Moeder met baby

Hoeveel ga ik sparen voor mijn kind?

Geld opzij zetten zodat je kind kan gaan studeren, dit is een van de meest gehoorde spaardoelen van ouders. Studeren is helaas niet goedkoop en hetzelfde geldt voor een spaardoel als het rijbewijs. Maar aan welk spaarbedrag voor je kind moet je als ouder denken? Op deze pagina krijg je meer inzicht in de kosten van veelvoorkomende spaardoelen en vind je mogelijkheden voor het opbouwen van vermogen voor de toekomst van je kind.

Wat kosten veelvoorkomende spaardoelen voor kinderen?

Je kunt voor één of meerdere spaardoelen gaan. Dit is natuurlijk afhankelijk van wat je kunt missen en wat je belangrijk vindt. Bekijk hieronder de meest voorkomende spaardoelen van ouders voor hun kind(eren) en krijg inzicht in de gemiddelde kosten.

Maak een begroting voor je kind

Ga aan de slag met de begroting en krijg meer gevoel bij een spaarbedrag voor de toekomst van je kind. De gemiddelde kosten zijn op basis van cijfers van het NIBUD en CBR (autorijbewijs).

Gemiddeld € 2.400
Gemiddeld € 12.288
Gemiddeld € 20.016
Gemiddeld € 9.984
Gemiddeld € 11.808
Totaal € 0

Ga je voor je kind sparen, beleggen of allebei?

Je kunt zo aan de slag met onze tool om je verwachte eindbedrag te berekenen. Maar hoe wil je je vermogen op gaan bouwen? Vermogen opbouwen voor de toekomst van je kind kun je op verschillende manieren doen:

Sparen: De meeste ouders kiezen voor sparen omdat sparen een goede manier is om met weinig risico een bedrag op te bouwen voor je kind. Beleggen: Door de lage spaarrente verdiepen steeds meer ouders zich in beleggen voor hun kind. Het is geen geheim dat beleggen risico’s kent, je kunt namelijk (een deel van) je inleg verliezen. Maar bij een langere looptijd, kan beleggen zeker een interessante optie zijn. Of kies je voor een combinatie van sparen en beleggen. Zo ga je voor de meer zekerheid van sparen met de kans op een hoger rendement van beleggen.

Aan de slag: ontdek het verwachte eindbedrag

Bereken op basis van hoeveel je wil en kunt opzij zetten voor je kind wat je maandelijkse inleg kan opleveren over een langere periode. Uit de tool komt een verwacht eindbedrag, dit is slechts een indicatie. Bij zowel sparen als beleggen kan het uiteindelijke eindbedrag hoger of lager liggen. Dit omdat het afhankelijk is van de bedragen die je inlegt en hoe de spaarrente en beurs zich ontwikkelt.

Voor sparen zet je de onderstaande slider op 100% sparen. Voor beleggen zet je de onderstaande slider op 100% beleggen. Kies je voor een combinatie van sparen en beleggen? Speel dan met de slider en ontdek welke verdeling het beste past bij jouw wensen en voorkeuren.
Jouw mogelijkheden
Eerste inleg

Vul hier het totaalbedrag in waarmee je wilt starten met sparen en/of beleggen.

Vul een bedrag in t/m € 5.000.000 Vul een bedrag in t/m € 5.000.000 Vul minimaal € 1 in

Maandelijkse inleg

Vul hier het totaalbedrag in dat je maandelijks wilt sparen en/of beleggen.

Vul een bedrag in van € 0 t/m € 100.000 Vul een bedrag in van € 0 t/m € 100.000 Vul minimaal € 1 in

Looptijd in jaren Max. 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar

Kies de verdeling

Sparen

Beleggen

Bereken
Marktverwachting
Zeer slecht
Zoals verwacht
Zeer goed

Sparen

Inleg

Rendement

Beleggen

Inleg

Rendement

Verwacht eindbedrag

Hoe is dit berekend?
Let op!  De uitkomst van deze berekening is een verwachting. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe is dit berekend?

Goed om te weten

  • Je krijgt geen inzicht of advies of sparen beter bij je past dan beleggen of juist andersom.
  • Je krijgt geen aanbod of advies om een product te kopen, aan te passen of te beëindigen.
  • Er wordt in de berekening geen rekening gehouden met inflatie en vermogensrendementsheffing.
  • Als tarieven en risico’s in de toekomst veranderen, kan dit van invloed zijn op de uitkomst van je berekening.

Sparen

Rendement van sparen

De spaarrente waarmee we rekenen, is gebaseerd op de rente die je ontvangt als je geld vastzet op een spaarrekening. Deze rente is niet gekoppeld aan een specifiek spaarproduct.

Marktverwachting sparen:

Een concrete voorspelling van de spaarrente is niet mogelijk. Je kunt spaarrente zien als een tarief dat banken hanteren om over je spaargeld te beschikken. Om je een indruk te geven van het effect van een lagere of hogere rente tonen we drie scenario’s. De eindwaarde per scenario wordt als volgt berekend:

  • Zoals verwacht: op basis van de actuele rente.
  • Zeer goede markt: op basis van de actuele rente +1%.
  • Zeer slechte markt: op basis van de actuele rente -1%.

Waarom rekenen we met -1% en +1%?

Je weet niet hoe de spaarrente zich ontwikkelt. Verschillende factoren zijn hierbij van belang. Er zijn geen garanties dat de huidige lage rente zo blijft. Ook niet dat de rente verder daalt of juist stijgt. Daarom rekenen we met -1% bij een zeer slechte markt en +1% bij een zeer goede markt. Dit zijn rekenkundige aannames. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De rente kan hoger of lager zijn, waardoor de eindwaarde ook hoger of lager kan uitvallen.

Beleggen

Rendement van beleggen

Voor het bepalen van het rendement kijken we naar beurskoersen uit het verleden en mogelijke scenario’s in de toekomst. Hierdoor kunnen we een inschatting maken van hoe je rendement er mogelijk uitziet bij verschillende marktverwachtingen. We rekenen met de verwachte rendementen van ons beleggingsproduct Rabo Beheerd Beleggen Basis en houden rekening met de kosten van dit product voor onze dienstverlening en de fondskosten. Deze kosten zijn al verrekend in het rendement en het verwachte eindbedrag. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het beleggingsproduct dat je kiest. Dit kan het rendement beïnvloeden.

Marktverwachting beleggen:

De kans is groot dat je beleggingen niet precies uitkomen op de verwachte waarde. Het is dus mogelijk dat je eindwaarde straks hoger of lager is. Daarom laten we je ook zien wat er gebeurt als de markt beter of minder goed presteert dan verwacht.

  • Zoals verwacht: dit is de verwachting bij een gemiddeld marktscenario. De kans op een hogere of een lagere eindwaarde is ongeveer gelijk.
  • Zeer goede markt: dit is de verwachting bij een optimistisch marktscenario. De kans op een hogere eindwaarde is ongeveer 5 %.
  • Zeer slechte markt: dit is de verwachting bij een pessimistisch marktscenario. De kans op een lagere eindwaarde is ongeveer 5 %.

Beleggingsprofiel

In de berekening stemmen we het beleggingsprofiel af op de looptijd die je hebt gekozen. We gaan ervan uit dat het beleggingsprofiel wijzigt in een defensiever profiel richting de einddatum. Hierdoor beperken we de kans op een groot verlies vlak voor de einddatum. Het verwachte rendement is gekoppeld aan het beleggingsprofiel en daalt naar mate het een defensiever profiel betreft.

Handige links