meer bedrijven failliet en zullen er dus ook meer opdrachtnemers zijn die met onbetaalde facturen komen te zitten. Dat maakt van een kredietverzekering dus bepaald geen overbodige luxe."

"Dat je al tien jaar zakendoet met een klant en inmiddels een goede band hebt opgebouwd, is geen garantie dat ook de volgende factuur wordt betaald. Dat is belangrijk om te beseffen. Als die afnemer in financiële problemen komt en uitstel van betaling moet aanvragen, dan neemt een curator het over en kun je meestal fluiten naar je centen."

Heb je tot slot nog een tip?

"Zorg dat je weet met wie je zakendoet. De informatie die een kredietverzekeraar heeft over jouw (potentiële) afnemers is heel waardevol. Zo krijg je een beeld van de kredietwaardigheid en kan je daar je betaalafspraken op afstemmen."

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer