Rabo ToekomstSparen

Fiscaal aantrekkelijk banksparen voor uw pensioenaanvulling

 • iedere inleg een eigen vaste rente tot 2,20% of variabele rente over het hele tegoed 0,65%*
 • uw tegoed staat vast, maar u kunt wel geld storten
 • uw tegoed telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing
 • combinatie met beleggen mogelijk

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Sparen voor uw pensioen met belastingvoordeel

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u belastingvriendelijk sparen op een bankspaarrekening. Rabo ToekomstSparen is zo’n bankspaarrekening. U spaart op een geblokkeerde rekening. U gebruikt het tegoed als periodieke aanvulling op uw inkomen of pensioen. Tijdens de looptijd kunt u het geld niet voor een ander doel gebruiken. Er zijn uitzonderingen, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Kans op meer rendement met Rabo ToekomstBeleggen

U kunt ook een deel van uw geld beleggen. Door sparen en beleggen te combineren, maakt u kans op meer rendement. Dat kan met Rabo ToekomstBeleggen.

Meer lezen over Rabo ToekomstBeleggen

Kenmerken

Voor wie is Rabo ToekomstSparen?

Rabo ToekomstSparen is geschikt als u:

 • een pensioentekort heeft
 • ouder dan 18 bent en in Nederland woont
 • niet later dan vijf jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd de rekening opent
 • binnen acht weken na het openen van de rekening geld stort

Belastingregels

U spaart op een geblokkeerde spaarrekening. Uw tegoed valt voor de inkomstenbelasting in box 1. U betaalt geen vermogensrendementsheffing over het gespaarde bedrag tot aan de einddatum. U betaalt pas belasting wanneer het gespaarde bedrag aan u wordt uitgekeerd. De belasting die u dan betaalt kan lager zijn dat het tarief dat u nu betaalt.

Geld storten

U kunt per jaar maximaal uw jaarruimte storten. Heeft u uw jaarruimte de afgelopen zeven jaar (helemaal) niet gebruikt? Dan heeft u reserveringsruimte. Deze ruimte gebruikt u eerst. Aan de reserveringsruimte is een maximumbedrag per jaar verbonden. Bent u ondernemer? Uw oudedagsreserve en/of stakingswinst mag u ook inleggen.

Bereken uw jaarruimte

Rente

U kunt kiezen tussen een variabele rente of een vaste rente per inleg. Bij een variabele rente kan de bank de rente op elk moment wijzigen. Bij een vaste rente per inleg is het rentepercentage over iedere inleg vast vanaf de inlegdatum tot aan de afgesproken einddatum. De vaste rente voor iedere inleg wordt bepaald door de looptijd tussen de inlegdatum en de einddatum. Ook over de jaarlijkse rentebijschrijving vergoeden wij een eigen vaste rente.

Rentegarantie bij een vaste rente per inleg

Vanaf de offertedatum heeft u een rentegarantietermijn van acht weken. Over elke inleg die u binnen acht weken na deze datum doet, ontvangt u het aangeboden rentetarief. Is in de periode tussen de aanbieding en uw inleg het rentetarief gestegen? Dan geldt voor u het hogere rentetarief. Is in de periode tussen de aanbieding en uw inleg het rentetarief gedaald? Dan geldt het rentetarief van de offerte.

Variabele rente

Rentepercentage*
Over het gehele tegoed0,65%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Dit variabele rentetarief geldt vanaf 1 juni 2017.

Vaste rente

Looptijd

Rentepercentage*
<1 jaar                0,05%
1 tot 2 jaar0,10%
2 tot 3 jaar0,20%
3 tot 4 jaar0,25%
4 tot 5 jaar0,35%
5 tot 6 jaar0,50%
6 tot 7 jaar0,50%
7 tot 8 jaar0,60%
8 tot 9 jaar0,80%
9 tot 10 jaar0,90%
10 tot 11 jaar1,10%
11 tot 12 jaar1,20%
12 tot 13 jaar1,30%
13 tot 14 jaar1,40%
14 tot 15 jaar1,50%
15 tot 16 jaar1,60%
16 tot 17 jaar1,65%
17 tot 18 jaar1,70%
18 tot 19 jaar1,80%
19 tot 20 jaar1,85%
20 tot 21 jaar1,90%
21 tot 22 jaar1,90%
22 tot 23 jaar1,95%
23 tot 24 jaar1,95%
24 tot 25 jaar2,00%
25 tot 26 jaar2,00%
26 tot 27 jaar2,05%
27 tot 28 jaar2,10%
28 tot 29 jaar2,10%
29 tot 30 jaar2,15%
30 tot 50 jaar2,20%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 20 april 2017.

Risico's

U spaart op een rekening Rabo ToekomstSparen vaak voor langere tijd. Dat brengt een aantal risico’s met zich mee. Uw situatie en de wereld om u heen kunnen veranderen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Als de fiscale regels veranderen, kan uw rekening Rabo ToekomstSparen een ander eindbedrag opleveren dan verwacht.
 • Als de fiscale regels veranderen, kan uw rekening Rabo ToekomstSparen een ander eindbedrag opleveren dan verwacht.
 • Als de variabele rente stijgt of daalt, heeft dat invloed op het te bereiken eindbedrag.
 • Op de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen gebruikt u het tegoed om periodieke uitkeringen aan te kopen. De rente van dat moment kan ervoor zorgen dat de periodieke uitkeringen lager of hoger uitvallen dan verwacht.
 • Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Meer lezen over het depositogarantiestelsel op de website van De Nederlandsche Bank

Einddatum

Op de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen kiest u of u de afbouwfase start of de einddatum verlengt. Wij helpen u graag met het maken van een keuze. U kunt een kosteloos oriënterend gesprek aanvragen of online uw mogelijkheden bekijken.

Meer informatie over de mogelijkheden op de einddatum

Afbouwfase starten

U opent dan een rekening waarmee u het tegoed kunt laten uitkeren. Dit kan bij de Rabobank met een rekening Rabo ToekomstUitkering. U kunt het tegoed voor de afbouwfase ook laten overmaken naar een andere bank of verzekeraar. U betaalt belasting over de periodieke uitkeringen.

Einddatum verlengen

Vanaf het jaar dat u recht krijgt op AOW, mag u de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen nog maximaal vijf jaar uitstellen. De afbouwfase gaat dan uiterlijk aan het eind van het vijfde kalenderjaar in. 

Voorwaarden

Wilt u Rabo ToekomstSparen afsluiten? Dan adviseren wij u om vooraf de productkenmerken en voorwaarden te lezen. Daarin vindt u bijvoorbeeld rekenvoorbeelden en uitleg over gevolgen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen (PDF)

Financiële bijsluiter

Loop geen onnodig risico en lees de financiële bijsluiter voordat u Rabo ToekomstSparen afsluit.

Financiële bijsluiter van Rabo ToekomstSparen (PDF)

Advies over uw inkomen voor later

Wij begeleiden u graag bij het openen van een nieuwe rekening Rabo ToekomstSparen. De keuzes die u maakt gaan namelijk vaak nog jaren mee. Twijfelt u welk advies u nodig heeft, of wilt u eerst meer weten? Maak dan een afspraak voor een gratis eerste gesprek.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Contact

Rabobank