Sparen voor uw kind

Cijfers, tips en feiten

Kinderen hebben invloed op uw maandelijkse uitgaven en kosten. Dit verschilt per leeftijd van het kind. Wat kost een kind nu eigenlijk? U kunt hiervoor uitgaan van de gemiddelde kosten van een kind of zelf een berekening maken. Zodra uw kind 18 jaar wordt ontstaan er naast de standaard uitgaven ook grotere kostenposten. Denk onder andere aan een rijbewijs, studeren en op kamers gaan.

Door op tijd te beginnen met sparen en elke maand een klein bedrag opzij te zetten bouwt u een spaarpotje op. Wij geven u een overzicht van kosten en uitgaven die u kunt verwachten in de kindertijd.

Kindje op komst - Wat moeten we allemaal regelen?

U bent zwanger en blij. Maar tegelijkertijd heeft u vragen of u het allemaal goed geregeld heeft. U wilt graag weten waar u aan toe bent en of u financieel kunt rond komen. Wat kost een kind in de eerste jaren?

 • Er zijn kosten voor de baby-uitzet. Deze kosten lopen uiteen (van € 650 tot €3.500). Dit hangt er onder andere vanaf of u alles (nieuw) gaat kopen en of u kiest voor merkartikelen.
 • U krijgt te maken met structureel hogere maandelijkse uitgaven. Denk aan de boodschappen, het water- en energieverbruik en de eventuele kosten van kinderopvang.
 • Als u overweegt om minder te gaan werken of om ouderschapsverlof op te nemen, heeft dit gevolgen voor uw inkomen.

Het NIBUD heeft de belangrijkste kosten voor u op een rijtje gezet.

Lees meer op de website van NIBUD – de kosten van een baby

Toeslagen

Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget u kunt krijgen. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. Na de aangifte van de geboorte van uw kind ontvangt u automatisch bericht.

Lees meer op de website van SVB – informatie over kinderbijslag

Lees meer op de website van de Rijksoverheid – alles wat u wilt weten over ouderschapsverlof

Belastingdienst.nl - bereken kinderopvangtoeslag e/o kindgebonden budget

Zorgverzekering

Controleer uw zorgverzekering. Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u informatie over vergoedingen, het aanvragen van een kraampakket en de kraamzorgbureaus waarmee afspraken zijn gemaakt. Het kan interessant zijn om te kiezen voor een aanvullende verzekering met extra dekkingen voor de zwangerschap.

Wat regelt u na de geboorte van uw kind?

 • aanpassen van uw verzekeringen (denk onder aan uw zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, doorlopende reis-/annuleringsverzekering)
 • openen van de eerste spaarrekening voor uw kind (start zo vroeg mogelijk met sparen)
 • eventueel regelen van ouderlijk gezag (bij niet gehuwden), voogdij en (aanpassen) testament

Bekijk de spaarmogelijkheden voor uw kind

De maandelijkse kosten tot 18 jaar

Het CBS heeft berekend dat in een gezin met twee volwassenen één kind gemiddeld 18 % van het besteedbaar inkomen kost. Twee kinderen kosten gemiddeld 27% van het inkomen, drie kinderen 33% en vier kinderen 40%. In onderstaande tabel leest u de gemiddelde kosten per maand.

Netto-inkomen per maand inclusief vakantiegeld.

Twee volwassenen 1 kind 2 kinderen  3 kinderen 4 kinderen
van tot 18% 27% 33% 40%
0 1700 240 306 365 459 460 561 561 680
1700 2000 306 360 459 540 561 660 680 800
2000 2500 360 450 540 675 660 825 800 1000
2500 3000 450 540 675 810 825 990 1000 1200
3000 3500 540 630 810 945 990 1155 1200 1400
3500 4000 630 720 945 1080 1155 1320 1400 1600

Bij een gezin met meer kinderen kunt u het totaalbedrag in de tabel delen door het aantal kinderen.
Bij een éénoudergezin liggen de percentages hoger: 1 kind (25%), 2 kinderen (34%), 3 kinderen (43%) en 4 kinderen (49%).

Bron: CBS-rapport Welvaart in Nederland 2016. 

