Inzicht-je-in-financien

Dé 10 financiële regelingen voor startende ondernemers

Als je begint met ondernemen kun je vaak wel wat financiële steun gebruiken. Gelukkig zijn er regelingen die je kunnen helpen in de opstartfase. In dit artikel zetten we de 10 belangrijkste subsidies en regelingen van 2024 voor je op een rij.

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Bij je gemeente kun je verschillende soorten van bijstand aanvragen als je start met ondernemen. Bijvoorbeeld als je begint vanuit een uitkeringssituatie. Dan heb je misschien recht op financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Een Bbz-uitkering bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Een aanvulling van je inkomen tot het sociaal minimum – het bedrag dat je minimaal nodig hebt om in je levensonderhoud te kunnen voorzien – gedurende 12 tot 36 maanden.
 2. Bedrijfskapitaal via het starterskrediet

Voorwaarden Bbz-uitkering

Om een Bbz-uitkering te ontvangen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  Je start je bedrijf vanuit een uitkering: de bijstand, een werkloosheidsuitkering óf een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je besteedt jaarlijks tenminste 1.225 uur aan je bedrijf. Je hebt het inkomen vanuit je bedrijf nodig om van te kunnen leven. Je inkomen ligt onder het bijstandsniveau, óók als je het inkomen van je partner meetelt. Je kunt geen financiering krijgen via een bank of borgstellingsfonds.

Als je al langer onderneemt, kun je bedrijfskapitaal als gift krijgen. Als starter kom je alleen in aanmerking voor een rentedragende lening van maximaal € 45.483. Lees verder over de voorwaarden van de Bbz-uitkering voor startende ondernemers.

Tip: Heb jij al goed nagedacht over de inkomsten van je onderneming? Onderzoek en verbeter je verdienmodel.

MKB-krediet of microkrediet

Sommige starters kunnen hun onderneming niet beginnen zonder extra financiering. Wanneer je minder dan € 50.000 nodig hebt, spreek je ook wel van microfinanciering of een microkrediet.

Heb je meer startkapitaal nodig? Misschien kom je dan in aanmerking voor MKB-krediet. Deze regeling van de Rijksoverheid is vergelijkbaar met een zakelijke lening van € 50.000 tot € 250.000.

Voorwaarden MKB-krediet

Het MKB-krediet is bedoeld voor starters en bestaande ondernemers, bedrijven met maximaal 250 medewerkers en zzp’ers. De looptijd van een MKB-krediet is 1 tot 10 jaar. Je lost elke maand af en betaalt rente.

Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als je langdurig arbeidsongeschikt bent en wilt gaan ondernemen, kun financiële steun van de overheid krijgen. Wil je vanuit een Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering een bedrijf opzetten, dan kunnen deze regelingen wat voor je zijn:

  Starters- of voorbereidingskrediet: voor voorbereidingskosten die nodig zijn om je onderneming te kunnen starten. Inkomenssuppletie: je krijgt dan tijdelijk een aanvullende uitkering die de lagere inkomsten deels opvangt. Vergoedingen voor een voorleeshulp of tolk.

Voorzieningen UWV

Je kunt bovenstaande regelingen het hele jaar door aanvragen bij het UWV. Tenminste, als een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering ontvangt. Ook moeten ze noodzakelijk zijn om je bedrijf te kunnen starten. Bovendien moet je beperking naar verwachting langer dan een jaar duren.

Let op: het UWV bepaalt of een bedrijf starten in jouw situatie een haalbare optie is.

Starten vanuit een WW-uitkering

Steeds meer Nederlanders kiezen voor het ondernemerschap. Meestal omdat ze eigen baas willen zijn en zelf hun uren willen indelen. Anderen maken de stap noodgedwongen. Zij zijn hun vaste baan kwijtgeraakt en kunnen moeilijk een nieuwe vinden.

Als solliciteren niet snel genoeg een nieuwe baan oplevert, stimuleert de overheid mensen om een bedrijf te starten. Dat kan ook met behoud van de WW-uitkering. Je contactpersoon bij het UWV kan je hier meer over vertellen.

Als de kans groot is dat je met jouw bedrijf voldoende geld verdient om van te leven, geeft het UWV toestemming voor de startperiode. Je ontvangt dan 6 maanden 29% minder WW-uitkering om je bedrijf te starten. In die tijd hoef je niet te solliciteren, zodat je al je tijd in je eigen bedrijf kan steken: opdrachten binnenhalen, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen.

Let op: je moet wel eerst de online training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering afronden.

