Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

17 februari 2021 16:25

De Commissie Coöperatiefonds van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland steunt 17 projecten in de regio met een totale bijdrage van € 56.250. Afgelopen juni werd ook al € 44.750 uitgereikt aan 13 projecten. Daarmee geeft Rabobank dit jaar maar liefst € 100.000 aan verenigingen en stichtingen in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst om de regio mooier te maken. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Het gaat dan om projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank nét dat stukje extra. Jelmer Algra, Directeur coöperatieve Rabobank vindt het belangrijk dat de bank op deze manier betrokken is bij de omgeving. ‘Wij weten wat er speelt en waar de behoeftes liggen: samen met al die vrijwilligers maken wij het verschil’.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds, in plaats van twee keer per jaar, vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/lnwf.

Overzicht toezeggingen per regio

Harlingen

Vereniging Tennisclub Witmarsum, van besloten tennispark voor leden naar een breed inzetbaar energiezuinig park € 5.000.

Leeuwarden

Moestuingroep Wielendwinger (Leeuwarden), inrichten gezamenlijke moestuin - voedselproductie € 250 Stichting Transvaalwijk (Leeuwarden), verduurzamen Buurthuis Rengerspark € 1.000 Circulair Friesland (Leeuwarden), toepassen vezelhennep in gevelisolatie € 2.000 Stichting Proloog (Warten), inrichting schoolplein € 1.200 Stichting Voedselbank Leeuwarden, verbeteren voedselveiligheid magazijn € 5.000 Stichting Dierenweide Wirdum/Swichum, realisatie dierenweide/ontmoetingsplek € 1.700.

Waadhoeke

Buurtvereniging Het Oosten (Franeker), speeltuinproject € 5.000 Feriening Doarpsbelang Bitgum, herinrichting stateterrein Groot ter Horne € 5.000 Doarpsbilang Hallum, renovatie en innovatie speeltuin € 4.000 Vereniging van Dorpsbelang en Volksfeesten Spannum, spelen in Spannum € 4.500 MFC Froubuurt, revitalisering kleedgelegenheden en plaatsing zonnepanelen € 5.000 Stichting Freonen Terp en Tsjerke Wier, sterrentafel Lauta Nachttún € 5.000 Vereniging van Dorpsbelang Baard, aanlegsteiger € 2.100 Stichting Dorpsbelangen Vrouwenparochie, Natuerlik Ferskaat € 3.000 Stichting CBO De Greiden (Wjelsryp), schoolplein 2.0 Wjelsryp € 3.500 Stichting OBS de Romte (Dronryp), realisatie groen speel(tuin)plein € 3.000.