Rabo LevensloopSparen

Levenslooptegoed vrij te besteden

Levensloopregeling gewijzigd

Sinds 1 januari 2013 mag u uw levenslooptegoed vrij opnemen en besteden. U bent niet meer verplicht dit op te nemen voor onbetaald verlof. De levensloopregeling wordt per 1 januari 2022 afgeschaft. Als u in loondienst bent, kunt u tot en met 31 december 2021 blijven sparen en opnemen.

 • U mag uw tegoed vrij besteden.
 • Het tegoed mag u ook opnemen als u geen werkgever meer heeft.
 • Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. U houdt wel het recht op eerder opgebouwde levensloopverlofkorting.

Belasting over uw spaargeld

Gedeeltelijke en volledige opnames van uw levenslooptegoed zijn inkomsten uit werk en woning. Daarom vallen deze onder de inkomstenbelasting (Box 1). Houd er rekening mee dat u bij opnames een hoger inkomen heeft. Dit kan gevolgen hebben voor uw Toeslagen.

Rabo LevensloopSparen openen beperkt mogelijk

U kunt alleen nog een rekening Rabo LevensloopSparen openen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent al klant bij de Rabobank.
 • U had op 31 december 2011 een levenslooptegoed van minimaal € 3.000.
 • Het tegoed is afkomstig van een levenslooprekening bij een andere bank of verzekeraar.

Kenmerken

Doorsparen met Rabo LevensloopSparen

 • De overgangsregeling loopt tot 31 december 2021. Als u in loondienst bent, kunt u tot en met die datum gewoon blijven sparen en opnemen. De levensloopregeling stopt per 1 januari 2022.
 • Levensloopsparen gebeurt via uw werkgever, vanuit uw brutoloon. Per jaar mag u maximaal 12% van uw bruto jaarloon sparen. U kunt in totaal niet meer sparen dan 210% van uw bruto jaarloon in het vorige kalenderjaar. Uw levenslooptegoed valt niet onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Bent u geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954? Dan mag u uw gehele bruto jaarloon sparen, als aan het eind van het jaar waarin u spaart uw levenslooptegoed niet meer bedraagt dan 210% van uw laatstverdiende loon.
 • Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.
 • De levensloopverlofkorting die u tot 2012 heeft opgebouwd, wordt verrekend bij opname van het levenslooptegoed, of op 31 december 2021 als het gehele levenslooptegoed in één keer wordt belast.
 • Heeft u op 31 december 2021 nog een levenslooptegoed op een levensloopspaarrekening staan? Dan wordt dit levenslooptegoed op dat moment in één keer belast.

Storten vanaf een privérekening niet mogelijk

Het is niet mogelijk om vanaf uw privérekening te storten op uw rekening Rabo LevensloopSparen. Het is een geblokkeerde spaarrekening. Hierop is uitsluitend inleg vanuit het brutoloon via de werkgever mogelijk.

Bestedingsvrij opnemen

U kunt uw levenslooptegoed tot en met 31 december 2021 opnemen en voor ieder doel gebruiken. Ook een gedeeltelijke opname is mogelijk. Gaat u vóór 31 december 2021 met pensioen? Zorg er dan voor dat u het levenslooptegoed uiterlijk één dag voordat u met pensioen gaat volledig opneemt. Als u vóór 31 december 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan wordt het door u opgebouwde levenslooptegoed belast. Dat gebeurt op de dag voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Als u een bedrag opneemt, wordt daarover nog belasting ingehouden. Uw werkgever maakt het nettobedrag naar u over. Heeft u geen werkgever waarbij u nog heeft ingelegd op uw rekening Rabo LevensloopSparen? Rabobank Spaarbank voert dan de verloning uit en zorgt voor de belastingafdracht.

Levenslooptegoed gebruiken voor uw pensioen

Als u een pensioengat heeft, dan mag u het tegoed van uw rekening Rabo LevensloopSparen bruto laten overzetten naar het pensioenfonds, zowel volledig als een deel ervan. Dat kan alleen als de voorwaarden van het pensioenfonds het toelaten. Het door u opgegeven bedrag boeken wij over naar uw werkgever. Uw werkgever zorgt ervoor dat het bedrag naar uw pensioenuitvoerder wordt overgeboekt.

Overboeking tegoed Rabo LevensloopSparen aanvragen

Depositogarantiestelsel

Tot € 100.000 per rekeninghouder per bank valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

Rente

Rente*
Over het gehele tegoed 0,05%
Via uw werkgever: extra rentevoordeel
LevensloopSparen voor leden 0,20%

*Rentewijzigingen voorbehouden. Deze rentetarieven gelden vanaf 11 januari 2018.

Kosten

Voor de spaarrekening betaalt u niets.

Voorwaarden

Goed om te weten

Bekijk de productkenmerken en voorwaarden die aan deze rekening zijn verbonden.

Voorwaarden en productkenmerken Rabo LevensLoopSparen