Innovatiesubsidies voor mkb-bedrijven - Rabobank

4 innovatiesubsidies die jij kunt aanvragen

Er zijn heel wat verschillende innovatiesubsidies, maar slechts een handjevol is echt relevant voor mkb-ondernemers. We hebben 4 van die beschikbare geldpotjes voor je op een rijtje gezet.

WBSO: vergoeding voor innovatieprojecten

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is er voor ondernemers die onderzoek doen naar technologische vernieuwingen. Deze subsidie vergoedt een deel van de loonkosten en uitgaven voor het innovatieproject. Zo betaal je over de uren die medewerkers aan het project werken aanzienlijk minder loonheffing. Startende ondernemers profiteren van extra voordeel. Op de website van de RVO kun je je fiscale voordeel zelf uitrekenen.

Voorbeelden

 • nieuwe software 
 • energieopwekkende dansvloer 
 • slimmer oogstproces voor de tuinbouw

Je dient deze subsidieaanvraag in bij de RVO. Die bepaalt of je in aanmerking komt voor een zogeheten S&O-verklaring. Dit is een document dat je moet laten zien aan de Belastingdienst, om in aanmerking te komen voor een lagere afdracht van de loonbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal strenge voorwaarden.

Let op! Je kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Dien je aanvraag dus altijd in voordat je daadwerkelijk starten gaat.

5 tips: zo bereid je een subsidieaanvraag voor

EIA: energiezuinig en duurzaam investeren

Als je investeert in energiezuinige technieken of duurzame energie, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek. Je kunt dan tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Hierdoor betaal je minder belasting.

Voorbeelden

 • zonnepanelen 
 • ledverlichting 
 • warmte- of koudeopslag 
 • windturbine 
 • warmtewisselaar

Je dient deze subsidieaanvraag in bij de RVO. Jouw energiezuinige investering moet wel op de Energielijst staan.

Zonnepanelen

DEI+: CO2-uitstoot verminderen

Is het effect van je beoogde innovatie het terugdringen van de CO2-uitstoot? Dan kom je mogelijk voor deze subsidie in aanmerking. Het gaat om geld dat nodig is in de vroege fase van het proces en dat je wilt gebruiken voor pilot- en demonstratieprojecten. Het subsidiepercentage kan oplopen tot 45% van de investering met een maximaal bedrag van € 6.000.000.

Voorbeelden

energie opwekken uit geluidsschermen warmtewinning uit de melkveehouderij

Ook deze subsidieaanvraag dien je in bij de RVO.

Ondernemersplan

MIT: onderzoek naar innovatieve kansen

De MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren is er voor innoverende mkb-ondernemers die actief zijn in één van de 9 topsectoren. Zo kun je een MIT-haalbaarheidsproject indienen waarmee je de technische en economisch risico's van jouw innovatieproject in kaart brengt. Met deze innovatieregeling kun je tot 40% van de onderzoekskosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van € 20.000.

Voorbeelden

 • octrooionderzoek 
 • inventarisatie beschikbare technologieën 
 • marktverkenning

Check bij welk overheidsloket je moet zijn.

Bankfinanciering

Het ontvangen van een subsidie kan positieve gevolgen hebben voor je kansen op een bankfinanciering. Subsidies als een WBSO of EIA verstevigen namelijk je financiële positie. Een bedrijfskrediet is daarmee niet automatisch een zekerheidje, wel neemt de Rabobank dit aspect mee in de besluitvorming.