Coöperatiefonds keert € 14.600 uit

28 september 2022 14:02

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kent in het derde kwartaal van 2022 aan 5 projecten in de regio een totale bijdrage van € 14.600 toe. Deze werkgroep Coöperatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 15 november Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/leeuwarden-noordwest-friesland.

Overzicht toezeggingen

Chr. Muziekvereniging De Eendracht Marrum: Het weer 'hip' maken van blaasmuziek bij kinderen en het voortbestaan van het muziekkorps waarborgen, € 1.600.Doarpsbelang Hallum en Omkriten: Doarpskeamer en Doarpsmiel Hallum; een plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen koken en eten, € 1.500.Ver. tot bevordering v.d. dorpsbelangen Warten: Het realiseren van een laagdrempelig openlucht fitnessterrein voor jong en oud, € 5.000.Proloog / Plataanschool Leeuwarden (Heechterp/Schieringen): Herinrichting van het schoolplein als onderdeel van een groter plan waarbij kinderen uit de wijk worden gemotiveerd om meer te bewegen maar ook om op ontdekking te gaan in het groen, € 1.500.St. MFA Minnertsga dorpshuis de Doarpsfinne: Het treffen van duurzame energiemaatregelen, € 5.000.