Waarin wordt mijn inleg belegd met Rabo Beheerd Beleggen?

Waarin uw inleg in Rabo Beheerd Beleggen wordt belegd, is afhankelijk van de beleggingsvorm.

Rabo Beheerd Beleggen Basis

  • Bij Rabo Beheerd Beleggen Basis bestaat uw portefeuille uit indexfondsen. Dit zijn aandelen- en obligatiefondsen die een bepaalde beursindex zo goed mogelijk volgen. Dit betekent dat uw belegging ongeveer gelijk is aan die beursindex. Het rendement ligt dichtbij die beursindex. De kosten zijn relatief laag. Wij zetten indexfondsen vooral in voor toegankelijke en goed ontwikkelde markten, om deze markt tegen lage kosten efficiënt te volgen.

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam

  • Met Rabo Beheerd Beleggen Actief of Actief Duurzaam bestaat uw portefeuille naast indexfondsen ook uit andere beleggingsfondsen. Onze analisten volgen de ontwikkelingen in de markt en spelen in op kansrijke thema’s zoals robotics of digitalisering. Ook beoordeelt de Rabobank of bepaalde regio’s interessanter zijn dan andere. 
  • Met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam worden er strengere eisen gesteld aan welke beleggingen in uw portefeuille mogen worden opgenomen, en wordt in duurzame koplopers belegd.

Door te beleggen in indexfondsen en andere beleggingsfondsen spreiden wij uw beleggingen wereldwijd. U heeft altijd inzicht in de laatste stand van zaken: uw rendement, uw kosten, de spreiding van uw portefeuille.