Een nadeel van marktwaarde gewogen indextrackers

Indextrackers die de marktwaarde gewogen wereldindex volgen zijn populair. Zij beleggen in een breed gespreid mandje aandelen, volgen eenvoudigweg de markt en rekenen lage kosten. Traditionele portefeuilles zijn vaak gebaseerd op marktwaarde gewogen indices. Aandelen met de grootste beursomvang of marktkapitalisatie hebben het grootste gewicht. Het nadeel van marktwaarde gewogen indices is onder meer de gevoeligheid voor ‘boom-bust’ cycli. Het verleden heeft dit goed laten zien, bijvoorbeeld met Japan eind jaren 80. De Japanse aandelenmarkt had toen door het doorgeslagen optimisme bij beleggers over Japanse groeimogelijkheden een gewicht van bijna 50% in de wereldindex. Vandaag de dag is dat 9%. Kort erna volgde de IT-zeepbel. Op het hoogtepunt had de IT-Sector een gewicht van meer dan 33% in de wereldindex. Op dit moment is dat 15%. Zo gold dit in mindere mate ook voor de sector financieel vóór de Grote Financiële Crisis. Het gevolg van deze boom-bust bewegingen is een suboptimale risico-rendementsverhouding op lange termijn.

factorbeleggen
factorbeleggen

Waarom factorbeleggen?

Bovenstaand risico kan verkleind worden met factorbeleggen. Hierbij wordt het meest belegd in aandelen met aantrekkelijke stijlkenmerken of factoren. Een factor is een kenmerk dat een mandje aandelen gemeen heeft en dat de gemeenschappelijke bron vormt voor het rendement en risico. Bij factorbeleggen staat het idee centraal dat bepaalde factoren aan de basis liggen van het te behalen aandelenrendement en het daarbij behorend risico, en niet zo zeer de regio of sector waar het deel van uitmaakt. De factoren moeten een economische en empirische basis hebben. Tegelijkertijd moeten ze op termijn een bovengemiddeld rendement bieden, doordat ze een vergoeding zijn voor het hoger risico dan wel mogelijk gemaakt worden door overdreven reacties van beleggers. Het gaat om aandelen met een laag prijskaartje (waarde), onder meer een degelijke balans (kwaliteit), een goede koersontwikkeling op de beurs (momentum), een lage beweeglijkheid (laag volatiliteit) en een kleine beursomvang (small caps). Deze factoren hebben onderling een minder sterke samenhang. Dat zorgt bij een gelijk gewogen factorportefeuille voor minder sterke ‘boom-bust’ bewegingen dan een marktwaarde gewogen aandelenportefeuille. Door structureel op basis van deze factoren te beleggen, kan de risicorendementsverhouding van de aandelenportefeuille verbeteren. Bij de zoektocht naar bovengemiddelde rendementen maken veel actieve managers geregeld gebruik van bovengenoemde factoren om een selectie te maken uit het aandelenuniversum. Deze aanpak is geheel op regels gebaseerd en kan vanwege de toegenomen computerkracht en beschikbaarheid van financiële data vrij eenvoudig tegen lage kosten in de praktijk worden gebracht. Het vervangen van actieve fondsen die op impliciete wijze factorbeleggen door expliciete factorfondsen levert dan ook een kostenbesparing op. Het aantal fondsaanbieders dat puur op deze wijze belegt, is in afgelopen periode snel toegenomen.

Hoe past de Rabobank deze inzichten in portefeuille toe?

Bij de Rabobank delen we de aandelenportefeuille in drie delen in. Voor de invulling van de aandelenportefeuille is het vertrekpunt diversificatie. Dat komt tot uiting in de kern van de aandelenportefeuille (Core), waarin we een goede afspiegeling hebben van de brede markt tegen de laagste kosten en fiscaal efficiënt. Een tracker op de aandelenwereldindex (bijvoorbeeld MSCI All Countries World Index) is voor de Core een geschikte referentiemaatstaf. Hierin wordt een derde belegd. Een derde wordt gereserveerd voor kansen die zich van tijd tot tijd voordoen in de markt (Satellieten). Daarnaast wordt een derde ingeruimd voor factorbeleggen in een Core-Factor-Satellite benadering. In de factorportefeuille worden alle vijf factoren gecombineerd. De ene factor zal het in een bepaald klimaat beter doen dan de andere, en van tijd tot tijd zullen ze gecombineerd kunnen achterblijven bij de markt. Maar bij elkaar zorgen zij op termijn voor een beter rendement, gecorrigeerd voor risico. Het op het juiste moment kiezen of het timen van factoraandelen is heel lastig. Net zoals bij regio- en sectorallocatie. Wij hebben daarom in ons beleid gekozen voor een gelijke weging van deze factoren. Door die structureel op te nemen, hebben we niet alleen de kosten verlaagd, maar ook uitzicht op extra rendement.

Auteur: Taoufik Boussebaa