Rabo Beheerd Beleggen Actief

Rabo Beheerd Beleggen Actief

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief hebben onze specialisten extra aandacht voor je beleggingen. Zij sturen bij en spelen in op trends en kansen in de markt. Vraag online aan.

 • Laat je geld beleggen door onze experts
 • Bekijk overal online hoe je beleggingen ervoor staan
 • Je kunt op ieder moment stoppen of geld bijstorten
 • Bel of chat met ons voor meer informatie
 • Interessant als je wilt beleggen met € 20.000 of meer
Vraag online aan

Afspraak maken

De belangrijkste kenmerken van Rabo Beheerd Beleggen Actief

Extra aandacht

Bij Rabo Beheerd Beleggen Actief sturen wij je portefeuille wanneer nodig. Ook spelen we in op kansen in de markt, zoals robotics, digitalisering en opkomende markten. Onze strategie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, analyse en innovatie. Hiermee zorgen we voor een solide rendement.

Wereldwijde spreiding

Je portefeuille bestaat uit wereldwijd gespreide indexfondsen. Deze aandelen- en obligatiefondsen volgen de index van een bepaalde beurs zo goed mogelijk. Dit zorgt voor lage kosten en een stabiele basis in je portefeuille. Goed gespreide beleggingen verlagen het risico.

Doel en looptijd als uitgangspunt

Tijdens het aanvragen van Rabo Beheerd Beleggen Actief vragen we je naar het bedrag dat je wilt opbouwen en hoe lang je wilt beleggen. Zo kunnen we je helpen bij het kiezen van een beleggingsprofiel dat bij je past zodat je op een verantwoorde manier je beleggingsdoel kunt bereiken.

Risico’s van beleggen

Met beleggen heb je kans op een hoger rendement dan met sparen. Zeker als je voor de langere termijn belegt, dan profiteer je van rendement op rendement. Je loopt echter ook een hoger risico dan met sparen. Je kunt in sommige gevallen een deel van je oorspronkelijke inleg verliezen. Maak altijd een bewuste afweging tussen de kans op een hoger rendement, de looptijd en het bijbehorende risico. Zo zorg je ervoor dat je beleggingen bij jouw situatie blijven passen.

Meer over risico’s van beleggen

Als je kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij je graag om dat op een verstandige manier te doen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen.
Het belangrijkste risico is dat je beleggingen in waarde kunnen dalen. Dit noemen we het koersrisico. Het risico dat een onderneming waarin je belegt failliet gaat, wordt debiteuren- of kredietrisico genoemd. Bij beleggingen buiten de eurozone kan er sprake zijn van valutarisico, het risico dat je belegging minder waard wordt doordat de valuta waarin je belegt minder waard wordt. Tot slot kunnen financiële markten overdreven reageren op nieuws en gebeurtenissen, waardoor er grote koersschommelingen optreden. Dit noemen we het volatiliteitsrisico.

Door beleggingen te spreiden over verschillende producten, regio’s en sectoren, wordt het koers- en kredietrisico kleiner. Bij Rabo Beheerd Beleggen doen experts dit voor je.

Meestal geldt dat hoe hoger het rendement is dat je wilt, hoe hoger het risico is dat je moet nemen. Beleg je voor een doel dat verder in de tijd ligt, dan kun je meer risico nemen dan wanneer je op kortere termijn over je belegde geld wilt beschikken. De periode dat je belegt wordt beleggingshorizon genoemd.

Meer uitleg

Hoe zijn de beleggingsprofielen opgebouwd?

Ieder beleggingsprofiel heeft een eigen verdeling van aandelen- en obligatiefondsen. In het hoogste profiel zitten meer aandelen dan obligaties. In het laagste profiel meer obligaties dan aandelen. Aandelen schommelen meer in waarde. Obligaties zijn stabieler, maar leveren op de lange termijn vaak minder rendement op. Het beleggingsprofiel kies je zelf, maar het is slim om hierbij ook te kijken naar de looptijd.


Aandelen Obligaties Looptijd
Zeer offensief 80-100% 0-20% Vanaf 15 jaar
Offensief 60-80% 20-40% 10-15 jaar
Neutraal 40-60% 40-60% 5-10 jaar
Defensief 20-40% 60-80% 2-5 jaar
Zeer defensief 0-20% 80-100% Tot 2 jaar
Meer over beleggingsprofielen

Hoe langer je belegt, hoe meer tijd je hebt om eventuele verliezen goed te maken. De looptijd bepaalt de beleggingsprofielen waar je uit kunt kiezen. Met de keuze voor een bepaald beleggingsprofiel bepaal je met hoeveel risico en met welk verwacht rendement je wilt gaan beleggen.


Hoe hoger het rendement dat je wilt, hoe meer risico je moet nemen. Dat risico is onderverdeeld in 4 categorieën, lopend van defensief tot zeer offensief. Ieder profiel kent een inschatting van een mogelijk verlies bij een slechte markt (neerwaarts risico) en van een mogelijke winst bij een goede markt (verwacht rendement).

