Zakelijke verzekeringen, dit moet je daar als ondernemer over weten

Welke verzekeringen heb ik nodig voor mijn bedrijf? Wat kosten die en hoe hebben andere ondernemers in mijn branche dit geregeld? Lees de antwoorden op 6 veelgestelde vragen over bedrijfsverzekeringen.

Je wilt op eigen benen staan en mooie dingen bouwen. Daarom ben je ondernemer geworden, of dat nu met een eenmanszaak of grote bv is. Een beetje risico nemen hoort daarbij. Toch zijn er financiële schades waarvan we ons kunnen voorstellen dat je er liever niet zelf voor opdraait:

    De medische kosten van een bedrijfsongeval Een medewerker die volledig arbeidsongeschikt raakt Een cyberaanval legt je bedrijf dagenlang plat Een constructiefout in een bouwwerk

Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Om je tegen bedrijfsrisico’s te beschermen, kun je als ondernemer een bedrijfsverzekering afsluiten.

1. Welke zakelijke verzekeringen heb ik nodig?

Het is best logisch dat je niet precies weet welke verzekeringen bij jouw bedrijf passen. Dat kan per beroep en per sector namelijk verschillen. Ben je benieuwd hoe andere ondernemers dit regelen? Rabobank heeft speciaal hiervoor de branche inzichtentool ontwikkeld.

Deze tool werkt als volgt: op de website vul je jouw branche in. Bouw, groothandel of industrie bijvoorbeeld. Je krijgt dan meteen de vijf meest gekozen verzekeringen voor deze sector te zien. Wil je daarover meer weten, dan kun je meteen doorklikken naar een specifieke verzekering.

Een voorbeeld: wie voor de branche 'Bouw' kiest, krijgt een top 3 met verzekeringen voor aansprakelijkheid(AVB), de bestelauto en rechtsbijstand. Verder worden de transportverzekering en Construction All Risk genoemd als vaak gekozen verzekeringen.

De informatie die je daar leest is overigens geen verplichting of advies. Je maakt als ondernemer altijd zelf een keuze over wat het beste past bij jou en jouw bedrijf.

2. Wat kost een bedrijfsverzekering voor mijn bedrijf?

Kiezen voor een bedrijfsverzekering is altijd een afweging tussen risico en kosten die je per maand of per jaar betaald. We noemen de kosten die je voor een verzekering betaalt de premie. Hoeveel kost een verzekering en weegt dat op tegen het risico dat je hiermee afdekt? De kosten kunnen sterk per branche en bedrijf verschillen en hangen af van verschillende factoren, zoals je omzet en bedrijfsgrootte.

Verzuimverzekering

De verzekeraar rekent een percentage van de totale loonsom. Dit is het salaris van alle werknemers bij elkaar opgeteld. Aspecten als branche, verzuimpercentage en de samenstelling van het personeel spelen hierbij een rol.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Deze premie hangt grotendeels af van het soort bedrijf dat je hebt. Zo valt de AVB voor een aannemer altijd hoger uit dan voor een tekstbureau. In de bouw spelen vaak veel risico’s en de kans op ongelukken is groot. In deze branche komen schadeclaims doorgaans vaker voor. Verder telt de jaaromzet mee. Hoe groter dat bedrag, hoe hoger de premie. Ook kun je het verzekerde bedrag en het eigen risico aanpassen. Al die factoren bepalen samen de premie. Het kan zo zijn dat een zzp’er een premie van € 20 per maand betaalt, maar voor grotere bedrijven gaat het vaak om hogere bedragen.

Bedrijfsschadeverzekering

Je bedrijf valt tijdelijk stil, als gevolg van een grote brand of waterschade bijvoorbeeld. Hierdoor kun je omzet mislopen, terwijl je vaste lasten gewoon doorgaan. De financiële schade kun je opvangen met een bedrijfsschadeverzekering. Ook nu weer verschilt de premie per bedrijf. In welke branche ben je actief, wat is je jaaromzet en welke uitkeringstermijn kies je?

Verder zijn er bijvoorbeeld ook nog de rechtsbijstandverzekering en een inventaris- of voorraadverzekering. Die premies zijn gemiddeld tussen de € 10 en € 50 per maand. Ook dit is een indicatie, de premie kan door de situatie voor jouw bedrijf anders uitpakken.

3. Welke bedrijfsverzekeringen zijn verplicht?

Vraag jij je als ondernemer af welke verzekeringen verplicht zijn? Hoewel zakelijke verzekeringen aan te raden zijn als financieel vangnet, zijn er maar een paar verzekeringen echt verplicht. Heb je als ondernemer een zakelijk voertuig? Dan ben je verplicht om deze te verzekeren.

