Betalingsinformatie per land

Benodigde informatie voor betalingen naar het buitenland

Voor een uitgaande overboeking naar landen buiten SEPA in euro's of in een vreemde valuta, heb je een aantal gegevens nodig. Vul je betaalopdracht volledig in, zodat wij deze goed kunnen verwerken. Je hebt altijd het IBAN van de ontvanger nodig en soms ook een geldige BIC/SWIFT van de bank waar de ontvanger klant is. Controleer in onderstaand overzicht welke gegevens je per land nodig hebt. Vraag ook de ontvanger welke informatie belangrijk is om bij je overboeking te vermelden.

Betalingsinformatie per land

Landen A tot en met B Landen C tot en met E Landen F tot en met H Landen I tot en met L Landen M tot en met N Landen O tot en met S Landen T tot en met Z