Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

7 september 2022 15:02

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. De kandidaten zijn in februari voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (er zijn nog vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaten zijn automatisch benoemd.

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Zaanstreek

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Zaanstreek

Per 6 september treden toe tot de ledenraad van Rabobank Zaanstreek:

Nel Hazendonk uit Amsterdam

Freddy Holwerda uit Velserbroek