Een zakelijke autoverzekering dekt de schade die jij of een werknemer met een auto van de zaak veroorzaakt. Dit kan zowel een personenauto als een bestelauto zijn.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor bedrijven niet verplicht. Wel sluit een groot deel van de ondernemers deze verzekering af . De financiële risico’s kunnen namelijk best groot zijn. Een opdrachtgever of leverancier kan erom vragen en soms wordt het vanuit een brancheorganisatie geëist.

Met deze verzekering ben je verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. Het gaat dan om de kosten die je moet betalen voor schade aan spullen (koffie over een laptop) of verwondingen die iemand door toedoen van je bedrijf of product oploopt (een gebroken been door een gladde winkelvloer).

4. Welke verzekeringen heb ik nodig als zzp'er?

Welke verzekeringen je nodig hebt, hangt sterk af van je beroep en de branche waarin je actief bent. Neem bijvoorbeeld de CAR-verzekering, die is alleen relevant voor ondernemers in de bouw. Hiermee ben je verzekerd tegen materiële schade aan nieuwbouw of bestaande bouw, die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing. Andere bedrijfsverzekeringen zijn juist weer minder specifiek en nuttig voor elke zzp'er.

Zet je de auto op naam van het bedrijf, dan ben je verplicht om een zakelijke autoverzekering af te sluiten.

Verder kun je onder meer nog aan deze 4 risico's denken:

Aansprakelijkheid

Tijdens het werk kan er schade ontstaan, aan mensen en spullen. Daarvoor kun je als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt dat risico. Deze verzekering is niet verplicht, al stellen sommige opdrachtgevers dit wel verplicht.

Arbeidsongeschiktheid

Niemand die hier graag aan denkt, maar een burn-out of ernstige ziekte kan ervoor zorgen dat je langere tijd niet kunt werken. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heb je tijdens deze vervelende periode toch een inkomen.

Nu is een AOV nog niet verplicht, maar daar komt zeer waarschijnlijk binnen een paar jaar verandering in. Lees hierover meer in dit artikel.

Inventaris

Als zzp'er gebruik je zeer waarschijnlijk een computer en misschien ook wel een grotere machine. Dit is inventaris en deze kan beschadigen.. Denk bijvoorbeeld aan schade door brand, inbraak, diefstal of vandalisme. Met een inventarisverzekering ben je gedekt voor deze schade.

Rechtsbijstand

Je kunt te maken krijgen met een zakelijk conflict. Denk bijvoorbeeld aan een opdrachtgever die niet betaalt. Het inschakelen van juridische hulp kan best duur zijn. Met het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering dek je dit risico af.

Zelf je verzekeringen regelen

Je bent zzp'er of hebt een klein bedrijf met een paar medewerkers: dan kun je het afsluiten van een bedrijfsverzekeringen zelf regelen. Dit kan online én telefonisch. Ga hiervoor naar deze pagina. Je vindt hier informatie over alle belangrijke bedrijfsverzekeringen en leest meteen hoe je die kunt afsluiten.

Met de branche inzichtentool zie je welke verzekeringen andere ondernemers in jouw sector hebben afgesloten. Regel het vandaag nog, dan kun jij je met een gerust hart weer richten op het ondernemen.

5. Wat zijn veel voorkomende bedrijfsschades?

In Nederland zijn er verschillende soorten bedrijfsschades die regelmatig voorkomen. Dat is afhankelijk van de sector en de aard van het bedrijf. Hieronder geven we een aantal voorbeelden:

Materiële schade
Schade aan fysieke eigendommen van een bedrijf, zoals gebouwen, inventaris, machines en voertuigen, als gevolg van brand, wateroverlast, inbraak, diefstal, vandalisme of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid
Schadeclaims van derden als gevolg van letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door jouw bedrijfsactiviteiten.

Bedrijfsonderbreking
Inkomensverlies doordat de normale bedrijfsvoering is verstoord. Dit kan het gevolg zijn van een brand of van wateroverlast.

Cyberincident
Dit gaat over schade als gevolg van datalekken, ransomware-aanvallen, hacks of andere cyberincidenten.

Arbeidsgerelateerde schade
Schadeclaims van werknemers, zoals arbeidsongevallen, beroepsziekten of geschillen over arbeidsvoorwaarden.

6. Ik heb bedrijfsschade, wat nu?

Ben je verzekerd via Rabobank? Schades kun je online en telefonisch doorgeven. Houd de volgende gegevens in ieder geval bij de hand:

    NAW-gegevens Polisnummer Het (geschatte) schadebedrag

Op deze pagina vind je alle belangrijke contactinformatie.

Bescherming tegen betalingsrisico’s

Vraag vrijblijvend een gesprek aan over zakelijke verzekeringen.

phone

Hulp nodig?