Headerafbeelding van de Miljoenennota 2022

Prinsjesdag 2021

We hadden er stilletjes op gehoopt… weer een normale Prinsjesdag. Maar ondanks de aflopende coronamaatregelen hebben we dit jaar toch nog te maken met een sobere Prinsjesdag, zonder rijtoer en balkonscene. Wel zagen we de traditionele speech van de Koning waarin het demissionair kabinet Rutte III de begroting en plannen voor 2022 bekendmaakte. Nederland is veerkrachtig. De Nederlandse economie herstelt beter dan verwacht. Er wordt extra geld vrijgemaakt voor het klimaat en veiligheid. Het kabinet wil ook iets doen om de koopkracht op peil te houden. Lees meer over wat je gaat merken van de belangrijkste maatregelen.

Inkomen

De gemiddelde koopkracht gaat er niet of nauwelijks op vooruit. Maar wat houdt dat in voor jou?

Gemiddelde koopkracht gaat er 0,1% op vooruit

Doordat de lonen niet zoveel stijgen en de inflatie oploopt, stijgt de koopkracht in 2022 niet of nauwelijks. Volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) zal de koopkracht van Nederlandse huishoudens volgend jaar gemiddeld met 0,1% toenemen. Werkenden gaan er gemiddeld 0,1% op vooruit, net als uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen. Voor gezinnen met kinderen, gepensioneerden en tweeverdieners zit er geen plusje in. Hun koopkracht blijft steken op 0,0%. De enige groep die erop achteruit lijkt te gaan zijn de alleenverdieners. Zij leveren 0,2% koopkracht in.

Hoe het werkelijke plaatje er voor jou uitziet zal de praktijk moeten uitwijzen. De koopkrachtplaatjes van het CPB houden bijvoorbeeld geen rekening met verlies van werk, scheiding of andere persoonlijke gebeurtenissen die impact kunnen hebben op je inkomen. In de koopkrachtcijfers wordt er namelijk van uitgegaan dat onder meer de werk- en woonsituatie van alle Nederlanders blijft zoals die was. Koopkrachtberekeningen willen dus niet altijd wat zeggen. Daarvoor moet je scherp zijn op je eigen inkomsten en uitgaven.

Tariefschijven inkomstenbelasting 2022

De hoogste tariefschijf in 2022 start bij een inkomen van € 69.398. Het percentage in de 1e schijf gaat in 2022 licht omlaag. Hoe zien de schijven er in 2022 uit?

Jonger dan de AOW-leeftijd

Schijf 1: een tarief van 37,07% voor inkomens tot en met € 69.398.
Schijf 2: een tarief van 49,50% voor inkomens boven € 69.398.

AOW-gerechtigden

Schijf 1 (geboren vanaf 1946): een tarief van 19,17% voor inkomens tot en met € 35.472
Schijf 1 (geboren voor 1946): een tarief van 19,17% voor inkomens tot en met € 36.409
Schijf 2: een tarief van 37,07% voor inkomens tot en met € 69.398
Schijf 3: een tarief van 49,50% voor inkomens boven € 69.398

Wonen

De woningnood is hoog. Daarom investeert het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks 100 miljoen euro om sneller woningen te kunnen bouwen. Er komt ook extra geld beschikbaar voor subsidies om huizen te verduurzamen. Zo kun je als huizenbezitter je energielasten verlagen en een steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Maatregelen voor huizenbezitters

Wijziging eigenwoningregeling

Een eigen woning is een koopwoning die je hoofdverblijf is. Het bezit van een eigen woning zorgt voor een inkomen in box 1. Daar staat tegenover dat je de rente en sommige kosten die je voor deze woning betaalt, mag aftrekken van die inkomsten. De belastingdienst noemt dit de eigenwoningregeling.

Per 1 januari 2022 wordt een aantal onderdelen binnen de eigenwoningregeling aangepast. Zo zorgt trouwen er bijvoorbeeld niet langer automatisch voor dat je te maken krijgt met het hypotheekverleden van je partner.

De regeling wordt eerlijker waardoor meer mogelijkheden voor hypotheekrenteaftrek kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld als je samen met een partner een woning koopt en daarvoor zelf ook al een koopwoning had. Of als je een koopwoning hebt met een partner die komt te overlijden.

Lees meer over de wijziging van de eigenwoningregeling op rijksoverheid.nl
Subsidies verduurzaming eigen woning

Het kabinet wil van 2022 tot en met 2024 subsidies beschikbaar stellen om het verduurzamen van de eigen woning beter betaalbaar te maken. Denk aan subsidies voor hybride warmtepompen of de isolatie van de woning.

Een duurzaam huis brengt voordelen met zich mee. Een lagere energierekening, meer wooncomfort en je draagt bij aan een beter milieu. Ontdek welke mogelijkheden passen bij jouw huis met de homeQGo HuisScan.

