financiele risico's afvinken

4 financiële bedrijfsrisico's om zeker af te vinken

Bij ondernemen horen risico's. Maar waar je een kleine tegenvaller voor lief neemt, zijn er ook gebeurtenissen die grote financiële consequenties kunnen hebben. Over deze vier bedrijfsrisico's moet je in ieder geval goed hebben nagedacht.

Loep

1. Je wordt aansprakelijk gesteld

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Maar wat nu als daardoor schade wordt veroorzaakt aan andere mensen of spullen die niet van jou zijn? Dan kun je als ondernemer aansprakelijk worden gesteld.

Het gaat om schade die jijzelf, een medewerker of je product veroorzaakt. Ook letsel bij medewerkers telt mee. Een paar voorbeelden:

    een medewerker stoot een kop koffie om, precies over de laptop van een klant het reclamebord naast je winkel waait om tegen een geparkeerde auto een medewerker raakt zijn vinger kwijt tijdens werkzaamheden aan een machine de broodjes die je verkoopt zorgen bij klanten voor voedselvergiftiging

Een laptop repareren is qua kosten nog wel te overzien. Anders wordt het wanneer tientallen klanten jouw bedrijf bijvoorbeeld aansprakelijk stellen doordat een medewerker per ongeluk een fout heeft gemaakt. Dan zijn in sommige gevallen schadeclaims tot wel honderdduizenden euro's denkbaar.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je je in tegen dit soort risico's. Per schadegeval is op deze manier een bedrag tot € 2,5 miljoen gedekt. Verplicht is deze verzekering niet, wel wordt het door brancheverenigingen en risicospecialisten aangeraden.

De kosten hangen af van je jaaromzet, het aantal medewerkers en de branche waarin je opereert.

2. Je werknemer raakt langdurig ziek

Een medewerker die een paar dagen afwezig is door ziekte, dat is meestal nog wel op te vangen. Maar wat nu als het letsel veel ernstiger is en je collega daardoor maanden uit de roulatie is? Veel bedrijven krijgen een keer met die situatie te maken.

Wist je bijvoorbeeld dat zo'n 80 procent van het aantal verzuimdagen wordt veroorzaakt door medewerkers die langer dan zes weken ziek zijn? Psychische aandoeningen zijn in bijna 30 procent van de gevallen de oorzaak (bron: CBS).

Wanneer een medewerker langdurig uitvalt, dan krijg je al snel te maken met extra kosten:

    Loonkosten : 70 procent is het wettelijk minimum en er zijn CAO's waarbij 80 procent of zelfs 100 procent van het loon moet worden doorbetaald Verzuimbegeleiding : je bent verplicht een arbodienst in te schakelen om de zieke medewerker weer te laten re-integreren, dat kost geld Vervanging : als het overige personeel het werk niet kan opvangen, heb je een vervanger nodig Productieverlies : de medewerker die het werk oppakt, moet op een andere plek verstek laten gaan en het inwerken van een nieuwe collega kost tijd

Verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering dek je je in tegen al deze bijkomende kosten. Dat is inclusief het doorbetaalde loon, hulp bij verzuimbegeleiding en eventuele behandelingen door een bedrijfsarts.

Financiële tegenvallers: wat verzeker je wel én wat niet?

Ondernemers Francine en Michel delen in Kennismakers hun ervaringen over de onzekerheden in de evenementenbrache, hoe ze daar mee omgaan en welke risico's ze wel én niet verzekeren. In 3 minuten hoor je van deze ondernemers hoe zij financiële tegenvallers opvangen én welke risico's zij afdekken.

Bekijk aflevering

3. Je raakt arbeidsongeschikt

Het is de schrik van elke ondernemer: niet meer kunnen werken. Dat is niet iets wat alleen andere mensen overkomt, het kan ook jou gebeuren. Denk aan een ernstige ziekte, een auto-ongeluk, een hersenbloeding of burn-out.

Als ondernemer ben je niet automatisch verzekerd tegen langdurige uitval, zoals medewerkers dat wel zijn. Regel je niks en er gebeurt iets waardoor niet meer kunt werken, dan ga je er financieel meestal fors op achteruit. Mogelijk moet je in dat geval zelfs noodgedwongen verhuizen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vang je dit financiële risico op. Je beschermt hiermee (een deel van) je inkomen tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Met name veel zzp'ers en kleine zelfstandigen hebben geen AOV afgesloten. De overheid heeft vergevorderde plannen om dit in de nabije toekomst verplicht te stellen voor elke ondernemer.

calculator

4. Je klanten betalen de rekening niet

Onbetaalde facturen, dat probleem krijgt elke ondernemer wel een keer voor z'n kiezen. Als het om flinke bedragen gaat, dan kan dat leiden tot een gebrek aan voldoende cashflow. Dit is zelfs de belangrijkste reden waarom bedrijven failliet gaan.

    Hoe beter jij je debiteurenbeheer op orde hebt, hoe groter de kans dat klanten op tijd de rekening betalen. Deze tips helpen je daarbij. Met Rabo Betaalverzoek bied je jouw opdrachtgevers meer betaalgemak. Daarmee zijn ze sneller geneigd om je factuur over te maken. Zo werkt Rabo Betaalverzoek.

Kredietverzekering

Goed debiteurenbeheer is de beste remedie tegen onbetaalde facturen. Maar hoe goed jij je zaakjes ook op orde hebt, het risico dat het toch een keer misgaat is er altijd. Het financiële vangnet om zo'n klap op te vangen is een kredietverzekering. Hiermee voorkom je dat jouw bedrijf in financiële problemen komt wanneer klanten de rekening niet betalen.