Sparen voor uw kind

Feiten en tips

Kinderen hebben invloed op uw maandelijkse uitgaven en kosten. Dit verschilt per leeftijd van het kind. Wat kost een kind nu eigenlijk? U kunt hiervoor uitgaan van de gemiddelde kosten van een kind of zelf een berekening maken.

Door op tijd te beginnen met sparen en elke maand een klein bedrag opzij te zetten bouwt u een spaarpotje op. Wij geven u een overzicht van kosten en uitgaven die u kunt verwachten in de kindertijd.

Kindje op komst - Wat moeten we allemaal regelen?

U bent zwanger en blij. Maar tegelijkertijd heeft u vragen of u het allemaal goed geregeld heeft. U wilt graag weten waar u aan toe bent en of u financieel kunt rond komen. Wat kost een kind in de eerste jaren?

 • Er zijn kosten voor de baby-uitzet. Deze kosten lopen uiteen (van € 650 tot €3.500). Dit hangt er onder andere vanaf of u alles (nieuw) gaat kopen en of u kiest voor merkartikelen.
 • U krijgt te maken met structureel hogere maandelijkse uitgaven. Denk aan de boodschappen, het water- en energieverbruik en de eventuele kosten van kinderopvang.
 • Als u overweegt om minder te gaan werken of om ouderschapsverlof op te nemen, heeft dit gevolgen voor uw inkomen.

Het NIBUD heeft de belangrijkste kosten voor u op een rijtje gezet.

Lees meer op de website van NIBUD – de kosten van een baby

Toeslagen

Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget u kunt krijgen. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. Na de aangifte van de geboorte van uw kind ontvangt u automatisch bericht.

Lees meer op de website van SVB – informatie over kinderbijslag

Lees meer op de website van de Rijksoverheid – alles wat u wilt weten over ouderschapsverlof

Belastingdienst.nl - bereken kinderopvangtoeslag e/o kindgebonden budget

Zorgverzekering

Controleer uw zorgverzekering. Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u informatie over vergoedingen, het aanvragen van een kraampakket en de kraamzorgbureaus waarmee afspraken zijn gemaakt. Het kan interessant zijn om te kiezen voor een aanvullende verzekering met extra dekkingen voor de zwangerschap.

Wat regelt u na de geboorte van uw kind?

 • aanpassen van uw verzekeringen (denk onder aan uw zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, doorlopende reis-/annuleringsverzekering)
 • openen van de eerste spaarrekening voor uw kind (start zo vroeg mogelijk met sparen)
 • eventueel regelen van ouderlijk gezag (bij niet gehuwden), voogdij en (aanpassen) testament

Bekijk de spaarmogelijkheden voor uw kind

De maandelijkse kosten tot 18 jaar

Het blijft lastig om precies te zeggen wat een kind kost. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend wat één kind in één gezin met twee volwassen kost. Dit is gemiddeld 18% van het netto-inkomen. In onderstaande tabel vindt u de gemiddelde kostenpercentages voor verschillende gezinssituaties.

Aantal kinderen
jonger dan 18 jaar

1 2 3 4
Aantal volwassenen
1 25% 34% 43% 49%
2 18% 27% 33% 40%

Een rekenvoorbeeld voor de volgende situatie:

 • alleenstaand ouder 
 • netto-inkomen van €1.200 per maand 
 • twee kinderen jonger dan 18 jaar

De gemiddelde kosten voor de kinderen bedragen dan 34% van € 1.200 = €408 per maand. Dit komt neer op € 204 per kind.

Bron: CBR (koopkracht – equivalentiefactoren)

Sparen voor uw kind – Wat andere ouders doen

U kunt een spaarpotje opbouwen door op tijd te beginnen met sparen en iedere maand een bedrag apart te zetten. Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is om te bepalen wanneer u voldoende spaart en u hier een goed gevoel bij heeft. Het kan dan helpen om te kijken hoe andere ouders sparen. Een paar feiten op een rij:

 • Volgens het NIBUD heeft 77% van de ouders een spaarrekening voor hun kind in de leeftijd  5-12 jaar.
 • De eerste inleg op een rekening voor een kind van onze klanten is  gemiddeld € 1.000.

 • Bij 65% van de spaarrekeningen voor jonge kinderen wordt een maandelijkse inleg tussen de €25 en €60 gedaan.