Kijk op CBS.nl voor het volledige rapport

Sparen voor uw kind – Wat andere ouders doen

U kunt een spaarpotje opbouwen door op tijd te beginnen met sparen en iedere maand een bedrag apart te zetten. Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is om te bepalen wanneer u voldoende spaart en u hier een goed gevoel bij heeft. Het kan dan helpen om te kijken hoe andere ouders sparen. Een paar feiten op een rij: 

 • Volgens het NIBUD heeft 77% van de ouders een spaarrekening voor hun kind in de leeftijd  5-12 jaar.
 • De Rabo RegenboogRekening was in 2016 het populairst onder onze klanten. Bij het sparen op naam van een kind koos 85% van de ouders  voor deze rekening.
  Lees meer over de Rabo RegenboogRekening
 • De eerste inleg op een rekening voor een kind van onze klanten is  gemiddeld € 1.000.

 • Bij 65% van de spaarrekeningen voor jonge kinderen wordt een maandelijkse inleg tussen de €25 en €60 gedaan.

Tip: heeft u de kinderbijslag niet (volledig) nodig? Zet dit bedrag dan ieder kwartaal apart op een spaarrekening. Zo bouwt u een mooi spaarpotje op.

Sparen voor een rijbewijs

U wilt een bedrag sparen voor een rijbewijs voor uw kind. Veel rijscholen bieden pakketten waarin rijlessen, theorie-en praktijkexamen zijn opgenomen. Hoe hoog de kosten zijn zal afhangen van het soort rijbewijs en hoe lang uw kind bezig is met het behalen van zijn rijbewijs. De kosten van een:

brommerrijbewijs(8 lesuren, een theorie- en praktijkexamen)  € 400
autorijbewijs (40 rijlessen, een theoriecursus en een theorie- en praktijkexamen)    € 1.650
motorrijbewijs (14 rijlessen en examens) € 800

.

Wilt u meer lezen over het halen van een rijbewijs?

Bezoek dan de website van het CBR – Rijbewijs halen en tarieven

Schenken aan uw kind

Als u uw kinderen wilt helpen om hun dromen waar te maken, kan uw schenking hen een steuntje in de rug geven. U kunt jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij een schenking doen. Als u spaart op een spaarrekening op naam van uw kind is dit ook een schenking. Deze spaarbedragen tellen mee bij het maximum dat u nog belastingvrij mag schenken aan uw kind. Ook kunt u eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken. Dit is wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moet uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud jaar zijn. De mogelijkheden en voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Meer lezen over belastingvrij schenken op de website van de Belastingdienst

Sparen voor de studie van uw kind

Studeren kost veel geld. Begin op tijd met sparen om de studietijd van uw kind te financieren. Op het moment dat uw kind gaat studeren, krijgt u naast de gebruikelijke uitgaven te maken met nieuwe grote kostenposten. Denk aan:

Lesgeld en studiematerialen
Middelbaar Beroepsonderwijs:

 • Het lesgeld is in 2017-2018: € 1.137 per studiejaar
 • Studieboeken en materialen: € 800 per studiejaar 

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs:

 • Het collegegeld is in 2017 – 2018 € 2.006 per collegejaar
 • Studieboeken en materialen: € 800 per collegejaar

(Bron: NIBUD studentenonderzoek 2017)

Kosten voor uitwonende studenten
De gemiddelde kamerhuur is €417 per maand ( € 5.000 per jaar). (Bron: NIBUD studentenonderzoek 2017) Hoe hoog de kosten daadwerkelijk zijn hangt onder andere af van de stad waar uw kind gaat studeren en het formaat van de kamer.

Goed om te weten

 • Studeren wordt steeds duurder. Over 18 jaar kunnen de studiekosten wel 40 tot 50% hoger liggen dan op dit moment.
 • Spaart u vanaf de geboorte van uw kind maandelijks €50? Dan heeft u op het moment dat uw kind 18 jaar wordt ongeveer €11.000 gespaard. Waarschijnlijk kunt u hier dan 4 jaar collegegeld mee betalen.
 • Hoe hoger uw financiële bijdrage tijdens de studie kan zijn, hoe minder uw kind hoeft te lenen of hoeft bij te verdienen tijdens de studieperiode.

Cijfers uit NIBUD Studentenonderzoek 2017:

 • Studenten met financiële steun van hun ouders ontvingen in 2017 gemiddeld €165 per maand.
 • 94% van de studenten ontvangt één of meer vormen van studiefinanciering.
 • Studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel ontvangen gemiddeld € 602 per maand. Dat is het totale bedrag van aanvullende beurs en de rentedragende leningen (DUO lening en collegegeldkrediet).
 • 63% van de studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel heeft een rentedragende lening bij DUO. Gemiddeld lenen zij € 512 per maand. 27% maakt ook gebruik van het collegegeldkrediet. Dit is gemiddeld € 170 per maand.

Contact

Rabobank