Met Rabo Beheerd Beleggen Basis kies je voor eenvoudig beleggen tegen lage kosten. Je geld wordt duurzaam belegd door experts.

Starten kan met ieder bedrag.Beleg in duurzame indexfondsen die de waarde van de beurs volgen.Bekijk je beleggingen via Rabo Online Bankieren en de Rabo Bankieren app.Je kunt geld inleggen of stoppen op het moment dat jij het wilt.
Vraag online aan

Afspraak maken

Illustratie windmolen

Nu standaard duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Basis bestaat sinds juni 2020 volledig uit duurzame fondsen. Je belegt dus standaard duurzaam.

Lees meer over duurzaam beleggen

De belangrijkste kenmerken van Rabo Beheerd Beleggen Basis

Rust en gemak

Je opent een rekening en legt geld in. Onze experts beleggen je geld zodanig dat het past bij je doel. Wij zorgen ervoor dat jouw portefeuille afgestemd blijft op jouw uitgangspunten. Leun rustig achterover en laat onze experts het werk doen.

Wereldwijde spreiding

Je portefeuille bestaat uit wereldwijd gespreide indexfondsen. Deze aandelen- en obligatiefondsen volgen de index van een bepaalde beurs zo goed mogelijk, rekeninghoudend met het duurzame beleid van Rabobank. Dit zorgt voor lage kosten en een stabiele basis in je portefeuille. Goed gespreide beleggingen verlagen het risico.

Doel en looptijd als uitgangspunt

Tijdens het aanvragen van Rabo Beheerd Beleggen Basis vragen we je naar het bedrag dat je wilt opbouwen en hoe lang je wilt beleggen. Zo kunnen we je helpen bij het kiezen van een beleggingsprofiel dat bij je past zodat je op een verantwoorde manier je beleggingsdoel kunt bereiken.

Risico’s van beleggen

Met beleggen heb je kans op een hoger rendement dan met sparen. Zeker als je voor de langere termijn belegt, dan profiteer je van rendement op rendement. Je loopt echter ook een hoger risico dan met sparen. Je kunt in sommige gevallen een deel van je oorspronkelijke inleg verliezen. Maak altijd een bewuste afweging tussen de kans op een hoger rendement, de looptijd en het bijbehorende risico. Zo zorg je ervoor dat je beleggingen bij jouw situatie blijven passen.

Meer over risico’s van beleggen

Als je kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij je graag om dat op een verstandige manier te doen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen.

Het belangrijkste risico is dat je beleggingen in waarde kunnen dalen. Dit noemen we het koersrisico. Het risico dat een onderneming waarin je belegt failliet gaat, wordt debiteuren- of kredietrisico genoemd. Bij beleggingen buiten de eurozone kan er sprake zijn van valutarisico, het risico dat je belegging minder waard wordt doordat de valuta waarin je belegt minder waard wordt. Tot slot kunnen financiële markten overdreven reageren op nieuws en gebeurtenissen, waardoor er grote koersschommelingen optreden. Dit noemen we het volatiliteitsrisico.

Door beleggingen te spreiden over verschillende producten, regio’s en sectoren, wordt het koers- en kredietrisico kleiner. Bij Rabo Beheerd Beleggen doen experts dit voor je.

Meestal geldt dat hoe hoger het rendement is dat je wilt, hoe hoger het risico is dat je moet nemen. Beleg je voor een doel dat verder in de tijd ligt, dan kun je meer risico nemen dan wanneer je op kortere termijn over je belegde geld wilt beschikken. De periode dat je belegt wordt beleggingshorizon genoemd.

Meer uitleg

Hoe zijn de beleggingsprofielen opgebouwd?

Ieder beleggingsprofiel heeft een eigen verdeling van aandelen- en obligatiefondsen. In het hoogste profiel zitten meer aandelen dan obligaties. In het laagste profiel meer obligaties dan aandelen. Aandelen schommelen meer in waarde. Obligaties zijn stabieler, maar leveren op de lange termijn vaak minder rendement op.

 


Aandelen Obligaties Looptijd
Zeer offensief 90% 10% Vanaf 15 jaar
Offensief 70% 30% 10 - 15 jaar
Neutraal 50% 50% 5 - 10 jaar
Defensief 30% 70% 2 - 5 jaar
Zeer defensief* - - -
Meer over beleggingsprofielen

Hoe langer je belegt, hoe meer tijd je hebt om eventuele verliezen goed te maken. De looptijd bepaalt de beleggingsprofielen waar je uit kunt kiezen. Met de keuze voor een bepaald beleggingsprofiel bepaal je met hoeveel risico en met welk verwacht rendement je wilt gaan beleggen. 


Hoe hoger het rendement dat je wilt, hoe meer risico je moet nemen. Dat risico is onderverdeeld in 4 categorieën, lopend van defensief tot zeer offensief. Ieder profiel kent een inschatting van een mogelijk verlies bij een slechte markt (neerwaarts risico) en van een mogelijke winst bij een goede markt (verwacht rendement).

Meer informatie over het beleggingsprofiel vind je via onderstaande link. Wij stellen graag samen met je het optimale beleggingsprofiel vast dat past bij het doel van je belegging.

