Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

23 april 2024 14:00

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. De kandidaten zijn in maart voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (er zijn nog vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaten zijn automatisch benoemd.

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Almere

“Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank regio Schiphol”

Per 26 maart 2024 zijn toegetreden tot de ledenraad van Rabobank regio Schiphol:

    Monika van der Ent-Schmidt Martijn de Liefde Isis Van Velzen