Rabo Beheerd Beleggen Actief

Rabo Beheerd Beleggen Actief

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief hebben experts extra aandacht voor je beleggingen. Je beleggingen volgen de beurzen én spelen in op trends en kansen in de markt.

Risico’s van beleggen

Met beleggen heb je kans op een hoger rendement dan met sparen. Zeker als je voor de langere termijn belegt, dan profiteer je van rendement op rendement. Je loopt echter ook een hoger risico dan met sparen.Je kunt in sommige gevallen een deel van je oorspronkelijke inleg verliezen. Maak altijd een bewuste afweging tussen de kans op een hoger rendement, de looptijd en het bijbehorende risico. Zo zorg je ervoor dat je beleggingen bij je situatie blijven passen.

Meer over risico’s van beleggen

Als je kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij je graag om dat op een verstandige manier te doen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen.
Het belangrijkste risico is dat je beleggingen in waarde kunnen dalen. Dit noemen we het koersrisico. Het risico dat een onderneming waarin je belegt failliet gaat, wordt debiteuren- of kredietrisico genoemd. Bij beleggingen buiten de eurozone kan er sprake zijn van valutarisico, het risico dat je belegging minder waard wordt doordat de valuta waarin je belegt minder waard wordt. Tot slot kunnen financiële markten overdreven reageren op nieuws en gebeurtenissen, waardoor er grote koersschommelingen optreden. Dit noemen we het volatiliteitsrisico.

Door beleggingen te spreiden over verschillende producten, regio’s en sectoren, wordt het koers- en kredietrisico kleiner. Bij Rabo Beheerd Beleggen doen experts dit voor je.

Meestal geldt dat hoe hoger het rendement is dat je wilt, hoe hoger het risico is dat je moet nemen. Beleg je voor een doel dat verder in de tijd ligt, dan kun je meer risico nemen dan wanneer je op kortere termijn over je belegde geld wilt beschikken. De periode dat je belegt wordt beleggingshorizon genoemd.

Meer uitleg

Je doel en je looptijd als uitgangspunt

Samen met jou bekijken wij welk bedrag je wilt opbouwen en hoe lang je wilt beleggen. Wij helpen je het doelrisicoprofiel te kiezen dat past bij je doel en persoonlijke voorkeuren zodat je niet meer of minder risico neemt dan nodig. Zo helpen wij je om op een verantwoorde manier je beleggingsdoel te bereiken.

Zeer defensief

 • 0-20% aandelen
 • 80-100% obligaties
 • looptijd tot 2 jaar

Defensief

 • 20-40% aandelen
 • 60-80% obligaties
 • looptijd 2 - 5 jaar

Neutraal

 • 40-60% aandelen
 • 40-60% obligaties
 • looptijd 5 - 10 jaar

Offensief

 • 60-80% aandelen
 • 20-40% obligaties
 • looptijd 10 - 15 jaar

Zeer offensief

 • 80-100% aandelen
 • 0-20% obligaties
 • looptijd vanaf 15 jaar
Meer over risicoprofielen

Ieder risicoprofiel heeft een eigen verdeling van aandelen- en obligatiefondsen. In het hoogste profiel zitten meer aandelen dan obligaties. In het laagste profiel meer obligaties dan aandelen. Aandelen schommelen meer in waarde. Obligaties zijn stabieler, maar leveren op de lange termijn vaak minder rendement op.

Hoe langer je belegt, hoe meer tijd je hebt om eventuele verliezen goed te maken. De looptijd bepaalt het maximale risicoprofiel waar je uit kunt kiezen. Met de keuze voor een bepaald risicoprofiel bepaal je met hoeveel risico en met welk verwacht rendement je wilt gaan beleggen.

Hoe hoger het rendement dat je wilt, hoe meer risico je moet nemen. Dat risico is onderverdeeld in 5 categorieën, lopend van zeer defensief tot zeer offensief. Ieder profiel kent een inschatting van een mogelijk verlies bij een slechte markt (neerwaarts risico) en van een mogelijke winst bij een goede markt (verwacht rendement).

Meer informatie over het risicoprofiel vind je via onderstaande link. Wij stellen graag samen met jou het optimale risicoprofiel vast dat past bij het doel van je belegging. Dat noemen we uw doelrisicoprofiel.

Meer uitleg

Wat zijn de kosten?