Meer informatie over het beleggingsprofiel vind je via onderstaande link. Wij stellen graag samen met je het optimale beleggingsprofiel vast dat past bij het doel van je belegging.

Meer uitleg

Wat zijn de kosten?

Beleggen draait om het halen van rendement en hier komen kosten bij kijken. Rabo Beheerd Beleggen Actief is geschikt wanneer je kunt starten met een bedrag van minimaal € 20.000. Je vraagt je misschien af waarom? De reden hiervoor is dat de kosten bij een lagere inleg relatief hoog zijn ten opzichte van het rendement.

Starten met beleggen in 5 stappen

 1. Open Rabo Beheerd Beleggen online. Zorg dat je gaat beleggen met geld dat je niet nodig hebt.
 2. Bepaal je doel, looptijd en hoeveel risico je wilt lopen. Je ontvangt van ons tijdens het aanvragen advies over welk beleggingsprofiel past bij je uitgangspunten.
 3. Maak geld over naar je beleggingsrekening: je bepaalt zelf wanneer en hoeveel. Of stel een vast bedrag per maand in met automatisch inleggen.
 4. Leun rustig achterover: wij beleggen je geld in fondsen met een wereldwijde spreiding. Je hoeft hier verder niks voor te doen. Wij spotten de trends en kansen en spelen hierop in.
 5. Houd grip op je beleggingen: via Rabo Online Bankieren en de Rabo Bankieren App zie je hoe het met je beleggingen gaat. Verder vragen we je jaarlijks om je gegevens te controleren en waar nodig te actualiseren.
Vraag online aan

Afspraak maken

Meer weten over Rabo Beheerd Beleggen Actief?

Heb je nog vragen?

Kun je altijd opzeggen?

Je kunt elk moment stoppen met Rabo Beheerd Beleggen. Dat kan op een gunstig of minder gunstig moment zijn. Het beste resultaat krijg je door je geld voor langere tijd opzij te zetten. Dan heb je voldoende tijd om een daling in waarde weer goed te maken.

Moet je betalen als je geen geld inlegt?

Je betaalt altijd een basisfee voor Rabo Beheerd Beleggen. Leg je geen geld in, dan betaal je minimaal €5 per kwartaal. Heb je wel geld op je beleggersrekening staan, dan betaal je 0,05% per kwartaal over het gemiddeld belegde vermogen. Dat is het gemiddelde van het belegde vermogen aan het begin en het eind van het kwartaal. Het gaat om jouw belegd vermogen exclusief het saldo van jouw Rabo Beleggersrekening. Maximaal betaal je € 30 per kwartaal. Er geldt geen btw-heffing.

Kun je je inleg verliezen?

Er is een mogelijkheid om je inleg te verliezen. Daarom is het belangrijk dat je verstandig belegt. Beleggen doe je voor de lange termijn. Je kunt je het beste houden aan je financiële plan en niet in spelen op schommelingen in de markt.

Wat is het verschil tussen Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam?

Bij de Rabobank beleggen wij standaard maatschappelijk verantwoord. Wij gebruiken hiervoor internationaal erkende standaarden en vragen fondshuizen met wie wij samenwerken dat ook te doen. De UN Global Compact is zo’n standaard en bestaat uit tien uitgangspunten ten aanzien van verantwoord ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om het respecteren van mensenrechten, het vermijden van kinderarbeid, het tegengaan van corruptie en bescherming van het milieu.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe een mijnbouwbedrijf zijn bedrijfsvoering heeft ingericht. Voldoet deze aan de internationale normen? Op het moment dat dat niet zo is, wordt er in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen soms besloten om een bedrijf uit te sluiten. Veel vaker wordt er voor gekozen om de dialoog aan te gaan. De nadruk ligt bij maatschappelijk verantwoord beleggen dus niet zozeer op het op voorhand uitsluiten van bedrijven/

Er is één uitzondering en dat zijn de fabrikanten van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biologische, chemische en kernwapens. Deze weren wij zoveel mogelijk, voor alle beleggingsconcepten. In welke mate dat gebeurt, is afhankelijk van het type product waarin u belegt. Individuele beleggingstitels van fabrikanten van controversiële wapens zijn bij ons niet aan te kopen. Het betreft zo’n 35 bedrijven. Bij beleggingsfondsen, zeker indexproducten, is uitsluiting niet altijd mogelijk, maar bieden we steeds vaker alternatieven aan.

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam gaan we een stap verder. Een belangrijk onderscheid is dat de uitsluitingscriteria van de beleggingsfondsen strikter zijn. Om in aanmerking te komen voor opname in Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam moet een beleggingsfonds in ieder geval uit te sluiten:

 • Fabrikanten van wapens;
 • Tabaksfabrikanten;
 • Controversiële regimes (voor beleggingen in staatsobligaties). Het betreft landen waartegen sancties zijn uitgevaardigd door de VS, EU en de VN;
 • Mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid

Veel van de duurzame fondsen binnen Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam hanteren een best-in-class aanpak. Dat betekent dat er alleen in de meest duurzame ondernemingen uit elke sector wordt belegd. Verder is er aandacht voor duurzame themafondsen zoals water, milieu of alternatieve energie.