Sparen

Geld apart zetten dat u niet direct nodig heeft

Het nut van sparen

Een veelgehoorde uitspraak is dat sparen bij lage rente weinig zin heeft. Maar sparen is nog steeds een goede manier om met weinig risico een reservepotje op te bouwen. Dat is ook de bedoeling van sparen: geld apart zetten dat u niet direct nodig heeft.

Financiële buffer

Een buffer of reservepotje is geld dat u opzij zet voor onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld voor het verplichte eigen risico van de zorgverzekering, een nieuwe wasmachine of een kapotte cv-ketel. Een buffer is ook handig in dure periodes. Door geld op een spaarrekening te zetten, voorkomt u dat u geld tekort komt of moet lenen. Voor leningen betaalt u in de regel meer rente dan wat u voor spaargeld ontvangt. Hoe groot een buffer moet zijn is per situatie verschillend. Het Nibud adviseert om minimaal € 5000 apart te zetten voor onverwachte uitgaven. Wilt u weten hoeveel buffer in uw situatie verstandig is om te hebben? U berekent het eenvoudig met de Nibud BufferBerekenaar.

Uw buffer berekenen op Nibud.nl

Hoeveel is mijn spaargeld waard?

Hoeveel uw spaargeld waard is, hangt af van drie factoren: rente, inflatie en belasting.

Rente

Als u uw geld op een spaarrekening zet, krijgt u daar rente over. Deze spaarrente kunt u zien als de prijs die banken betalen om over spaargeld te kunnen beschikken. De prijs van geld wordt bepaald door vraag en aanbod. Als er veel vraag en weinig aanbod is, stijgt de prijs. Er is nu een ruim aanbod. De rente is daardoor laag.

Inflatie

De waarde van uw spaargeld is niet alleen afhankelijk van de rente. Ook de inflatie telt mee. Inflatie is stijging van het algemene prijspeil. Als de prijzen stijgen, kunt u minder kopen met uw geld.

Uw spaargeld wordt meer waard als de inflatie lager is dan de rente. Als de inflatie hoger is dan de spaarrente, wordt het ongemerkt minder waard. Dat kunt u zien in de grafiek hieronder. Bij de rode vlakken wordt uw spaargeld minder waard.

Spaarrente tegenover inflatie

Belasting over spaargeld

Los van rente en inflatie betaalt u mogelijk belasting over uw vermogen. Als u meer dan 30.000 euro per persoon aan vermogen heeft, betaalt u belasting over het bedrag boven de 30.000 euro. Deze vermogensrendementsheffing geldt alleen voor sparen en beleggen. In 2018 is de vermogensrendementsheffing afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen. Het belastingtarief in box 3 is 30%.

Berekening spaarrente

Hoe uw rente wordt berekend, is afhankelijk van uw spaarrekening. De Rabobank kent twee methoden om uw rentebedrag te berekenen: de methode juist/juist en de methode 30/360.

Spaarrente berekenen met methode juist/juist

Bij methode juist/juist gebruiken we het werkelijke aantal dagen in een maand en in een jaar. Dit geldt ook voor schrikkeljaren. Wij gebruiken deze rekenmethode voor de volgende spaarrekeningen: Rabo InternetSparen, Rabo SpaarRekening, Rabo PeriodeSparen, Rabo RegenboogRekening, Rabo JongerenRekening, Rabo GroenSparen, Rabo GeneratieSparen(Plus), Rabo VermogenSparen, Rabo Deposito met rentebetaling jaarlijks of ineens achteraf, Rabo GroenDeposito.

Voorbeeldberekening methode juist/juist

Stel, u heeft een spaartegoed van € 10.000. U ontvangt 1,1% rente per jaar (geen schrikkeljaar). In onderstaande tabel ziet u hoe uw rentebedrag wordt berekend.

