Rabo Beheerd Beleggen: beleggingsfondsen

Het hangt af van de gekozen Beheerd Beleggen beleggingsvorm waar je geld in wordt belegd. Je kunt kiezen uit Rabo Beheerd Beleggen Basis, Actief, en Actief Duurzaam. Hier lees je in welke fondsen we je inleg beleggen.

Rabo Beheerd Beleggen Basis

Bij Rabo Beheerd Beleggen Basis bestaat je portefeuille uit indexfondsen. Dit zijn aandelen- en obligatiefondsen die een bepaalde beursindex zo goed mogelijk volgen. Dit betekent dat je belegging ongeveer gelijk is aan die beursindex. Het rendement ligt dichtbij die beursindex. De kosten zijn relatief laag. Wij zetten indexfondsen vooral in voor toegankelijke en goed ontwikkelde markten, om deze markt tegen lage kosten efficiënt te volgen.

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief of Actief Duurzaam bestaat je portefeuille naast indexfondsen ook uit andere beleggingsfondsen. Onze analisten volgen de ontwikkelingen in de markt en spelen in op kansrijke thema’s zoals robotics of digitalisering. Ook beoordeelt de Rabobank of bepaalde regio’s interessanter zijn dan andere.

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam worden er strengere eisen gesteld aan welke beleggingen in je portefeuille mogen worden opgenomen, en wordt in duurzame koplopers belegd.

Door te beleggen in indexfondsen en andere beleggingsfondsen spreiden wij je beleggingen wereldwijd. Je hebt altijd inzicht in de laatste stand van zaken: je rendement, je kosten en de spreiding van je portefeuille.