Support Internetbankieren Professional

Rabo Internetbankieren Professional maakt zakelijk internetbankieren makkelijker en overzichtelijker. Hier vind je uitgebreide informatie en demo’s over de mogelijkheden. Voor ondersteuning bij Internetbankieren Professional kun je ook op iedere pagina een ‘Meer info’-link aanklikken.

Rabo Internetbankieren Professional

Hier vind je alle informatie en demo’s van Rabo Internetbankieren Professional (RIB Pro)

Inloggen Autorisaties en limieten instellen

Autorisaties en limieten voor jouw gebruikers instellen en aanpassen doe je zelf. Klik bij ‘Zelf regelen’ op het onderdeel ‘Autorisaties’. Hier kun je gebruikers toevoegen, autorisaties per rekening toekennen en een toegangsmiddel koppelen. Indien gewenst, kun je een vier-ogen principe voor het wijzigen van autorisaties door de bank laten instellen.

Demo: Praktisch toepassen autorisaties binnen jouw bedrijf Demo: Instellen autorisaties: Toevoegen gebruikers en toekennen autorisaties Demo: Autorisaties voor het aanmaken en ondertekenen van betaalopdrachten Demo: Uitgebreide Rekeningautorisaties Demo: vier-ogen principe bij wijzigen van autorisaties

Rekeninggroepen instellen

Met Rekeninggroepen maak je afgescheiden groepen, bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen of projecten, binnen jouw overeenkomst. Elke groep heeft eigen rekeningen en Beheerders en een eigen adresboek. Daarmee beperk je het gebruik van Rabo Internetbankieren Professional en de toegang tot jouw gegevens tot de gebruikers die deze informatie daadwerkelijk nodig hebben.

Demo: Rekeninggroepen

Boekhoudpakket koppelen Importeren betaal-en incassobestanden Downloaden transacties

Downloaden transacties geeft je de mogelijkheid om jouw transacties van alle betaal- en spaarrekeningen op je pc op te slaan. Naast formaten die geschikt zijn voor boekhoudpakketten, kun je ook rekeningafschriften in PDF downloaden. Maak je gebruik van een boekhoudpakket om het transactiebestand in te verwerken? Dan adviseren wij je om de handleiding hiervan te raadplegen om te achterhalen welk importbestand jouw boekhoudpakket ondersteunt.

Demo: Downloaden transacties Demo: Downloaden rekeningoverzicht als PDF Lees meer over verantwoording van transacties

Zetten 2e handtekening

Door het zetten van een tweede handtekening geef je een goedkeuring voor losse opdrachten en batches die door een andere gebruiker binnen dezelfde overeenkomst zijn klaargezet voor betaling. Bij Autorisaties stel je per rekening per gebruiker vast vanaf welke limiet een 2e handtekening vereist is. Opdrachten met een hoger bedrag dan de vastgestelde limiet krijgen de status 'vrij te geven'. De gebruikers die geautoriseerd zijn voor het zetten van een 2e handtekening vinden deze opdrachten onder de optie 'Zetten 2e handtekening'. Het zetten van een 2e handtekening is ook mogelijk met de Rabo Bankieren App.

Demo: Zetten 2e handtekening

Incasso-opdrachten aanmaken Wereldbetalingen aanmaken Besturingssystemen en browsers

Zelf regelen & Contact