Belastingen bij internationaal ondernemen

Als u over de grens zakendoet, krijgt u te maken met Nederlandse én buitenlandse belastingregels. Maar met welke precies? En in welk land betaalt u de btw? Een eenvoudig antwoord op deze vragen is er niet. Voor iedere situatie gelden andere regels. We zetten de belangrijkste regels en begrippen voor u op een rij.

Intracommunautaire levering

Exporteert u vanuit Nederland naar een ander EU-land en levert u aan een bedrijf? Of brengt u uw eigen goederen naar uw eigen onderneming in een ander EU-land? Dan spreken we in beide gevallen van een intracommunautaire levering. Deze levering is belast met 0% btw. Om gebruik te kunnen maken van dit btw-tarief, moet uw intracommunautaire levering wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

EU-landen wisselen onderling gegevens uit over zakelijke transacties tussen EU-landen. Dit doen ze via de opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP). De Belastingdienst controleert deze. U bent verplicht een ICP-opgave te doen als u goederen of diensten exporteert naar een ander land binnen de Europese Unie.

Intracommunautaire verwerving

Stel, u importeert uit een EU-land – u koopt bijvoorbeeld Duitse auto’s – en laat deze bezorgen bij uw magazijn in Nederland. Dan is uw aankoop een intracommunautaire verwerving. Over de aankoopprijs van de auto’s betaalt u dan Nederlandse btw. Ook als u goederen van uw eigen bedrijf in een ander EU-land overbrengt naar Nederland, doet u een intracommunautaire verwerving. Wilt u weten of uw aankoop een intracommunautaire verwerving is die in Nederland is belast? Gebruik dan dit hulpmiddel van de Belastingdienst.

Bronbelasting

Als u rente, royalty’s of dividend uit een ander land ontvangt, houdt dat land daarover vaak bronbelasting in. U wilt natuurlijk voorkomen dat u dubbele belasting betaalt over deze inkomsten. Gelukkig heeft u in sommige gevallen recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de bronbelasting. Nederland moet dan wel een verdrag hebben afgesloten met het land waaruit de inkomsten komen. In zo’n verdrag staat onder meer welk land belasting mag heffen over welk inkomen of vermogen.

Heeft u inkomsten uit een land zonder verdrag? Dan gelden de regels uit het Besluit voorkoming dubbele belasting.

Lees meer over bronbelasting op Ondernemersplein.nl

Verleggingsregeling

Als u zakendoet met het buitenland, kan de verleggingsregeling gelden. Als de btw verlegd wordt, dan betaalt de afnemer de btw in eigen land. Er zijn dus twee situaties mogelijk. U verlegt btw naar de buitenlandse ondernemer of de buitenlandse ondernemer verlegt btw naar u. Wanneer de verleggingsregel geldt en hoe u de btw berekent, hangt af van uw situatie. De Belastingdienst kan u meer informatie geven over de verleggingsregel bij internationaal ondernemen.

Lees meer over de verleggingsregel op Belastingdienst.nl

Investeringsbeschermingsovereenkomsten

Investeren in een buitenlands bedrijf is niet zonder risico. In het buitenland kan immers van alles misgaan. U investeert bijvoorbeeld in een fabriek en deze dreigt ineens onteigend te worden door lokale autoriteiten. Of een aan u toegezegde vergunning blijft uit. Om uw risico’s te beperken heeft de Nederlandse overheid investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBO’s) afgesloten met meer dan 95 landen.

Bekijk de IBO-landenlijst op Rijksoverheid.nl

Belasting in het buitenland

Wanneer u gaat uitbreiden naar een nieuw land, wilt u natuurlijk vooraf weten met welke belastingen u daar te maken krijgt. Op Rabo Wereldwijd vindt u actuele informatie wet- en regelgeving, waaronder belastingregels, in 120 landen.

Selecteer een land op Rabo Wereldwijd

Gaat u uitbreiden naar een bepaald land en heeft u vragen over de belastingregels? Onze adviseurs helpen u graag verder. Via ons wereldwijde netwerk kunnen we u in contact brengen met lokale belastingexperts.

Meer weten?

Voor veel vragen over fiscale regels in binnen- en buitenland kunt u terecht bij de Belastingdienst. Wilt u weten met welke belastingen en heffingen u te maken krijgt als u goederen importeert of exporteert? Kijk dan ook eens op Ondernemersplein.nl.

Contact

Rabobank