Kapitaaloverdracht

Soepel uw tegoed overzetten van en naar de Rabobank

Uw kapitaal verhuizen

Er is sprake van kapitaaloverdracht als u tegoed heeft opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerd product en wilt overstappen:

 • naar de Rabobank
 • van Rabobank naar een andere aanbieder

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Om de overdracht van kapitaal tussen financiële instellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Om te voorkomen dat u belasting moet afdragen over uw opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen gegevens van u nodig. De Rabobank is aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

De volgende producten zijn in het PSK opgenomen:

 • lijfrente (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten)
 • gouden handdruk (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten)
 • overig stamrechtkapitaal
 • individueel pensioenkapitaal dat niet onder de wettelijke regels valt van waardeoverdracht voor pensioenen
 • spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)
 • kapitaalverzekering, inclusief Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Meer lezen over het PSK op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Kapitaaloverdracht regelen

De huidige beheerder van uw kapitaal heeft gegevens van u nodig:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier kapitaaloverdracht
 • documenten, zoals een kopie van uw legitimatiebewijs

In het Overzicht benodigde documenten bij kapitaaloverdracht leest u welke documenten u waarschijnlijk nodig heeft. Raadpleeg altijd de website van uw huidige aanbieder zodat u zeker weet dat uw aanvraag compleet is.

Overzicht benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Kapitaaloverdracht naar de Rabobank

Stappenplan

Kapitaaloverdracht naar de Rabobank gaat in een aantal stappen.

 • U ontvangt een Aanvraagformulier kapitaaloverdracht van de Rabobank. Dit formulier stuurt u samen met de gevraagde documenten ondertekend terug. Heeft u een oriëntatie- of adviesgesprek met een adviseur van de Rabobank? Dan kijken we samen of uw dossier compleet is. 
 • Wij sturen vervolgens uw dossier naar de financiële instelling waar uw kapitaal nu staat.
 • Zodra uw huidige aanbieder het overdrachtsdossier compleet heeft ontvangen, zet deze de kapitaaloverdracht in gang. Hierna wordt de overdracht binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag. 
 • Als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn, neemt uw huidige aanbieder daarover contact met u op. Een kapitaaloverdracht wordt pas in gang gezet als het hele dossier compleet is.

Rentevergoeding

Als de kapitaaloverdracht naar de Rabobank later plaatsvindt dan veertien kalenderdagen, vergoedt uw huidige aanbieder eventueel verschuldigde rente. Het kapitaal en de rente worden in één bedrag overgemaakt naar de Rabobank. Zodra het bedrag bij ons binnen is, schrijven wij het geld bij op uw rekening.

Kapitaaloverdracht van de Rabobank naar een andere instelling

Stappenplan

Kapitaaloverdracht van de Rabobank naar een andere financiële instelling gaat in een aantal stappen.

 • U ontvangt van uw nieuwe aanbieder een Aanvraagformulier kapitaaloverdracht. Dit formulier stuurt u samen met de gevraagde documenten, waaronder een kopie van een geldig legitimatiebewijs, ondertekend naar uw Rabobank. 
 • Wij nemen contact met u op als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn. 
 • De kapitaaloverdracht start zodra wij alle benodigde stukken hebben ontvangen. De overdracht wordt binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende kalenderdag.

Rentevergoeding

Als de kapitaaloverdracht naar een andere financiële instelling later plaatsvindt dan binnen veertien kalenderdagen, vergoeden wij de eventueel verschuldigde rente. Het kapitaal wordt in één bedrag overgemaakt naar uw nieuwe aanbieder, inclusief de rente. Wanneer het bedrag wordt bijgeschreven op uw rekening is afhankelijk van uw nieuwe aanbieder.

Kosten

 • Voor kapitaaloverdracht op of na de afgesproken einddatum (expiratie) rekenen wij geen kosten.
 • Wel rekenen wij kosten als u uw tegoed bij de Rabobank opneemt voor de afgesproken einddatum. Ook moet u mogelijk extra belasting betalen.
 • U betaalt bij ons in sommige gevallen wel voor een advies.

Klachtenprocedure

Klacht over de overdracht van uw kapitaal

Heeft u een klacht over de uitvoering van kapitaaloverdracht door een andere aanbieder dan de Rabobank? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Meer lezen over het indienen van een klacht bij de AFM

De Rabobank heeft een eigen klachtenprocedure. Uw Rabobank is het eerste aanspreekpunt voor uw klacht.

Meer lezen over de klachtenprocedure van de Rabobank

Advies over kapitaaloverdracht

Wilt u advies over kapitaaloverdracht? Aan een advies zijn kosten verbonden. Daarom brengen wij graag vooraf uw wensen op het gebied van advies in kaart. Dit doen we in een vrijblijvend gratis oriëntatiegesprek, telefonisch of bij de Rabobank. Na dit gesprek kunt u kiezen voor een betaald advies.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Contact

Rabobank