Beleggen draait om het halen van rendement, maar er komen kosten bij kijken. Rabo Beheerd Beleggen Actief is geschikt wanneer je kunt starten met een bedrag van minimaal € 10.000. Je vraagt je misschien af waarom? De reden hiervoor is dat de kosten bij een lagere inleg relatief hoog zijn ten opzichte van het rendement.

Start nu met Rabo Beheerd Beleggen Actief

 • Je geld wordt belegd door experts
 • Je wilt € 10.000 of meer beleggen
 • Experts spelen in op trends en kansen in de markt
 • Je kunt altijd en overal online je beleggingen bekijken
 • Je kunt op ieder moment stoppen of geld bijstorten
 • Je kunt altijd bellen of chatten voor meer informatie en tips
Afspraak maken

Rustig alles nalezen

Wilt je alles nog een keer op je gemak nalezen? Bekijk hier de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor de Rabo Beheerd Beleggen Actief gelden.

Heb je nog vragen

Kunt je altijd opzeggen?

Je kunt elk moment stoppen met Rabo Beheerd Beleggen. Dat kan op een gunstig of minder gunstig moment zijn. Het beste resultaat krijg je door je geld voor langere tijd opzij te zetten. Dan heb je voldoende tijd om een daling in waarde weer goed te maken.

Moet je betalen als je geen geld inlegt?

Je betaalt altijd een basisfee voor Rabo Beheerd Beleggen. Leg je geen geld in, dan betaal je minimaal €5 per kwartaal. Heb je wel geld op je beleggersrekening staan, dan betaal je 0,05% per kwartaal over het gemiddeld belegde vermogen. Dat is het gemiddelde van het belegde vermogen aan het begin en het eind van het kwartaal. Het gaat om jouw belegd vermogen exclusief het saldo van jouw Rabo Beleggersrekening. Maximaal betaal je € 30 per kwartaal. Er geldt geen btw-heffing.

Kun je je inleg verliezen?

Er is een mogelijkheid om je inleg te verliezen. Daarom is het belangrijk dat je verstandig belegt. Beleggen doe je voor de lange termijn. Je kunt je het beste houden aan je financiële plan en niet in spelen op schommelingen in de markt.

Wat is het verschil tussen Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam?

Bij de Rabobank beleggen wij standaard maatschappelijk verantwoord. Wij gebruiken hiervoor internationaal erkende standaarden en vragen fondshuizen met wie wij samenwerken dat ook te doen. De UN Global Compact is zo’n standaard en bestaat uit tien uitgangspunten ten aanzien van verantwoord ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om het respecteren van mensenrechten, het vermijden van kinderarbeid, het tegengaan van corruptie en bescherming van het milieu.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe een mijnbouwbedrijf zijn bedrijfsvoering heeft ingericht. Voldoet deze aan de internationale normen? Op het moment dat dat niet zo is, wordt er in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen soms besloten om een bedrijf uit te sluiten. Veel vaker wordt er voor gekozen om de dialoog aan te gaan. De nadruk ligt bij maatschappelijk verantwoord beleggen dus niet zozeer op het op voorhand uitsluiten van bedrijven/

Er is één uitzondering en dat zijn de fabrikanten van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biologische, chemische en kernwapens. Deze weren wij zoveel mogelijk, voor alle beleggingsconcepten. In welke mate dat gebeurt, is afhankelijk van het type product waarin u belegt. Individuele beleggingstitels van fabrikanten van controversiële wapens zijn bij ons niet aan te kopen. Het betreft zo’n 35 bedrijven. Bij beleggingsfondsen, zeker indexproducten, is uitsluiting niet altijd mogelijk, maar bieden we steeds vaker alternatieven aan.

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam gaan we een stap verder. Een belangrijk onderscheid is dat de uitsluitingscriteria van de beleggingsfondsen strikter zijn. Om in aanmerking te komen voor opname in Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam moet een beleggingsfonds in ieder geval uit te sluiten:

 • Fabrikanten van wapens;
 • Tabaksfabrikanten;
 • Controversiële regimes (voor beleggingen in staatsobligaties). Het betreft landen waartegen sancties zijn uitgevaardigd door de VS, EU en de VN;
 • Mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid

Veel van de duurzame fondsen binnen Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam hanteren een best-in-class aanpak. Dat betekent dat er alleen in de meest duurzame ondernemingen uit elke sector wordt belegd. Verder is er aandacht voor duurzame themafondsen zoals water, milieu of alternatieve energie.

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons