De kosten van een nieuwbouwwoning

Omdat een nieuwbouwhuis vaak nog gebouwd moet worden, gebruik je de hypotheek deels voor de aanschaf van de grond en deels voor de bouw van het huis. Omdat de woning vrij op naam wordt opgeleverd, betaal je geen overdrachtskosten (kosten koper).

Kosten voor de aankoop van een nieuwbouwwoning

De kosten van de grond en de bouwkosten van de woning.Bouwrente betaal je tijdens de bouw aan de aannemer en hypotheekverstrekker. De bouwrente bestaat uit een financieringsvergoeding en uitstelrente. Onder financieringsvergoeding vallen de kosten die de aannemer maakt tijdens de periode voordat je het koopcontract tekent, zoals de aankoop van de grond en de bouwmaterialen. De rente over de financieringsvergoeding is vaak in het aankoopbedrag verwerkt en daardoor niet aftrekbaar van de belasting. Als je dit bedrag meefinanciert is de rente wel aftrekbaar. Uitstelrente betaal je over de periode tussen het tekenen van de aannemersovereenkomst en het moment dat je de hypotheekakte ondertekent. Deze rente is fiscaal aftrekbaar.Overige kosten van de bouw zoals de kosten van risicoverrekening, de kosten van de architect en overige adviseurs bij de bouw, de kosten van dagelijks toezicht, renteverlies tijdens de bouwperiode, legeskosten en omzetbelasting (btw).Eventueel afkoop van erfpacht. In sommige gemeenten koop je alleen de woning en krijg je het gebruiksrecht op de grond. Hiervoor betaal je een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente of particuliere grondeigenaar: de erfpachtcanon. Of je betaalt eenmalig de erfpacht voor een bepaalde periode vooruit via een afkoopsom. Eventueel afkoop van erfpacht. In sommige gemeenten koop je alleen de woning en krijg je het gebruiksrecht op de grond. Hiervoor betaal je een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente of particuliere grondeigenaar: de erfpachtcanon. Of je betaalt eenmalig de erfpacht voor een bepaalde periode vooruit via een afkoopsom. Deze is niet fiscaal aftrekbaar.Eventuele kosten voor het laten plaatsen van energiebesparende voorzieningen.Kosten voor het aansluiten op de nutsvoorzieningen.Kosten voor eventueel meerwerk. Dit zijn de extra werkzaamheden die tijdens de bouw worden verricht boven op de standaardoplevering van de woning, bijvoorbeeld een andere keuken of extra stopcontacten. De kosten van meerwerkklussen kun je meefinancieren in je hypotheek.

Financieringskosten

Naast de kosten voor de aankoop, krijg je ook te maken met kosten voor het afsluiten van je hypotheek.

Advies- en afsluitkosten. Dit zijn de kosten voor het advies en het begeleiden van de hypotheekaanvraag en de bijbehorende verzekeringen. Ga je voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan betaal je eenmalig kosten over de totale lening aan NHG. Dit biedt zekerheid wanneer je door bepaalde omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld bij een scheiding of werkloosheid.Notariskosten voor de hypotheekakte. De notaris stelt deze akte op en regelt de inschrijving bij het Kadaster. Bij nieuwbouwprojecten is het gebruikelijk dat de projectnotaris zowel de overdracht als de hypotheekakte regelt.

Bijkomende kosten

Het bouwdepot is een aparte rekening, waaruit je de kosten van de bouw van het huis betaalt. Denk bijvoorbeeld aan rekeningen van de aannemer en meerwerk. Over de hypotheek betaal je rente en over het saldo van het bouwdepot krijg je rente. In het begin vallen de betaalde en ontvangen rente grotendeels tegen elkaar weg. Omdat je steeds meer opneemt, ga je ook steeds meer rente betalen en ontvang je geen rentevergoeding meer. Je maandlasten stijgen dus naarmate de bouw vordert.Vertragingsrente. Betaal je de facturen van de bouwer niet op tijd, dan moet je vertragingsrente betalen. De bouwer bepaalt zelf hoe hoog deze kosten zijn.Het is aan te raden om een opleveringskeuring te laten uitvoeren. Tijdens een opleveringskeuring loopt een bouwkundige de nieuwbouwwoning na en kijkt of er bouwkundige gebreken zijn.De eventuele kosten van een overbruggingshypotheek. Heb je een nieuw huis gekocht en je oude nog niet verkocht, terwijl je daar wel overwaarde op hebt? Dan kun je een lening afsluiten om je nieuwbouwwoning met deze overwaarde te financieren.

Kosten aan de nieuwbouwwoning

Verhuiskosten.Kosten voor het aanleggen van de tuin, plaatsen van een schutting en bestrating.Kosten voor het schilderwerk, behang, vloer etc.Kosten voor de inrichting van je woning.
Glimlachende man is bezig met verbouwen

Korting op je hypotheekrente

Nieuwbouwwoningen die vanaf 2015 zijn gebouwd voldoen aan de duurzaamheidsnormen die de overheid heeft gesteld. Hierdoor zijn ze energiezuinig of energieneutraal en is je huis klaar voor de toekomst. Dit beloont de Rabobank. Koop je een nieuwbouwhuis dat aan de voorwaarden van de duurzaamheidseisen voldoet en sluit je je hypotheek af bij de Rabobank? Dan kom je misschien in aanmerking voor duurzaamheidskorting op je hypotheekrente. Dat scheelt niet alleen in je energiekosten, maar ook in je maandelijkse hypotheeklasten.

Lees meer