Vader en moeder brengen baby bij oma

Schenken voor een huis

Wil je iemand om wie je geeft, helpen met het kopen van een huis? Het is mogelijk om eenmalig een hoog bedrag belastingvrij te schenken voor een eigen woning. Per 2023 is deze vrijstelling fors verlaagd. Zo kun je met deze schenking een ander helpen om net wel dat ene huis te kunnen kopen. Een ander bijkomend voordeel is dat de persoon die de schenking ontvangt, later geen erfbelasting over dit bedrag hoeft te betalen.

Voorwaarden verhoogde vrijstelling eigen woning

Om gebruik te kunnen van de eenmalige extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, hoeven ontvanger en schenker geen familie van elkaar te zijn.

De eenmalige vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning is per 1-1-2023 verlaagd naar € 28.947 en vervalt helemaal per 1-1-2024. Echter: als in 2022 al een deel van deze schenkingsvrijstelling is benut en daar bij de aangifte ook een beroep op is gedaan, mag de schenker dit bedrag alleen in 2023 nog aanvullen tot € 106.671.De ontvanger van een schenking moet het geld uiterlijk in 2024 uitgeven.

Voor de eenmalige extra verhoogde vrijstelling van € 28.947 gelden, behalve voor de schenking ouder aan kind, onder andere de volgende voorwaarden:

De ontvanger van de schenking of zijn partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De ontvanger gebruikt het geld om:
- een eigen woning te kopen of te verbouwen
- en/of de hypotheek of restschuld van de eigen woning af te lossen
- en/of de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen


Verder geldt:

De schenking mag ook gebruikt worden voor het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld. Het is mogelijk de schenking te spreiden over 2022 en 2023. De ontvanger (of fiscaal partner) moet in die jaren wel voldoen aan de leeftijdseis.


Op de website van de belastingdienst vind je hier meer informatie over.

Geen overgangsregeling

Heeft de ontvanger van de schenking al eerder gebruikgemaakt van een eenmalige extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Dan is een nieuw beroep hierop niet meer mogelijk. Tenzij sprake is van de hiervoor genoemde spreiding over meerdere jaren.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer