Corona

Financiële zorgen als gevolg van de coronacrisis

Vragen en antwoorden bij het tijdelijk stopzetten van de hypotheekbetaling

Ik verwacht dat ik mijn hypotheek niet meer kan betalen als gevolg van het coronavirus. Hoe kan Rabobank helpen?

We kunnen je helpen door tijdelijk de hypotheekbetalingen stop te zetten. Dit noemen we een betaalpauze. We geven een betaalpauze voor een periode van 3 maanden. Hierdoor ontstaat een betaalachterstand. We spreken later met je af hoe je deze betaalachterstand aan ons terugbetaalt. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Maak een terugbelafspraak

Welke voorwaarden gelden voor de betaalpauze?

Voor de betaalpauze gelden de vier volgende voorwaarden:

  • Je ervaart acute financiële stress door inkomensverlies als gevolg van het coronavirus. 
  • Je kunt niet of onvoldoende terugvallen op de maatregelen die de overheid heeft geboden.
  • Je kunt niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer.
  • Je verwacht binnen drie maanden de hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen.

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor de betaalpauze.

Heb je een buffer in de vorm van Rabo DoelSparen of een Rabo Deposito? Dan kun je dit spaargeld gebruiken om de inkomensterugval op te vangen.Heb je een buffer in de vorm van Rabo PeriodeSparen? Dan kun je tot 1 juli 2020 meteen geld opnemen. Dit in verband met de voorwaardenwijziging per 1 juli.

Maak een terugbelverzoek

Hoe werkt de betaalpauze precies?

Neem contact met ons op. Wij bellen je dan terug en kijken samen met jou naar de mogelijkheden. Als je voldoet aan de voorwaarden dan regelen we de betaalpauze voor je. Je ontvangt van ons een bevestigingsbrief waarin staat wat we hebben afgesproken. Let op: door drukte kan het tot 2 weken duren voordat je deze brief ontvangt. De betaalpauze gaat wel al in.

We zorgen er dan voor dat de hypotheekbetalingen (rente en aflossing) drie maanden niet meer van je betaalrekening worden afgeschreven. Hoe dit gaat hangt af van welke rekening je gebruikt voor de hypotheekbetalingen.

  • Betaal je je hypotheeklasten van je Rabobank betaalrekening? En kunnen wij de betaalpauze verwerken voor de 26e van de maand? Dan wordt de betaling meteen stopgezet. Verwerken wij de betaalpauze later? Dan wordt het bedrag nog één keer afgeschreven van je betaalrekening. Wij storten dit dan snel daarna terug, meestal is dat binnen 3 werkdagen. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.
  • Betaal je je hypotheeklasten van een betaalrekening bij een andere bank? En kunnen wij de betaalpauze verwerken voor de 15e van de maand? Dan wordt de betaling meteen stopgezet. Verwerken wij de betaalpauze later? Dan wordt het bedrag nog één keer afgeschreven van je betaalrekening. Wij storten dit dan snel daarna terug, meestal is dat binnen 3 werkdagen. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.
Moet ik het bedrag dat ik tijdelijk niet betaal later alsnog betalen?

Door het tijdelijk stopzetten van de hypotheekbetaling zorgen we voor een betaalpauze om de eerste acute financiële zorgen te verhelpen. Hierdoor ontstaat er wel een betaalachterstand op je hypotheek. Deze moet je aan ons terugbetalen. Daar maken we later afspraken over. We blijven hierover in contact. Het is ook belangrijk dat je het ons laat weten als er iets verandert in jouw situatie. Bijvoorbeeld als je de hypotheeklasten weer helemaal of gedeeltelijk kunt betalen.

Kan ik als ondernemer ook gebruik maken van de betaalpauze?

Deze mogelijkheid is ook beschikbaar voor ondernemers met een particuliere hypotheek bij Rabobank.

Tot wanneer kan ik gebruik maken van de betaalpauze?

Er is nog geen einddatum afgesproken voor deze maatregel. Het is nu nog niet te overzien hoe lang het duurt voor het coronavirus onder controle is. En tot wanneer de financiële gevolgen hiervan merkbaar zijn.