Periode dat het tegoed op uw rekening staatRentedagenRentebedrag
1 januari (2016) tot 1 januari (2017)365(365/365) * 0,011 * 10.000 = € 110,00
1 februari tot 1 maart28(28/365) * 0,011 * 10.000 = € 8,44
15 juli tot 15 september62(62/365) * 0,011 * 10.000 = € 18,68

Spaarrente berekenen met methode 30/360

Bij methode 30/360 telt iedere maand 30 dagen en ieder heel jaar 360 dagen. Wij gebruiken deze methode voor de volgende spaarrekeningen: Rabo ToekomstSparen, Rabo ToekomstUitkering, Rabo GoudenHanddrukSparen, Rabo GoudenHanddrukUitkering, Rabo DoelSparen, Rabo LevensloopSparen, Rabo Deposito met rentebetaling per maand of per 3 maanden.

Stel, u heeft een spaartegoed van € 10.000. We vergelijken de rekenmethode "30/360" met methode "juist/juist". In het voorbeeld is geen sprake van een schrikkeljaar.

Een spaarrekening met een vaste looptijd van 9 maanden en vaste rente van 0,3%

Methode Periode Rentedatum Rentedagen Rentebedrag
Rente-uitkering per drie maanden "30/360" 15 januari - 
15 oktober
15 april
15 juli
15 oktober
270 (3*90) (270/360) * 0,003 * 10.000 = € 22,50
Rente-uitkering ineens achteraf "juist/juist" 15 januari -
15 oktober
15 oktober 273 273/365) * 0,003 * 10.000 = € 22,44

Een spaarrekening met een vaste looptijd van 2 jaar

De vaste rente is 1,000% bij rente-uitkering ineens achteraf ("juist/juist") en 0,996% bij rente-uitkering per drie maanden ("30/360").

MethodePeriodeRentedatumRentedagenRentebedrag
Rente-uitkering per drie maanden "30/360"15 januari 2014 -
15 januari 2016
15 april 2014
15 juli 2014
15 oktober 2014
15 januari 2015
15 juli 2015
15 oktober 2015
15 januari 2016
720 (8*90)(720/360) * 0,00996 * 10.000 = € 199,20
Rente-uitkering ineens achteraf "juist/juist"15 januari 2014 -
15 januari 2016
15 januari 2016730 (2*365)(730/365) * 0,01000 * 10.000 = € 200,00

Bij uitkering van de rente per drie maanden is het rentepercentage lager dan wanneer u kiest voor jaarlijkse rentebetaling. Dat komt omdat u het ontvangen bedrag eerder rentedragend op een spaarrekening kunt plaatsen . Over de hele looptijd van uw spaarrekening ontvangt u hetzelfde rentebedrag als bij jaarlijkse rentebetaling. Al blijven kleine afrondingsverschillen mogelijk.

Rabo Deposito

Bij Rabo Deposito is de gebruikte rentemethode afhankelijk van hoe vaak u de rente laat uitkeren. Let hier op wanneer u een Rabo Deposito afsluit.

Berekening belasting

Schijf Box 3 vermogen Heffingsvrij vermogen Rendement sparen 0,36% Rendement beleggen 5,38% Rendement per schijf (afgerond)
1 € 0 -
€ 100.800
€ 30.000 67% 33% 2,017%
2 € 100.800 -
€ 1.008.000
21% 79% 4,326%
3 > € 1.008.000 0% 100% 5,38%

Voorbeeld

Stel, u heeft nu € 120.000 op een spaar- en/of beleggingsrekening staan. De belasting over dit tegoed wordt als volgt berekend.

Het heffingvrij vermogen is € 30.000. U betaalt belasting over:

Schijf Spaardeel Beleggingsdeel
1 67% x (€ 100.800 – € 30.000) = € 47.436 33% x (€ 100.800 – € 30.000) = € 23.364
2 21% x € 19.200 = € 4.032 79% x € 19.200 = € 15.168
3 0% x € 0 = € 0 100% x € 0 = € 0
€ 51.468 € 38.532

  • De Belastingdienst gaat uit van een voorlopig rendement van 0,36% op sparen en 5,38% op beleggen. Dat komt in het voorbeeld neer op € 2.258 (0,36% x € 51.468 + 5,38% x € 38.532).
  • De te betalen belasting in 2018 bedraagt 30% x € 2.258 = € 677.

Contact

Rabobank