Doorlopend Krediet

Geld lenen voor een of meer grote uitgaven

  • rente vanaf 7%
  • eenmalig of vaker een bedrag opnemen
  • kwijtschelding bij overlijden
  • boetevrij extra aflossen

Wat is een Doorlopend Krediet?

Doorlopend Krediet: eenmalig of vaker een bedrag opnemen

Heeft u geld nodig voor een of meer grote uitgaven? Met het Doorlopend Krediet kunt u zowel eenmalig als vaker een bedrag opnemen totdat de kredietlimiet is bereikt. De rente is variabel. U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 lenen.

Bereken wat een lening maandelijks kost

Kenmerken

Lening (her)opnemen

Neemt u eenmalig een bedrag op, dan boeken wij het bedrag over naar uw betaalrekening. Ook kunt u ervoor kiezen om vaker een bedrag op te nemen tot de afgesproken kredietlimiet. Dan kunt u het gewenste bedrag overboeken via Rabo Internetbankieren of de Rabofoon. Het minimale opnamebedrag is € 150.

Boetevrij extra aflossen

Over uw kredietlimiet lost u standaard per maand 2% af. Meer aflossen kan altijd zonder boete. Het vaste maandbedrag (rente en aflossing) verandert hierdoor niet. Extra aflossen regelt u zelf via Rabo Internetbankieren of via een overschrijvingsformulier.

Limiet krediet wijzigen

Heeft u met ons afgesproken dat u vaker bedragen kunt opnemen? Dan kunt u de limiet van uw Doorlopend Krediet altijd verlagen of (na overleg met de bank) verhogen. De maximale limiet is afhankelijk van uw financiële omstandigheden. Neem voor een aanpassing van uw kredietlimiet contact op met uw bank.

Doorlopend Krediet opzeggen

Zeg uw Doorlopend Krediet op, zodra u het volledige krediet heeft afgelost. Doe dit schriftelijk en vermeld uw overeenkomstnummer. De nog verschuldigde rente wordt automatisch geïncasseerd. U ontvangt een bevestiging en een overzicht van de betaalde rente over het lopende jaar.

Kwijtschelding bij overlijden

Mocht u overlijden, dan vervalt in veel gevallen de nog openstaande schuld van uw Doorlopend Krediet bij de Rabobank. Uw nabestaanden hoeven deze schuld dan niet aan ons terug te betalen. Het krediet of de lening stopt vervolgens. Op wie is de kwijtschelding bij overlijden van toepassing?

Bekijk de voorwaarden voor kwijtschelding bij overlijden

Inzicht in uw lening

Elk kwartaal ontvangt u een overzicht van uw kredietruimte, de betaalde maandtermijnen, de rente, de totaal betaalde rente van het lopende jaar en het openstaande saldo. Op het eerste kredietoverzicht van elk nieuw jaar staat het totaal aan betaalde rente van het jaar daarvoor. Als de rente verandert, krijgt u vooraf een kredietoverzicht met het nieuwe rentepercentage.

De voor- en nadelen

Is een Doorlopend Krediet voor u de juiste oplossing? Aan elke vorm van lenen zitten voor- en nadelen.

Lees meer over een Doorlopend Krediet

Kosten

U betaalt alleen de variabele rente over het krediet dat u gebruikt. Aflossen gaat in maandelijkse, vaste bedragen (rente en aflossing). U kunt er ook voor kiezen een groter bedrag in één keer boetevrij af te lossen.

Rente Doorlopend Krediet

Tot en met kredietlimietTheoretische duur van het kredietDebetrente op jaarbasisJaarlijks Kosten Percentage (JKP)Termijnbedrag (per maand)Het totale door u te betalen bedrag
€ 2.50067 maanden11,4%11,4%€ 50€ 3.341
€ 4.00067 maanden11,4%11,4%€ 80€ 5.346
€ 7.00063 maanden9,3%9,3%€ 140€ 8.786
€ 10.00061 maanden7,8%7,8%€ 200€ 12.040
€ 15.00059 maanden7,0%7,0%€ 300€ 17.680
€ 25.00059 maanden7,0%7,0%€ 500€ 29.466
€ 50.00059 maanden7,0%7,0%€ 1.000€ 58.932

Uw maandbedrag

Als u een lening afsluit, betaalt u elke maand aflossing en rente. Dit is het termijnbedrag (maandbedrag). Bij het Doorlopend Krediet is de rente variabel (de rente staat niet vast). Het getoonde termijnbedrag is gelijk aan 2% van de kredietlimiet. 

De rente kan hoger of lager worden. Het maandbedrag blijft echter hetzelfde. Gaat de rente omhoog, dan betaalt u meer rente en minder aflossing. Hierdoor duurt het terugbetalen van de lening langer. Als de rente omlaag gaat, betaalt u automatisch minder rente en meer aflossing. U betaalt de lening dan sneller terug.  U kunt zowel eenmalig als vaker een bedrag opnemen totdat de kredietlimiet is bereikt.

Bekijk toelichting tabel: Tarieven Doorlopend Krediet (PDF)

Overzicht rentewijzigingen (PDF)

Voorwaarden

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Informeer uzelf goed, voordat u een Doorlopend Krediet afsluit.

Productinformatie Doorlopend Krediet (PDF)

Bekijk de voorwaarden Doorlopend Krediet 2010 (PDF)

Melding bij BKR

Als u bij ons een krediet aanvraagt, kunnen wij informatie opvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Wij zijn verplicht te melden bij het BKR hoeveel krediet wij u geven. Mocht u niet op tijd betalen, dan moeten we dit ook melden. Het BKR houdt uw gegevens bij om te voorkomen dat u meer leent dan u kunt terugbetalen.

Lees meer over het Bureau Krediet Registratie op www.bkr.nl

Informatie bij aanvraag

Voor dit product is het Europees Standaard Informatieformulier voor consumentenkrediet beschikbaar. Als u een offerte aanvraagt, krijgt u informatie meegestuurd die is gericht op uw persoonlijke situatie. Hiermee kunt u kredietproducten van andere aanbieders vergelijken.

Contact

Rabobank