Betaal ik kosten voor de betaalpauze?

We rekenen geen kosten voor het gebruiken van de betaalpauze. We rekenen ook geen extra rente over de betaalachterstand die daardoor ontstaat. Je moet wel de reguliere rente betalen over het openstaande hypotheekbedrag.

Hoe zit het met mijn renteaftrek als ik tijdelijk niet aflos op mijn hypotheek?

Heb je een hypotheek gesloten vanaf 1 januari 2013? En kun je geen gebruik maken van het overgangsrecht? Dan geldt er een aflosverplichting voor je lening om in aanmerking te komen voor renteaftrek. In de fiscale regels is rekening gehouden met situaties waarin het je tijdelijk niet lukt om te voldoen aan deze verplichte aflossing. Ontstaat er in 2020 een betaalachterstand in de verplichte aflossing? Dan moet deze eind 2021 ingelopen zijn. Lukt dat niet? Dan kijken we of we een nieuw aflossingsschema met u kunnen afspreken.

Heb je geen fiscale aflossingsverplichting? Dan heeft het tijdelijk stopzetten van de hypotheekbetalingen geen invloed op de renteaftrek.

Meer weten over de fiscale regels? Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Ik heb al een betaalachterstand en hier afspraken over gemaakt met de Rabobank. Kan ik toch de betaalpauze aanvragen?

De betaalpauze is ook beschikbaar als je al afspraken met ons hebt gemaakt over een eerder ontstane betaalachterstand. We kijken in dat geval samen met je naar wat de gevolgen van het coronavirus zijn op jouw financiële situatie. En wat dit betekent voor de eerder gemaakte afspraken.

Kan ik ook voor een andere periode of bedrag een betaalpauze afspreken?

De betaalpauze voor een andere periode of bedrag afspreken is niet mogelijk. Gezien de impact van het coronavirus op de bank en de mate waarin we verwachten dat klanten hier gebruik van willen maken, kiezen we voor een standaard maatregel.

Maak je gebruik van de betaalpauze en kun je eerder dan verwacht je hypotheeklasten weer betalen? Dan is het verstandig om de achterstand niet verder op te laten lopen. Neem contact met ons op zodat we kunnen afspreken hoe je de hypotheekbetalingen weer helemaal of gedeeltelijk kunt gaan betalen.

Heb je langere tijd hulp nodig? We blijven met je in contact over de ontwikkelingen van het coronavirus en gevolgen voor jouw financiële situatie. Houd hiervoor ook deze website in de gaten. Afhankelijk van de ontwikkelingen maken we na 3 maanden nieuwe afspraken als dat nodig is.

Ik heb een hypotheek met een opbouwproduct. Stopt de premiebetaling of inleg hiervoor ook?

Op dit moment is alleen een betaalpauze mogelijk voor rente en aflossing voor de hypotheek. Het is nog niet duidelijk of er ook mogelijkheden komen om premie of inleg voor een opbouwproduct tijdelijk stop te zetten. Als meer bekend is over de mogelijkheden hierin vullen we de vragen en antwoorden hierop aan.

Ik heb een Hypotheekkrediet of KeuzePlus Hypotheek. Kan ik dan ook een betaalpauze aanvragen?

De betaalpauze is alleen mogelijk voor hypotheekleningen, niet voor kredieten. Heb je een Opeetconstructie of een Rabo OverwaardePlan? Neem dan contact met ons op. We kijken dan samen met je of we het opname plan kunnen aanpassen. En wat de gevolgen hiervan zijn.

Waarom is er een verschil in werkwijze tussen hypotheken, zakelijke leningen en consumptieve producten?

Er gelden andere regels voor hypotheken dan voor consumptieve producten. Voor hypotheken zijn er strikte regels over verplichte aflossing van een lening en de periode waarin dit moet gebeuren. Dit zijn fiscale regels en regels vanuit de Gedragscode Hypotheken. Voor zakelijke leningen en consumptieve producten gelden andere regels waardoor er ook andere mogelijkheden zijn.

Vragen?

Heb je vanwege het coronavirus vragen over je (nieuwe) hypotheek?

Maak een terugbelafspraak