2020: het jaar van de Brexit

2020: het jaar van de Brexit

Het heeft even geduurd, maar 2020 lijkt dan eindelijk het jaar van de Brexit te worden. De Conservatieven hebben onder leiding van premier Johnson de Britse Lagerhuisverkiezingen weten te winnen. Hoe nu verder? Markteconoom Stefan Koopman vertelt over mogelijke scenario’s en wat deze voor jou als ondernemer kunnen betekenen.

Premier Johnson heeft mandaat voor Brexit-deal

De premier heeft zijn doel bereikt. Met de vervroegde verkiezingen hebben de conservatieven 365 van de 650 zetels in het Lagerhuis gewonnen. Dit betekent dat premier Johnson van de Britse bevolking een duidelijk mandaat heeft gekregen voor zijn Brexit-deal. Het is dan ook zo goed als zeker dat Brexit voor 31 januari plaatsvindt. Mits het nieuwe parlement het scheidingsakkoord goedkeurt.

Onderhandelingen met Brussel en transitieperiode van start

De Britten lijken dan eindelijk uit de Brexit-impasse te zijn geraakt. De onderhandelingen met Brussel over de toekomstige relatie met de Europese Unie kunnen worden opgestart. Of dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk al helemaal los is van de Europese Unie? Nog niet. Tot en met 31 december 2020 vindt er een transitieperiode plaats, waarin het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese markt en de douane-unie. In deze zogenoemde overgangsperiode wordt er onderhandeld over een nieuw vrijhandelsakkoord.

“Brexit is complexer dan de campagneslogan “Get Brexit Done.”
stefan-koopman-100x100
Stefan Koopman, markteconoom Senior Markteconoom

Gelijk speelveld voorwaarde voor akkoord

Een vrijhandelsakkoord, zonder handelstarieven en invoerquota, lukt alleen als het VK en de EU met de neuzen dezelfde kant opstaan. Oftewel: wanneer de handelsrelatie gebaseerd is op een gelijk speelveld. Verschillende Europese leiders hebben al aangegeven geen akkoord te willen sluiten wanneer premier Johnson de Brexit aangrijpt om de economie te dereguleren. Maar voor de Britten is de Europese ‘bemoeizucht’ over de regelgeving juist één van de belangrijkste beweegredenen geweest voor Brexit.

Britten willen eigen koers varen

De behoefte van de Britse bevolking laat zien dat Brexit complexer is dan de campagneslogan “Get Brexit Done”. Het maakt de handelsbesprekingen lastig. Hoe sterker de Britse koers afwijkt van de Europese koers, hoe groter de handelsfricties met Europa én hoe negatiever de economische consequenties zullen zijn. Het is dan ook niet helemaal helder hoe deze onderhandelingen in slechts elf maanden afgerond kunnen worden. Voor een handelsakkoord van deze complexiteit worden normaal meerdere jaren uitgetrokken.

Zwichten Europese leiders voor Johnson?

Het is in dit opzicht positief dat de transitieperiode eenmaal verlengd kan worden met maximaal twee jaar. Een mogelijkheid waar premier Johnson niet om staat te springen. Hij heeft dan ook meerdere malen aangegeven deze transitieperiode niet te willen verlengen, om verdere vertraging te voorkomen. De premier wil hiermee de druk op de Europese leiders opvoeren, in de hoop dat hij er een goede deal voor de Britten uit kan slepen. Het is de vraag of de Europese leiders zwichten voor deze druk.

“De transitieperiode is het ideale moment om de gevolgen van Brexit voor jouw bedrijf te onderzoeken.”
stefan-koopman-100x100
Stefan Koopman, markteconoom Senior Markteconoom

Brexit officieel, vraagtekens blijven

Dat Brexit er komt, is een feit. Toch blijft het onzeker wat Brexit voor ondernemers precies betekent. De kans op een harde Brexit is nog altijd aanwezig en over de handel in diensten blijft nog altijd veel onzeker. Het is van cruciaal belang dat het VK en de EU de wederzijdse standaarden, kwalificaties en licenties blijven erkennen, om de gevolgen voor ondernemers te beperken.

Breng de gevolgen voor jouw bedrijf in kaart

De transitieperiode tot 31 december 2020 is voor jou als ondernemer het ideale moment om de gevolgen van Brexit te onderzoeken. Met de Brexit Impact Scan van De Rijksoverheid breng je eenvoudig de gevolgen van Brexit voor jouw bedrijf in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het houden douanecontroles, het invoeren van voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen én het aanpassen van exportdocumenten. Kijk daarbij verder dan jouw bedrijf. De gevolgen van Brexit raken immers de gehele productieketen.