Startersregeling

Als je een WW-uitkering ontvangt en voor jezelf gaat beginnen, kun je gebruikmaken van een speciale startersregeling. Deze biedt 3 mogelijkheden:

  Je begint je bedrijf met startperiode: je ontvangt 6 maanden lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode vervalt de sollicitatieplicht en mag je alle uren aan je bedrijf besteden. Je begint je bedrijf zonder startperiode en behoudt een WW-uitkering. Het UWV kijkt dan hoeveel geld je eerder in loondienst verdiende en bepaalt hiermee de hoogte van de uitkering. Let op: dat is in uren, niet per dag! Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat je als zelfstandige per maand werkt. Voor dat aantal uren krijg je dus geen WW-uitkering. Je begint je bedrijf zonder behoud van WW-uitkering. Je zet je uitkering stop en gaat verder als zelfstandig ondernemer. Houd in dat geval wel rekening met tijdelijk minder inkomsten.

Denk aan het ondernemingsplan

Ook als je gaat starten vanuit de WW, heb je een goed ondernemingsplan nodig.

Rabobank

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Borgstelling MKB-kredieten

Soms geeft de bank je als starter geen lening, omdat je te weinig zekerheden hebt. Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kun je bij de bank meer geld lenen dan je met jouw onderpand kunt krijgen. Je komt pas na 3 jaar ondernemen in aanmerking voor deze kredietvorm. Toch kan deze optie interessant zijn voor je financiële planning.

Voorwaarden Borgstellingskrediet

Om gebruik te kunnen maken van het Borgstellingskrediet, moet je voldoen aan deze voorwaarden:

  Je onderneming bestaat langer dan 3 jaar. Je bedrijf heeft een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. Je mag het MKB-krediet niet besteden aan een specifiek project of een belegging. Lees hier meer over de voorwaarden.

De kans is groot dat je hier nog niet aan toe bent als startende ondernemer. Toch kan het verstandig zijn om de mogelijkheden van deze vorm van financiering mee te laten wegen bij de vraag hoe je je bedrijf laat groeien.

De overheid staat garant voor 90% van de kredietverstrekking. Een Rabobank-adviseur kan je meer vertellen.

Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters (sluit op 1 april 2024)

De Seed Capital Technostartersregeling maakt het voor technostarters en creatieve bedrijven mogelijk om te investeren. Er zijn meer dan twintig uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemers een beroep kunnen doen.

De Seedfondsen in de Seed Capital-regeling:

  agri-horti-food high tech life-sciences en health energie logistiek ICT

Ieder fonds heeft zijn eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke techstarter of creatieve starter het fonds investeert. Let op de timing: deze regeling is geopend januari 2024 tot 1 april 2024.

Erasmus for Young Entrepreneurs

Jonge ondernemers kunnen meedoen aan het Erasmus for Young Entrepreneurs-programma. Via dit programma werk je een periode van maximaal 6 maanden in een klein of middelgroot bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land. Zo doe je waardevolle werkervaring op.

Voor dit programma ontvang je een bijdrage van de Europese Commissie. Het bedrag varieert per land. ​

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een fiscale regeling. Zo wil de overheid het aantrekkelijker maken om voor jezelf te beginnen. Het is misschien wel de bekendste aftrekpost voor ondernemers. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je van de winst mag aftrekken. Als je aan de gestelde voorwaarden voldoet, mag je van deze aftrekpost gebruikmaken in jouw belastingaangifte. In 2024 bedraagt de aftrekpost € 3.750.

202220232034202520262027
Bedrag€ 6.310€ 5.030€ 3.750 € 2.470€ 1.200€ 900

Startersaftrek

Ook de startersaftrek is een fiscale regeling en heeft als doel om het zelfstandig ondernemerschap aantrekkelijker te maken. De Startersaftrek komt bovenop de zelfstandigenaftrek . Starters kunnen in de eerste 5 jaar van hun onderneming maximaal 3 keer een extra bedrag van hun winst aftrekken.

Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet je wel voldoen aan de voorwaarden:

  Je hebt recht op zelfstandigenaftrek. In 1 (of meer) van de 5 voorgaande kalenderjaren ben je geen ondernemer geweest. In deze periode heb je niet vaker dan 2 keer de zelfstandigenaftrek gebruikt.

Startersaftrek en arbeidsongeschikt

Als je arbeidsongeschikt bent geraakt en een eigen bedrijf wilt beginnen, kom je in aanmerking komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Je moet dan wel aan deze voorwaarden voldoen:

  Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je voldoet niet aan het normale urencriterium van 1.225 uur, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

  € 12.000 als je in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek. € 8.000 als je in de 5 voorafgaande jaren 1 keer gebruikmaakte van deze aftrek. € 4.000 als je in de 5 voorafgaande jaren 2 keer gebruikmaakte van deze aftrek.

Let op: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst en is standaard 13,31%. De winst moet je wel eerst verminderen met de ondernemersaftrek. Je krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die je hebt behaald als medegerechtigde (commanditair vennoot in een commanditaire vennootschap).

De mkb-winstvrijstelling verlaagt je fiscale winst. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Lijdt je bedrijf verlies, dan verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval pakt de vrijstelling dus nadelig voor je uit.

Een illustratie van een persoon die surft op een betaalpas

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Veelgestelde vragen