Tip: heeft u de kinderbijslag niet (volledig) nodig? Zet dit bedrag dan ieder kwartaal apart op een spaarrekening. Zo bouwt u een mooi spaarpotje op.

Sparen voor een rijbewijs

U wilt een bedrag sparen voor een rijbewijs voor uw kind. Veel rijscholen bieden pakketten waarin rijlessen, theorie-en praktijkexamen zijn opgenomen.

Het gemiddelde bedrag voor het halen van een autorijbewijs is € 2.300. Dit bestaat uit rijlessen, theorie- en praktijkexamen en het aanvragen van een rijbewijs (bron: CBR).

Hoe hoog de kosten werkelijk zijn, hangt af van het soort rijbewijs, het aantal rijlessen en het aantal keren dat uw kind examen doet

Wilt u meer lezen over het halen van een rijbewijs?
Bezoek dan de website van het CBR.

Rijbewijs halen en tarieven

Rijbewijstips

Schenken aan uw kind

Als u uw kinderen wilt helpen om hun dromen waar te maken, kan uw schenking hen een steuntje in de rug geven. U kunt jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij een schenking doen. Als u spaart op een spaarrekening op naam van uw kind is dit ook een schenking. Deze spaarbedragen tellen mee bij het maximum dat u nog belastingvrij mag schenken aan uw kind. Ook kunt u eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken. Dit is wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moet uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud jaar zijn. De mogelijkheden en voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Meer lezen over belastingvrij schenken op de website van de Belastingdienst

Sparen voor de studie van uw kind

Studeren kost veel geld. Begin op tijd met sparen om de studietijd van uw kind te financieren. Op het moment dat uw kind gaat studeren, krijgt u naast de gebruikelijke uitgaven te maken met nieuwe grote kostenposten (bron: NIBUD studentenonderzoek 2017). Denk aan:

Collegegeld en studiemateriaal

Het gemiddelde bedrag dat studenten tijdens een vierjarige opleiding besteden aan collegegeld en studiemateriaal ligt op € 12.500.

Hoe hoog de kosten daadwerkelijk zijn, hangt onder andere af van de studie die uw kind gaat volgen. De kosten van een particuliere opleiding liggen meestal fors hoger. Dit kan wel oplopen tot € 20.000 per jaar.

Zorgverzekering

Tijdens een vierjarige opleiding zijn studenten gemiddeld € 5.100 kwijt aan een zorgverzekering.

Kosten voor uitwonende studenten

Tijdens een vierjarige opleiding zijn uitwonende studenten gemiddeld € 20.000 kwijt aan kamerhuur. Hoe hoog de kosten werkelijk zijn hangt onder andere af van de stad waar uw kind gaat studeren en de grootte van de kamer.

Overige informatie uit het NIBUD studentenonderzoek 2017:

 • 58% van de ouders geven hun studerend kind een financiële bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is wisselend. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld €216 per maand en thuiswonende studenten €82 per maand. De kosten die ouders zelf betalen voor hun studerende kind (bijvoorbeeld collegegeld, zorgverzekering of kamerhuur) tellen niet mee in dit bedrag.
 • 94% van de studenten ontvangt één of meer vormen van studiefinanciering. 
 • Studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel ontvangen gemiddeld € 602 per maand. Dat is het totale bedrag van aanvullende beurs en de rentedragende leningen (DUO lening en collegegeldkrediet). 
 • 63% van de studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel heeft een rentedragende lening bij DUO. Gemiddeld lenen zij € 512 per maand. 27% maakt ook gebruik van het collegegeldkrediet. Dit is gemiddeld € 170 per maand.

Goed om te weten 

 • Studeren wordt steeds duurder. Over 18 jaar kunnen de studiekosten wel 40 tot 50% hoger liggen dan op dit moment. 
 • Hoe hoger uw financiële bijdrage tijdens de studie kan zijn, hoe minder uw kind hoeft te lenen of hoeft bij te verdienen tijdens de studieperiode. 
 • Spaart u vanaf de geboorte van uw kind maandelijks €50? Dan heeft u op het moment dat uw kind 18 jaar wordt ongeveer €11.000 gespaard. Waarschijnlijk kunt u hier dan 4 jaar collegegeld mee betalen.

Wilt u meer informatie?

Bezoek dan onderstaande website:

Duo.nl - Meer informatie over les-/collegegeld en studiefinanciering