Vissers op zee

Pensioen

We moeten allemaal steeds langer doorwerken. Ben jij een dertiger? Dan is de kans groot dat je minimaal tot je 70e moet werken. Dat betekent dat je misschien nog wel 40 jaar werkt. Daarnaast ontvang je straks mogelijk minder pensioen dan je had verwacht. Je moet dus meer gaan doen voor een goed pensioen.

Reken maar: Wat kost je pensioen?

Het is belangrijk om nu geld opzij te zetten voor later, zodat je straks van je pensioen kunt genieten. Ook als je eerder wilt stoppen met werken, moet je je realiseren dat je hele pensioenuitkering fors lager wordt. Maar hoeveel geld heb je nodig als je bijvoorbeeld op je 67e met pensioen wilt gaan? In onze documentaire zoeken we het voor je uit.

Waaruit bestaat je pensioen?

  1. AOW. Alle Nederlanders krijgen vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een (maandelijkse) uitkering die is gekoppeld aan het minimumloon. De hoogte is afhankelijk van je situatie. Bijvoorbeeld of je alleenstaand of samenwonend bent en of je een periode in het buitenland hebt gewoond.

  2. Het werknemerspensioen. Dit bouw je op via je werkgever bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Niet iedere werkgever is verplicht hieraan mee te doen.

  3. Lijfrente of een bankspaarproduct. Dit zijn producten waar je een eenmalig en/of periodiek op inlegt of waarvoor je een premie betaalt. Deze inleg of premie is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Over de opgebouwde waarde betaal je geen vermogensrendementsheffing. Pas als je jouw opgebouwde bedrag periodiek laat uitkeren, betaal je daarover belasting. Het gaat dan om een geblokkeerde spaarrekening waar je niet over kan beschikken (zonder fiscale gevolgen). Vooral voor ZZP’ers, maar ook voor werknemers in loondienst is dit een aantrekkelijke manier om te sparen. Je inleg of premie kan in veel gevallen ook belegd worden, wat juist op de lange termijn een aantrekkelijk alternatief kan zijn. Je kunt ook kiezen voor een combinatie van sparen en beleggen.

  4. Eigen vermogen: bijvoorbeeld spaargeld, een hypotheekvrije woning of beleggingen.

  5. Blijven werken. Na het bereiken van je AOW-gerechtigde leeftijd kun je blijven werken om je pensioen aan te vullen. Dit kan in deeltijd.

Bron: De 'Pensioenschijf-van-vijf' is ontwikkeld naar een idee van mr. drs. Michael Visser (Tilburg University)

Waarom ontvang je straks mogelijk een lager pensioen?

We zijn in Nederland overgegaan van een kostbare eindloonregeling naar een beter betaalbare middelloonregeling. Vroeger was de hoogte van je werknemerspensioen gebaseerd op je laatst verdiende salaris voordat je met pensioen ging. Dit is de eindloonregeling. Later kwam de middelloonregeling. Hiermee bouw je pensioen op over je gemiddelde salaris, waardoor je uitkering vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd ten opzichte van de eindloonregeling een stuk lager is. Bouw je pensioen op met de beschikbare premieregeling? Dan bepaalt je werkgever de pensioenpremie. De hoogte van je te ontvangen pensioen is dan gebaseerd op de betaalde premies en de daarop behaalde rendementen.

Eerder stoppen met werken

Als je eerder wilt stoppen met werken, heb je mogelijk extra geld nodig hebt om de periode tot aan je pensioen te overbruggen. Je krijgt namelijk een lager pensioen, omdat je minder pensioenjaren hebt opgebouwd en omdat je er langer mee moet doen. 

Daarnaast ontvang je je AOW pas op je AOW-gerechtigde leeftijd. De vuistregel is: elk jaar dat je eerder stopt met werken, lever je ongeveer 7 procent van je pensioen in. Het precieze percentage hangt van veel factoren af, onder andere van je leeftijd.

Bouw een extra spaarpotje op

Nog niet zo lang geleden was het gebruikelijk dat je 70% van je laatstverdiende loon als pensioen kreeg. Nu is dat voor veel mensen gedaald en ontstaat er mogelijk een terugval van inkomen als je met pensioen gaat. Je moet dus niet alleen langer doorwerken, je krijgt mogelijk ook een lager pensioen dan je zou hopen. Door nu met je pensioen aan de slag te gaan en een extra spaarpotje op te bouwen, door bijvoorbeeld geld opzij te zetten of te beleggen, kun je hopelijk in de toekomst van je welverdiende pensioen genieten.