Rabo OverwaardePlan

De overwaarde van uw woning gebruiken als extra bestedingsruimte

  • bij bereiken van de AOW-leeftijd
  • in combinatie met een KeuzePlus Hypotheek
  • geen verplichting om af te lossen tijdens de looptijd
  • variabele rente of variabele en vaste rente

De overwaarde van uw woning gebruiken

Met het Rabo OverwaardePlan kunt u de overwaarde van uw huis gebruiken. Bijvoorbeeld voor een aanvulling op uw pensioen of een schenking aan uw (klein)kinderen. U sluit hiervoor een KeuzePlus Hypotheek af. Van tevoren spreken wij met u af hoeveel van de overwaarde van uw huis u mag gebruiken. U neemt hiermee een voorschot op de verwachte verkoopopbrengst van uw huis. Zonder dat u dit nu al moet verkopen.

U kunt uw overwaarde op twee manieren gebruiken. U kunt deze manieren ook combineren.

  • U leent in één keer een bedrag, bijvoorbeeld voor een grote uitgave.
  • U leent elke maand een bedrag om uw inkomen aan te vullen.

Wilt u uw huis verbouwen of verbeteren? Of wilt u een ander huis kopen? Dan is een andere hypotheekvorm mogelijk passender. Heeft u de AOW-leeftijd al bereikt, dan kennen we daarvoor speciale acceptatievoorwaarden. Neem hiervoor contact met ons op.

Kenmerken

Hoeveel u kunt lenen

U kunt maximaal 67,5% van de marktwaarde van uw woning lenen voor het Rabo OverwaardePlan. De marktwaarde is het getaxeerde bedrag dat uw woning bij vrije verkoop oplevert. Bestaande leningdelen voor uw woning tellen mee om vast te stellen hoeveel van die 67,5% u al heeft gebruikt.

Hypotheekvorm en rentevorm

Bij het Rabo OverwaardePlan sluit u altijd een KeuzePlusHypotheek af. Dit is een krediet met een variabele rente. Wanneer u in één keer een groot bedrag wilt opnemen, kunt u bij het Rabo OverwaardePlan ook een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Deze aflossingsvrije hypotheek heeft een vaste rente.

Meer lezen over de KeuzePlus Hypotheek

Meer lezen over de aflossingsvrije hypotheek

Opnameplan

Samen met uw adviseur maakt u een opnameplan. In dit plan staat hoeveel en wanneer u geld wilt ontvangen uit uw KeuzePlus Hypotheek. Wij maken deze bedragen over naar uw betaalrekening. U kunt dus zelf geen geld opnemen. U kunt ervoor kiezen de rentelasten van uw andere leningdelen ook uit uw KeuzePlusHypotheek te betalen. Hiermee houden we dan rekening in het overwaardeplan. 

Risico's

We maken samen goede afspraken over het Rabo OverwaardePlan. Bijvoorbeeld over welke bedragen u wilt opnemen en hoe lang u in uw huis wilt blijven wonen. Maar er kunnen situaties zijn waardoor u eerder uw huis moet verkopen dan vooraf verwacht. Bijvoorbeeld als de waarde van uw huis daalt. Of als de rente van de KeuzePlus Hypotheek stijgt en u meer moet opnemen om deze rente te betalen. Hierdoor bereikt u eerder de limiet van uw KeuzePlus Hypotheek en de grens van 67,5%. Dan is het moment aangebroken om uw huis te verkopen. Het is belangrijk hier rekening mee te houden als u overweegt een Rabo OverwaardePlan af te sluiten.

Kosten

Voor het opstellen van een overwaardeplan betaalt u advies- en afsluitkosten. Houd ook rekening met eenmalige kosten zoals taxatiekosten.

Advies- en afsluitkosten

Voorwaarden

Tijdens de looptijd van het Rabo OverwaardePlan neemt u de overwaarde van uw woning geleidelijk aan op. Als u de afgesproken kredietlimiet van de KeuzePlus Hypotheek bereikt, kunt u dit krediet niet meer gebruiken. U moet dan de lasten van de lening voor uw woning zelf betalen. Lukt dat niet? En is het niet mogelijk om het Rabo OverwaardePlan te verhogen? Dan is het moment aangebroken om uw woning te verkopen. Dat geldt ook als het bedrag dat u heeft geleend de grens van 67,5% van de marktwaarde van de woning bereikt. Wij gaan hierover op tijd met u in gesprek.

Voor het Rabo OverwaardePlan moet u de AOW-leeftijd hebben bereikt. Heeft u een partner? Dan moet minimaal een van u beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt. Uw adviseur kan samen met u kijken of u aan alle voorwaarden voldoet om een Rabo OverwaardePlan af te sluiten en of dit voor u een passend product is.

Bekijk de algemene voorwaarden bij uw hypotheek

Bekijk de klantinformatie Lenen en Wonen (Plusvoorwaarden)

Vrijblijvend oriënteren?

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek over het Rabo OverwaardePlan? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek. Of loop vrijblijvend binnen op een
Hypotheek Inloopspreekuur bij een Rabobank bij u in de buurt.

Contact

Rabobank