Veilig zakelijk bankieren

De Rabobank doet er alles aan om bankieren zo veilig mogelijk te houden, maar we hebben daarbij ook uw hulp nodig. Hier leest u wat u zelf kunt doen om zakelijk bankieren veilig te houden.

Phishing

Criminelen 'vissen' naar uw persoonlijke gegevens. U ontvangt bijvoorbeeld een e-mail van iemand die zich voordoet als een medewerker van de Rabobank. Men probeert u te verleiden om uw persoonlijke gegevens achter te laten. Vervolgens wordt u gebeld door 'de bank': een oplichter probeert met een mooi verhaal uw beveiligingscodes te krijgen (babbeltruc). Degene die belt, weet vaak heel veel van u.

Als u een valse e-mail, sms of betaalverzoek krijgt

Voorbeelden van een valse e-mail

Incidenten melden

Neem in de volgende gevallen direct contact op met de Rabobank:

 • u (of een medewerker) heeft uw pas niet meer in uw bezit of weet niet waar deze is
 • u weet of vermoedt dat iemand anders een beveiligingscode kent of heeft gebruikt
 • u ziet dat er transacties op uw rekening hebben plaatsgevonden, waarvoor u geen toestemming heeft gegeven
 • uw inlogscherm ziet er anders uit

Gebruikers van Rabo Internetbankieren (Professional) kunnen bellen met de Rabobank.

Maakt u gebruik van Rabo Corporate Connect, Rabo TransAct, Rabo Cash Management, Rabo Trade Access en/of TransAct Valuta, dan neemt u contact op met Rabo Corporate Support: 

Mail: corporatesupport@rabobank.com

Telefoon: (+31 (0)30 71 21 777)

Wij kunnen zorgen voor een blokkade om (verdere) schade te voorkomen. Volg de aanwijzingen op. Wij vragen hierbij nooit om uw beveiligingscodes.

Kwetsbaarheden melden

Bent u deskundig op het gebied van internetbeveiliging en heeft u een mogelijke zwakte in de systemen van de Rabobank ontdekt? Dan vragen wij u om dit te melden.

Meer over kwetsbaarheden melden

Meer over veilig bankieren

Controleer regelmatig uw rekeningen en batchopdrachten

 • Controleer altijd zo spoedig mogelijk uw elektronische en papieren rekeninginformatie.
 • Check alle transacties die u instuurt of autoriseert. Gebruik ook de controlemogelijkheden voor batchopdrachten, zoals controlegetallen en hashwaardes.

Beveilig uw apparatuur

Veel kwaadaardige software komt binnen via linkjes in vreemde e-mails. Of door het bezoeken van geïnfecteerde sites. Alertheid, oplettendheid en voorzichtigheid bij het gebruik van apparatuur zijn nodig.

Beveilig uw software

 • Installeer passende antivirus, anti-malware en anti-spam software op uw apparatuur en bescherm uw netwerk met een firewall.
 • Zorg dat de geïnstalleerde software is voorzien van actuele (beveiligings)updates.
 • Verwijder software die u niet meer gebruikt.
 • Installeer geen illegale of dubieuze software.

Vergrendel apparatuur waarmee u bankzaken doet

 • Zorg voor een passende automatische vergrendeling die alleen door geautoriseerde medewerkers kan worden ontgrendeld.
 • Beveilig telefoons, tablets en computers die u gebruikt voor bankzaken met een toegangscode.
 • Regel goed welke rechten uw medewerkers en beheerders hebben binnen uw netwerk.
 • Zorg dat computers niet ‘van buitenaf’ kunnen worden overgenomen.

Houd uw beveiligingscodes geheim

Alle codes die u van ons krijgt, of zelf aanmaakt (bijvoorbeeld met de Rabo Scanner of de Rabo Bankieren App) zijn even belangrijk als uw pincode.

 • Geef deze codes niet aan anderen.
 • Schrijf of sla de codes niet op.
 • Kiest u zelf een code? Zorg dan dat deze niet gemakkelijk te raden is. Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode.
 • Zorg ervoor dat niemand meekijkt als u beveiligingscodes intoetst.
 • Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon, e-mail of op een andere wijze dan de bank heeft voorgeschreven..

Meer over beveiligingscodes bij bankieren

Laat een ander nooit uw pas(sen) gebruiken

 • Zorg dat uw pas(sen) niet in handen komen van anderen
 • Controleer regelmatig of u uw pas(sen) nog heeft. Dit geldt ook voor uw medewerkers.
 • Zorg ervoor dat uw medewerkers de passen niet onderling uitwisselen.
 • Let er op dat vertrekkende medewerkers hun pas inleveren.
 • Zakelijke bankpassen staan standaard 'aan' voor gebruik buiten Europa. Reist u niet buiten Europa, zet uw pas dan 'uit'. Zo maakt u het risico op misbruik kleiner.

Bankpas verloren of gestolen

Vermoeden van misbruik bankpas

Maak gebruik van dubbele autorisaties

Wanneer u uw medewerkers toegang geeft tot uw bankzaken is het belangrijk om daarbij bewuste keuzes te maken. De Rabobank biedt veel mogelijkheden om autorisaties te beperken en af te stemmen met de rollen binnen uw organisatie. Vaak is het verstandig om dubbele autorisaties in te richten, bijvoorbeeld het zetten van een 2e handtekening. Ook kunt u limieten aan gebruikers koppelen.

Rabo OnlineKey wordt persoonsgebonden

Alle toegangsmiddelen, waaronder Rabo OnlineKeys, worden persoonsgebonden. Elke Rabo OnlineKey staat daarom voortaan op naam van degene die er gebruik van maakt. Dat kan een van uw medewerkers zijn of een derde aan wie u toegang  tot uw Rabo Internetbankieren verstrekt.

De Rabobank wil graag persoonlijk communiceren met iedereen die contact heeft met de bank. Daarnaast is het om veiligheidsredenen noodzakelijk te weten welke pas bij wie hoort.  

Als een nog niet bij ons geregistreerde persoon gebruik gaat maken van een Rabo OnlineKey, moeten wij de identiteit van die persoon vaststellen en verifiëren. Dit is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (WWFT*). We hebben daarom de volgende gegevens van de gebruiker nodig:

 • Volledige naam
 • Bedrijfsnaam
 • Nummer van geldig legitimatiebewijs
 • Plaats van uitgifte
 • Land van uitgifte
 • Datum van uitgifte
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens

Opslag en gebruik gegevens

De Rabobank slaat deze gegevens op en gebruikt deze alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt. Bankieren uw werknemers ook privé bij de Rabobank? Dan kunt u ervan uitgaan dat wij geen koppeling leggen tussen de privé gegevens en de gegevens van de Rabo OnlineKey.

*Zie WWFT, artikel 3, lid 2, sub e t/m g