Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

De naam zegt het al: de Subsidieregeling Verduurzaming MKB is voor MKB ondernemers. Met de SVM kun je subsidie vragen voor advies over het verduurzamen van je bedrijf. Op dit moment wordt de regeling aangepast en is het niet mogelijk om SVM aan te vragen. RVO verwacht dat de aangepaste regeling op 1 maart 2023 weer open gaat voor aanvragen.

SVM in het kort

Voor het inwinnen van advies over verduurzaming of energiebesparing Voor begeleiding bij het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen Maximale subsidie is €2.500 Momenteel gesloten voor aanvragen

SVM: Voor wie?

De SVM richt zich op MKB ondernemers die willen verduurzamen. De overheid hanteert hierbij de grens van maximaal 250 fte en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.

Verder moet je minimaal één bedrijfspand in eigendom hebben of huren dat niet onder wettelijke energiebesparingsplicht valt. Deze energiebesparingsplicht verplicht bedrijven met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Je komt dus voor de SVM in aanmerking als je daaronder blijft.

SVM: Waarvoor krijg je subsidie?

De SVM dekt alleen advies en begeleiding. Niet de investering of aanschafkosten. Maar welke advieskosten vallen onder deze regeling? En hoe zit het met de ondersteunende hulp bij het vervolgtraject? Deze opsomming helpt je verder:

Het gaat om energieadvies over energie- en CO2-besparende maatregelen. Voor je pand kun je denken aan isolatie, zuinige verlichting, zonnepanelen en HR++-ramen. Voor je bedrijfsvoering gaat het om zaken als IT-apparatuur en elektrische voertuigen Daarnaast kun je je laten begeleiden bij het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan het opstellen van een financieringsplan, het beoordelen van offertes, hulp bij de aanschaf van producten, het aanvragen van subsidie en begeleiding bij de uitvoering van de opdracht. Zorg er in ieder geval voor dat je een advies krijgt waarin per maatregel staat beschreven hoeveel de potentiële besparing is, welke investering dat vergt en wat je mag verwachten voor wat betreft de terugverdientijd.

SVM: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Je wilt je bedrijf verduurzamen en schakelt hiervoor een deskundige in. Daarbij ondersteunt SVM. Deze subsidie geldt alleen voor de kosten van het advies en begeleiding bij het vervolgtraject. Je ontvangt 80% subsidie over de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Wanneer je alleen voor het advies gaat, dan geldt er een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

SVM: De voorwaarden

Voor de SVM zijn niet alleen voorwaarden gesteld aan je maximale omzet, omvang in FTE en energieverbruik. Denk ook aan de volgende voorwaarden:

Je mag per bedrijfspand maximaal één keer subsidie aanvragen. Je voert minimaal één aantoonbare maatregel uit het advies uit. Dit moet binnen 2 jaar. Gedragsveranderingen vallen niet onder de mogelijke maatregelen Het rapport wordt opgesteld door een adviseur die op een bedrijfsmatige manier onderzoek doet en beschikt over een eigen KVK-nummer. In het advies worden alle aspecten van het pand en de bedrijfsvoering bekeken. Is een advies alleen gericht op een enkele maatregel zoals bijvoorbeeld zonnepanelen? Dan is er geen sprake van een volledig energieadvies. Dit advies komt daarom niet in aanmerking voor subsidie.

Wil je ook financieel ondersteund worden bij de aanschaf van machines en installaties, zoals zonnepanelen of een warmtepomp? Check dan of je in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE), de Energie-investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

SVM: Aanvragen

Momenteel is het niet mogelijk SVM aan te vragen omdat de regeling wordt aangepast. De verwachting is dat de (aangepaste) regeling op 1 maart 2023 weer opengaat. Zodra er meer bekend is lees je dat bij de RVO en op deze pagina.

Even sparren?

Wil je doorpakken en serieus met verduurzamen aan de slag? Maak een gratis afspraak om je vragen te stellen aan een van onze adviseurs.

je spreekt een adviseur in een videogesprek of via de telefoonje krijgt een scherper beeld van het aanvraagprocesje kunt je vragen stellen aan onze accountmanagers
phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer