Twee mannen in Londen

Brexit: Wijziging betalingsverkeer

Vanaf 1 januari 2021 is de overgangsperiode van de Brexit ten einde en gelden aanvullende eisen in het betalingsverkeer naar het Verenigd Koninkrijk. Voor een euro-incasso (SEPA Direct Debit: SDD CORE en SDD B2B) geldt dat er aanvullende gegevens moeten worden meegegeven. En voor een Wereldbetaling zijn drie kostenopties mogelijk.

munten

Wijziging euro-incasso

Wanneer je wilt incasseren ten laste van een rekening in het Verenigd Koninkrijk, moeten per 1 januari 2021 de volledige adresgegevens worden verstrekt van de geïncasseerde (debiteur). Dit geldt voor zowel de handmatige incasso opdrachten als de opdrachten die worden geïmporteerd via het pain.008.001.02-bestandsformaat. Worden deze gegevens niet mee gegeven, dan loop je het risico dat de buitenlandse bank de opdracht afkeurt.

Let op: het kan zijn dat jouw boekhoudpakket moet worden aangepast en dat je leverancier hier kosten voor in rekening brengt.

Wijziging Wereldbetaling

Aan buitenlands betalingsverkeer zijn kosten verbonden. Wie deze kosten betaalt, wordt duidelijk gemaakt door de gebruikte kostenoptie. Bij een zakelijke Wereldbetaling naar het Verenigd Koninkrijk zijn per 1 januari 2021, naast de kostenoptie SHA, ook de kostenopties OUR en BEN toegestaan.
Deze opties staan voor:

  • SHA - de opdrachtgever betaalt de eigen bankkosten en de begunstigde betaalt de overige kosten.
  • OUR - de opdrachtgever betaalt zowel de eigen bankkosten als de kosten die de begunstigde aan de eigen bank betaalt.
  • BEN - de opdrachtgever laat de begunstigde alle kosten betalen.

Veelgestelde vragen

Gelden deze eisen ook voor de SEPA credit transfer?

Deze eisen gelden ook voor de SCT (overboeking) naar een begunstigde in het Verenigd Koninkrijk. De gegevens worden automatisch door Rabobank gevuld. Hier hoef je dus geen actie voor te ondernemen.

Welke velden in pain.008.001.02 moeten worden gevuld?

Bij het importeren van incasso-opdrachten via het pain.008.001.02-bestandsformaat moeten de volgende elementen gevuld zijn:

  • /Document//CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/Ctry/
  • /Documentl/CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine/

Bekijk de geactualiseerde formaatbeschrijving van het pain.008.001.02-bestandsformaat onder de lamel 'Initiëren van betaal- en incasso opdrachten'.

Keuren alle banken in het VK meteen vanaf 1 januari 2021 incasso’s af?

Ondanks dat de wet- en regelgeving ingaat op 1 januari 2021, kan het zijn dat niet alle banken in het VK meteen incasso’s zonder aanvullende gegevens afkeuren. Wil je het risico op afkeuren niet lopen, neem dan nu al maatregelen en vul de gegevens vast in.

Welke foutcode wordt teruggestuurd bij een afgekeurde incasso?

Omdat de foutcode wordt teruggegeven door de buitenlandse bank, is dit niet met zekerheid te zeggen. De verwachting is dat de incasso wordt afgekeurd met foutcode RR04 om administratieve reden, aangezien de incasso niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

Waar kan ik de kostenoptie van een Wereldbetaling meegeven aan de opdracht?

Bij het initiëren van de opdracht kan, per opdracht, de kostenoptie worden meegegeven.

Waar vind ik meer informatie over betalingsverkeer na de Brexit?

Zelf regelen & Contact