Start de HuisScan

Onderstaande maatregelen zijn in voorgaande jaren al aangekondigd en blijven van kracht

Maximale hypotheekrenteaftrek eigen woning verder afgebouwd

De komende jaren wordt het maximale belastingpercentage voor de hypotheekrenteaftrek verlaagd. Het kabinet wil uiteindelijk in 2023 uitkomen op een tarief van 37,05%. Het gaat hier om de aftrekbare kosten voor de eigen woning. Denk aan de (hypotheek)rente en rente van schulden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal en beklemming. Deze afbouw kan invloed hebben op de betaalbaarheid van je hypotheek in de toekomst.

Maximale belastingpercentage hypotheekrenteaftrek per jaar

2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Heb je een Aflossingsvrije Hypotheek? Dan betaal je alleen rente en los je tussentijds niet af. De verdere afbouw van de renteaftrek zorgt ervoor dat deze lening maandelijks netto duurder wordt. Verstandig dus om nu al te kijken of je deze lasten dan nog kunt betalen. Ook later als je bijvoorbeeld met pensioen gaat.

Doe de Toekomstcheck Aflossingsvrij
Eigenwoningforfait

De Belastingdienst vindt dat woongenot (een eigen huis hebben) een vorm van inkomen is, daarom moet je er belasting over betalen: het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Hierdoor ga je meer belasting betalen in box 1. De percentages zijn als volgt:

WOZ waarde
2021 2022 2023
Tot 12.500 0% 0% 0%
12.500 - 25.000 0,20% 0,20% 0,15%
25.000 - 50.000 030% 030% 025%
50.000 - 75.000 0,40% 0,40% 0,35%
75.000 - 1.110.000* 0,50% 0,50% 0,45%
Meer dan 1.110.000 2,35% 2,35% 2,35%

* De percentages bij een WOZ-waarde van meer dan € 1.110.000 worden nog geïndexeerd.

Voorbeeldberekening:

Stel je hebt in 2022 een woning met een WOZ-waarde van € 1.500.000. Wat is dan je eigenwoningforfait?

- Je valt tot € 1.110.000 onder het percentage 0,50%.

- 0,50% van € 1.110.000 = € 5.550

- Vanaf € 1.110.000 en tot € 1.500.000 val je onder het percentage 2,35%

- € 1.500.000 - € 1.110.000 = € 390.000

- 2,35% van € 390.000 = € 9.165

- Eigenwoningforfait: € 5.550 + € 9.165 = € 14.715

Afbouw Hillen-aftrek

Deze aftrek is in 2005 ingevoerd voor huizenbezitters die de hypotheek op hun woning (bijna) volledig hebben afgelost. Dan betaal je namelijk ook (bijna) geen hypotheekrente meer. Deze wet bepaalt dat de bijtelling van het eigenwoningforfait deels vervalt, als het bedrag hoger is dan je hypotheekrenteaftrek.

Wijziging Hillen-aftrek:

Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek in 30 jaar jaarlijks in stappen van 3⅓ procentpunt afgebouwd tot 0. In 2022 zet de afbouw door en gaat naar 86,67 procent.


Voorbeeldberekening:

- Het eigenwoningforfait is € 3.000 en de aftrekbare kosten bedragen € 2.000.

- De aftrek onder de wet Hillen is dan in 2022: 86,67 procent van € 1.000 (€ 3.000 - € 2.000) = € 867

- Als belastbare inkomsten uit eigen woning resteert dan: € 3.000 - € 2.000 - € 867 = € 133.

- Over het bedrag van € 133 moet inkomstenbelasting in box 1 betaald worden.

Startersvrijstelling

Geen nieuwe maatregel, maar wel een belangrijke maatregel voor jonge huizenkopers is het gewijzigde tarief voor de overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting is de belasting die je betaalt als je een bestaande woning koopt. Sinds 2021 geldt er een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting voor huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar. Deze vrijstelling heet startersvrijstelling, maar is ook bedoeld voor doorstromers tussen de 18 en 35 jaar.

Lees meer over overdrachtsbelasting en de startersvrijstelling

Zorg

Het belangrijkste nieuws: stijging in zorgpremie verwacht. Het verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385.

Hoogte zorgpremie nog niet bekend

Het demissionair kabinet verwacht een lichte stijging in de zorgpremie voor 2022. Uiterlijk 12 november maken de zorgverzekeraars de definitieve zorgpremies bekend. Ben je benieuwd naar de nieuwe premies van de Interpolis Zorgverzekeringen? Meld je dan aan voor de Premie Alert en ontvang in november de nieuwe premies in je mailbox.

