De huizenprijzen zitten in de lift vanwege het grote woningtekort in Nederland. Zo zullen de huizenprijzen in 2020 harder groeien dan verwacht. Dit blijkt uit het Q3 kwartaalbericht november 2019 van Rabo Research.

  • Voor 2020 verwachten we een huizenprijsstijging van 4,5 procent.
  • Het woningtekort loopt op, vooral in de Randstad. In heel Nederland komen we ongeveer 300.000 woningen tekort.
  • In Flevoland stijgen de huizenprijzen het hardst.
  • Het aantal afgegeven bouwvergunningen stagneert sinds augustus, mede door stikstofproblemen.
  • Aantal woningverkopen komt dit jaar waarschijnlijk op 215.000, voor 2020 verwachten we 210.000 verkopen.

Aanpakken van de woningmarkt vraagt om bouwen en geduld

De kans is zeer klein dat de Nederlandse woningmarkt binnenkort weer rustig is. De huizenprijzen zijn sneller gegroeid dan de inkomens. Daarbij zijn er steeds minder jongvolwassenen en mensen met een middeninkomen die een koopwoning hebben. Doordat beleggers huizen kopen om te verhuren, is er steeds meer sprake van prijsschommelingen en kunnen starters moeilijk een huis kopen. Daarbij zijn er ook nog eens te weinig betaalbare huurwoningen in de vrijehuursector.

Tekort aan huizen

Het grootste probleem op de huizenmarkt is het tekort aan huizen. Volgens ABF research was er begin 2019 een tekort van bijna 300.000 huizen. Dit zijn net zo veel huizen als in heel Rotterdam. De grote vraag naar een huis en in combinatie met de lage rente, zorgt voor sterke huizenprijsstijgingen. Mensen die een huis willen kopen in de provincies met het grootste woningtekort moeten inmiddels ongeveer een ton meer betalen voor een huis dan tijdens het dieptepunt van de huizencrisis jaren geleden. In provincies waar een klein woningtekort is, moet men gemiddeld 49.000 euro meer betalen.

Problemen in de bouwsector

Er moeten dus meer huizen bijkomen, om zo de woningmarkt te redden. In 2017 werden er 73.000 nieuwe huizen gebouwd en in 2018 waren dit er bijna 80.000. Maar dit zijn er nog steeds te weinig om het probleem op te lossen. Het tempo van huizen bouwen is in lijn met de doelstelling uit de Nationale Woonagenda, maar we komen in 2030 nog altijd zo’n 200.000 huizen tekort. Versnellen is ook lastig omdat de bouwsector het zwaar heeft door een tekort aan bouwvakkers, grond om op te bouwen en de stikstofuitspraak van de Raad van State. Hierdoor worden er de komende jaren nog minder nieuwe huizen gebouwd.

Hulp van overheid

De overheid probeert te helpen en neemt dan ook maatregelen. Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat er een subsidiepot van 1 miljard euro komt voor gemeenten voor de bouw van betaalbare huizen. Deze subsidie kan gemeenten aanmoedigen om meer locaties voor woningbouw beschikbaar te stellen. Naast het versnellen van de woningbouw is er ook een aanvullend beleid nodig om de problemen op de woningmarkt te verhelpen. Het aanpakken van de woningmarkt vraagt dus om bouw van woningen, maar ook geduld.

Lees hier het complete bericht