Twee mensen in pak bij een whiteboard

De 4 meest relevante innovatiesubsidies voor ondernemers

Ga je investeren? Als ondernemer kun je in aanmerking komen voor veel verschillende innovatiesubsidies. Deze vier regelingen zijn het belangrijkste voor innovatieve ondernemers.

WBSO: vergoeding voor innovatieprojecten

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een van de bekendste innovatiesubsidies. Doe je onderzoek naar technologische vernieuwingen? Dan is deze variant voor jou. De subsidie vergoedt een deel van de loonkosten en uitgaven voor je innovatieproject.

Zo betaal je over de uren die medewerkers aan het project werken aanzienlijk minder loonheffing. Ben je startende ondernemer? Dan profiteer je van extra voordeel. Op de website van de RVO kun je je fiscale voordeel zelf uitrekenen.

Voorbeelden van investeringen voor WBSO

de ontwikkeling van vleesvervangers nieuwe software slimmer oogstproces voor de tuinbouw

Om in aanmerking te komen voor deze innovatiesubsidie, moet je een subsidieaanvraag indienen bij de RVO. Die bepaalt of je in aanmerking komt voor een zogeheten S&O-verklaring. Laat dit document aan de Belastingdienst zien om minder loonbelasting te hoeven afdragen. Hiervoor gelden wel strenge voorwaarden.

Let op! Je kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Dien je aanvraag dus altijd in voordat je daadwerkelijk starten gaat.

Zonnepanelen

EIA: energiezuinig en duurzaam investeren

Investeer je in energiezuinige technieken, CO2-reductie of duurzame energie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt hiermee tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Hierdoor betaal je dus minder belasting.

Voorbeelden van investeringen voor EIA

zonnepanelen ledverlichting warmte- of koudeopslag windturbine warmtewisselaar

Je dient je aanvraag voor deze innovatiesubsidie ook in bij de RVO. Let op: je energiezuinige investering moet wel op de Energielijst staan.

DEI+: CO2-uitstoot verminderen

Wil je minder CO2 uitstoten, minder energie verbruiken tijdens het productieproces of investeer je in hernieuwbare energiebronnen? Dan kom je mogelijk voor de innovatiesubsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020 in aanmerking.

Het gaat om geld dat nodig is in de vroege fase van het proces en dat je wilt gebruiken voor pilot- en demonstratieprojecten. Er geldt een maximale looptijd van vier jaar. Voor subsidieaanvragen van minder dan € 3 miljoen, is de looptijd een stuk korter.

Voorbeelden van investeringen voor DEI+

energie opwekken uit geluidsschermen warmtewinning uit de melkveehouderij

Ook deze subsidieaanvraag dien je in bij de RVO.

MIT: onderzoek naar innovatieve kansen

De MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT) is een innovatiesubsidie voor innoverende mkb’ers die graag willen samenwerken aan innovatie.

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die actief zijn in één van de negen topsectoren:

agri en food chemie, biobased en energie creatieve industrie hightechsystemen & materialen en ICT life, sciences en health logistiek tuinbouw en uitgangsmaterialen water

Er zijn verschillende instrumenten die onder de MIT vallen en waar je gebruik van kunt maken. Het gaat dan om: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingen, TKI-netwerkactiviteiten en TKI-innovatiemakelaars.

Voorbeelden van investeringen

octrooionderzoek inventarisatie beschikbare technologieën marktverkenning

Waar je de MIT aanvraagt, hangt af van de regio waarin je gevestigd bent en welk instrument je kiest. Check bij welk overheidsloket je moet zijn.

Innovatiesubsidies en bankfinanciering

Het ontvangen van een innovatiesubsidie kan positieve gevolgen hebben voor je kansen op een bankfinanciering. Subsidies als een WBSO of EIA verstevigen namelijk je financiële positie. Je bent dan niet automatisch verzekerd van een bedrijfskrediet, maar Rabobank neemt dit aspect wel mee in de besluitvorming.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer