Mannen en vrouw achter tafel met iPad

Doorlopend krediet

Vanaf 1 december 2020 kun je geen doorlopend krediet meer bij ons aanvragen. Dit komt omdat de vraag naar het doorlopend krediet sterk is afgenomen. Daarnaast merken we dat onze klanten een lening zien als een tijdelijke oplossing met daarbij een grote behoefte om af te lossen. Dus een schuld, passend bij een specifiek leendoel, waarbij aflossen voorop staat. Onze persoonlijke lening sluit hier goed op aan.

Zak met geld

Al een doorlopend krediet bij Rabobank?

Heb je al een doorlopend krediet bij Rabobank? Dan blijft deze gewoon geldig. Hieronder vind je de belangrijkste informatie over jouw doorlopend krediet. Zoals de actuele rente en de mogelijkheid om extra af te lossen.

Kenmerken van jouw doorlopend krediet

Via Rabo Online Bankieren en de Rabo App zie je hoe ver je bent met het aflossen van je lening. In januari ontvang je een overzicht waarin staat wat je het afgelopen jaar aan rente hebt betaalt. Bij een doorlopend krediet betaal je per maand minimaal 2% van je kredietlimiet aan aflossing en rente. Sneller aflossen is mogelijk en is kosteloos. Je maandbedrag verandert hier niet door. De looptijd van je lening wordt hierdoor wel korter. Het doorlopend krediet heeft een variabele rente. De rente kan dus veranderen. Als de rente omhoog gaat, betaal je meer rente en los je minder af. Gaat de rente omlaag, dan betaal je minder rente en los je meer af. Na maximaal twee jaar is geld opnemen niet meer mogelijk, ook als je het kredietlimiet nog niet hebt bereikt. Wel ga je dan door met het aflossen van het openstaande bedrag. Je kunt altijd kosteloos extra aflossen (eenmalig of door verhogen van het maandbedrag).

Kosteloos extra aflossen

Wat kost jouw doorlopend krediet?

De variabele rente die je betaalt, hangt af van de hoogte van het bedrag dat je hebt geleend. Daarnaast betaal je een bedrag aan aflossing. De betaling van rente en aflossing is minimaal 2% van het afgesproken limiet. Daarnaast is sneller aflossen ook mogelijk en kosteloos.

Bekijk de actuele rentes

Tot en met kredietlimiet Theoretische looptijd1 Debetrente op jaarbasis2 Jaarlijks Kosten Percentage (JKP)3 Termijnbedrag (per maand)4 Het totale bedrag dat je betaalt5
€ 2.500 64 maanden 9,7% 9,7% € 50 € 3.174
€ 4.000 64 maanden 9,7% 9,7% € 80 € 5.079
€ 7.000 63 maanden 9,3% 9,3% € 140 € 8.786
€ 10.000 61 maanden 7,8% 7,8% € 200 € 12.040
€ 15.000 59 maanden 7,0% 7,0% € 300 € 17.680
€ 25.000 59 maanden 7,0% 7,0% € 500 € 29.466
€ 50.000 59 maanden 7,0% 7,0% € 1000 € 58.932

Afhankelijk van (her)opname, debetrente, eventuele extra aflossingen en tijdig betalen van maandtermijnen.
² Dit is de variabele rente die je voor een lening betaalt, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. De variabele rente kan wijzigen gedurende de duur van het krediet.
³ Dit zijn de totale kosten die je betaalt voor het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Voor de berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:
- Het krediet is binnen 12 maanden terugbetaald;
- De debetrente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente die is vermeld in de kredietovereenkomst;
- Je het gehele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;
- Je geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;
- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;
- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door jou correct nagekomen.
Het termijnbedrag is gelijk aan 2% van de kredietlimiet.
Dit is de optelsom van de kredietlimiet en alle kosten die je voor je krediet betaalt. Voor de berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:
- De debetrente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente die is vermeld in de kredietovereenkomst;
- U het hele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;
- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;
- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;
- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.

Bekijk de actuele rentes voor huiseigenaren

Heb jij een koophuis? Bekijk hieronder de rentes voor huiseigenaren.

Tot en met kredietlimiet Theoretische looptijd1 Debetrente op jaarbasis2 Jaarlijks Kosten Percentage (JKP)3 Termijnbedrag (per maand)4 Het totale bedrag dat je betaalt5
€ 2.500 64 maanden 9,45% 9,45% € 50 € 3.151
€ 4.000 64 maanden 9,45% 9,45% € 80 € 5.043
€ 7.000 63 maanden 9,05% 9,05% € 140 € 8.724
€ 10.000 61 maanden 7,55% 7,55% € 200 € 11.959
€ 15.000 59 maanden 6,75% 6,75% € 300 € 17.565
€ 25.000 59 maanden 6,75% 6,75% € 500 € 29.275
€ 50.000 59 maanden 6,75% 6,75% € 1000 € 58.549

Afhankelijk van (her)opname, debetrente, eventuele extra aflossingen en tijdig betalen van maandtermijnen.
² Dit is de variabele rente die je voor een lening betaalt, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. De variabele rente kan wijzigen gedurende de duur van het krediet.
³ Dit zijn de totale kosten die je betaalt voor het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Voor de berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:
- Het krediet is binnen 12 maanden terugbetaald;
- De debetrente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente die is vermeld in de kredietovereenkomst;
- Je het gehele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;
- Je geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;
- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;
- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door jou correct nagekomen.
Het termijnbedrag is gelijk aan 2% van de kredietlimiet.
Dit is de optelsom van de kredietlimiet en alle kosten die je voor je krediet betaalt. Voor de berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:
- De debetrente blijft gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente die is vermeld in de kredietovereenkomst;
- U het hele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;
- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;
- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;
- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.

In dit rekenvoorbeeld zijn we ervan uitgegaan dat je maandelijks 2% van het openstaande bedrag, inclusief rente terugbetaalt.

Rentewijzigingen voorbehouden. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.

Voorwaarden doorlopend kredietBKR-registratie bij lening
Lees meer

Verantwoord geld lenen

Een lening moet passen binnen jouw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Nu, maar ook in de toekomst, als je financiële situatie misschien onverwacht verandert. Zo voorkomen we problemen en leen jij met een gerust gevoel.