Meer uitleg

Kosten van beleggen

Bij Rabo Beheerd Beleggen Basis zijn de kosten laag, onder meer omdat je belegt in indexfondsen.
Je kunt starten met elk bedrag, maar toch is het verstandig toe te werken naar het door ons geadviseerde minimumbedrag van € 2.000. De reden hiervoor is dat de kosten bij een lager bedrag relatief hoog zijn ten opzichte van het rendement.

Starten met beleggen in 5 stappen:

  1. Open Rabo Beheerd Beleggen online. Zorg dat je gaat beleggen met geld dat je niet nodig hebt.
  2. Bepaal je doel, looptijd en hoeveel risico je wilt lopen: wij helpen je kiezen tijdens het online openen.
  3. Maak geld over naar je beleggingsrekening: je bepaalt zelf wanneer en hoeveel. Of stel een vast bedrag per maand in met periodiek beleggen.
  4. Leun rustig achterover: onze experts beleggen je geld in fondsen met een wereldwijde spreiding. Je hoeft hier verder niks voor te doen.
  5. Houd grip op je beleggingen: via Rabo Online Bankieren en de Rabo App zie je hoe het met je beleggingen gaat.
Vraag online aan

Afspraak maken

Meer weten over Rabo Beheerd Beleggen Basis?

Kenmerken en voorwaarden
Brochure Beleggen bij de Rabobank (PDF) Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2020 (PDF) Algemene voorwaarden voor de effectendienstverlening 2018 (PDF) Beleggingsbeleid van de Rabobank (PDF) Brochure Rabo Beheerd Beleggen Basis (PDF) Tarieven Beleggen bij de Rabobank (PDF) Kostenoverzicht Rabo Beheerd Beleggen Basis (PDF)

Heb je nog vragen?

Kan ik mijn inleg verliezen?

Er is een mogelijkheid om je inleg te verliezen. Daarom is het belangrijk dat je verstandig belegt. Beleggen doe je voor de lange termijn. Je kunt je het beste houden aan je financiële plan en niet inspelen op schommelingen in de markt.

Moet ik ook betalen als ik geen geld inleg?

Je betaalt altijd een fee voor de basisdienstverlening voor Rabo Beheerd Beleggen. Heb je geen posities op je effectenrekening, dan betaal je het minimum van € 5,- per kwartaal. Je betaalt in dit geval geen fee voor het vermogensbeheer.

Hoelang duurt het voordat mijn geld belegd wordt na een storting?

Een storting op de beleggersrekening of een opname die vóór 0.00 uur is verwerkt, wordt doorgaans de volgende dag in behandeling genomen en binnen enkele dagen uitgevoerd. De verwerking van benodigde effectentransacties kan in uitzonderlijke gevallen maximaal tien beursdagen in beslag nemen. Als je een eerste storting doet op de beleggersrekening, wordt je Rabo Beheerd Beleggen portefeuille in de praktijk dus gedurende een aantal dagen opgebouwd. Je kunt de samenstelling van je actuele portefeuille online inzien en verwerkte transacties raadplegen.

Kan ik altijd opzeggen?

Je kunt elk moment stoppen met Rabo Beheerd Beleggen. Dat kan op een gunstig of minder gunstig moment zijn. Het beste resultaat krijg je door je geld voor langere tijd opzij te zetten. Dan heb je voldoende tijd om een daling in waarde weer goed te maken.

Kan ik automatisch inleggen bij beleggen?

Je hebt bij Rabo Beheerd Beleggen Basis de mogelijkheid om periodiek te beleggen. Je kunt elk moment geld bijstorten wanneer je wilt.

Wordt mijn geld verantwoord belegd?

Bij de Rabobank beleggen wij standaard maatschappelijk verantwoord. Wij gebruiken hiervoor internationaal erkende standaarden en vragen fondshuizen met wie wij samenwerken dat ook te doen. De UN Global Compact is zo’n standaard en bestaat uit tien uitgangspunten ten aanzien van verantwoord ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om het respecteren van mensenrechten, het vermijden van kinderarbeid, het tegengaan van corruptie en bescherming van het milieu.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe een tabaksbedrijf zijn bedrijfsvoering heeft ingericht. Voldoet deze aan de internationale normen? Op het moment dat dat niet zo is, wordt er in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen soms besloten om een bedrijf uit te sluiten. Veel vaker wordt er voor gekozen om de dialoog aan te gaan.

Er is één uitzondering en dat zijn de fabrikanten van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biologische, chemische en kernwapens. Deze weren wij zoveel mogelijk, voor alle beleggingsconcepten. In welke mate dat gebeurt, is afhankelijk van het type product waarin je belegt. Individuele beleggingstitels van fabrikanten van controversiële wapens zijn bij ons niet aan te kopen. Het betreft zo’n 35 bedrijven. Bij beleggingsfondsen, zeker indexproducten, is uitsluiting niet altijd mogelijk.

Wat zijn indexfondsen?

Indexfondsen zijn aandelen- en obligatiefondsen die een bepaalde beurs zo goed mogelijk volgen. Dit betekent dat je beleggingen ongeveer gelijk zijn aan die beurs. Het rendement is daarom ook ongeveer gelijk aan het rendement van die beurs.