Meld je aan voor de Premie AlertLees meer over de veranderingen in de zorgverzekering
Eigen risico blijft gelijk

In 2022 blijft het verplicht eigen risico € 385. Dit betekent dat je voor de meeste zorg uit het basispakket de eerste € 385 zelf betaalt.

Lees meer over het eigen risico
Zorgtoeslag gaat omhoog

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden. In 2022 gaat de zorgtoeslag iets omhoog met:

maximaal € 36 per jaar voor een 1-persoonshuishouden maximaal € 40 per jaar voor een meerpersoonshuishouden

Pensioen

Het demissionair kabinet werkt op dit moment aan het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP), waarin de afspraken van het Pensioenakkoord uit 2019 worden uitgewerkt. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2023.

Los van het pensioenakkoord wordt ook gewerkt aan de Wet Pensioenverdeling bij scheiding (WPS). Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer en heeft een beoogde ingangsdatum van 1 juli 2022.

Meer informatie over het huidige pensioenakkoord op Rijksoverheid.nl

Vermogen

Het heffingsvrij vermogen gaat iets stijgen in 2022.

Het heffingsvrij vermogen stijgt licht

Het heffingsvrij vermogen wordt in 2022 verhoogd van € 50.000 naar € 50.650. Je betaalt dus pas belasting als je meer dan €50.650 spaar en/of beleggingsgeld hebt. In onderstaande tabel is aangegeven wat de bijgestelde rendementen voor het spaar- en beleggingsdeel betekenen voor de rendementen van de drie onderscheiden vermogensschijven in box 3.

Schijf Vermogen (€) Heffingsvrij vermogen (€) Rendement Sparen (– 0,01%) Rendement Beleggen (5,53%) Rendement per schijf (afgerond)
1 0 – 50.650 50.650 67% 33% 1,82%
2 50.650 – 962.350 21% 79% 4,37%
3 > € 962.350 0% 100% 5,53%
Prinsjesdag voor wie vermogen heeft

Wie vermogen heeft is daar zuinig op. Daarom hebben we ook voor onze vermogende klanten de belangrijkste gevolgen van de maatregelen van Prinsjesdag op een rijtje gezet. Wat betekent dit voor je inkomen, vermogen en mogelijk je onderneming in 2022?

Lees er meer over

Voor ondernemers

Ook op jou als ondernemer heeft Prinsjesdag invloed. Zo daalt de zelfstandigenaftrek, wordt innovatief en duurzaam investeren aantrekkelijker en zijn er dalingen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Benieuwd naar wat de nieuwe plannen voor jou als ondernemer betekenen?

Lees: Prinsjesdag 2021: de belangrijkste gevolgen voor ondernemers

Visie RaboResearch

Lees de visie van onze economen over de plannen van het Kabinet.

Lees het hier

Ester Barendregt, hoofdeconoom bij RaboResearch, licht de plannen van het Kabinet toe tijdens een webinar.

Bekijk de webinar

Wat kun jij doen?

Hoe de plannen van het kabinet voor 2022 ook voor jou uitpakken, je hebt in veel gevallen eigen geld nodig voor een financieel gezonder leven. Om bijvoorbeeld voldoende buffer te hebben om onverwachte kosten te kunnen betalen, een huis te kopen of om eerder te kunnen stoppen met werken. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in je geldzaken en om geld opzij te zetten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Hoe je dat doet? Daar helpen we je graag bij. Met tips, trucs en veel inspiratieverhalen van anderen. En praat eens met anderen over geldzaken. Inspireer elkaar. Dat helpt jezelf en helpt de mensen om je heen.

Zorg dat je inzicht hebt in je in- en uitgaven

Zo helpt een overzicht met het inzichtelijk maken van je in- en uitgaven, wat kan helpen met besparen. Het geeft ook inzicht in hoe de financiën er voorstaan, en hoe lang bijvoorbeeld een inkomensdaling kan worden opgevangen.

Krijg inzicht in 6 stappen
Welke financieel gezonde stap zet jij?

Iedereen kan een stapje zetten naar een financieel gezonder leven. Dat is belangrijk voor jou nu, maar ook voor je toekomst en die van de mensen om je heen. Maar waar begin je? We helpen je graag. Start de Wegwijzer en aan de hand van een paar vragen weet jij binnen 2 minuten met welke stap je kunt starten.

Start de Wegwijzer
Energietransitie: Wat doe jij?

Het demissionair kabinet maakt extra geld vrij voor het klimaat. Dat is een van de plannen die bekend zijn gemaakt op Prinsjesdag. De energietransitie is een grote uitdaging waar onze samenleving voor staat. Rabobank wil deze energietransitie graag versnellen. Samen met jou willen we de uitdaging aangaan. Hoe?

Lees het hier

Alle wijzigingen onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede Kamer.