Rabobank

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Het kabinet wil dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie heeft.

Heb je ideeën die hieraan kunnen bijdragen? En wil je samen met andere MKB-ondernemers aan de slag met circulair ondernemen? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen.

De Subsidie Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor projecten waarbij bedrijven samenwerken om een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair te ontwerpen, produceren of organiseren, zodat minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

De Subsidie Circulaire ketenprojecten in het kort

    Voor het ontwerpen, produceren of organiseren van een circulair product, proces of dienst Samenwerking tussen minimaal 3 en maximaal 6 partijen in een product- of materiaalketen Voor ‘uitzoekwerk’ Maximaal € 20.000 subsidie per partner in de keten

Circulaire ketenprojecten: Voor wie?

Circulaire ketenprojecten moeten worden uitgevoerd door een circulair ketensamenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie en maximaal zes MKB ondernemers, minimaal twee en ten hoogste vijf MKB ondernemers en één grote ondernemer. In dit samenwerkingsverband moeten in ieder geval drie verschillende rollen in een product- of materiaalketen aanwezig zijn.

Rabobank

Circulaire ketenprojecten: Waarvoor krijg je subsidie?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in hun keten circulair willen ondernemen. Waarbij je samenwerkt om een product of dienst circulair te ontwerpen. Ook kun je samen met andere MKB-ondernemers een circulair proces of businessmodel op.

Het project heeft als doel het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.

Naast de financiële ondersteuning is de subsidieregeling voor het onderzoeken van de kansen en mogelijkheden ook bedoeld om tot blijvende ketensamenwerkingen te komen. Daarom moet het project na afloop door minimaal drie van de ketenpartners in verschillende rollen worden voortgezet.

De focus ligt in deze eerste fase op het bevorderen van circulaire ketenprojecten. In latere fases van de regeling kunnen ook andere activiteiten in aanmerking komen voor een subsidie. Voor klanten die actief zijn in de textielindustrie is het deze ronde mogelijk om gerichter subsidie aan te vragen voor projecten die van gebruikt textiel weer nieuw, hoogwaardig textiel maken (‘closed-loop recycling’).

Circulaire ketenprojecten: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De subsidie voor een ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000.

Circulaire ketenprojecten: De voorwaarden

    De subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. Een mkb-samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie en maximaal zes mkb’s. Na afloop van het project moeten minstens 3 deelnemende MKB-ondernemers in de keten blijven samenwerken; Het gaat om initiatieven die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten; Het is verplicht een procesbegeleider aan te stellen die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van circulaire economie; De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

Circulaire ketenprojecten: Aanvragen

Check de site van RVO voor meer informatie en het indienen van een aanvraag. Hier is ook een modelprojectplan terug te vinden.

Rabobank

Aan de slag met circulair ondernemen

Aan de slag gaan met circulair ondernemen kan op veel manieren. Op lokaal en regionaal niveau bieden we verschillende mogelijkheden die kunnen leiden tot nieuwe business en samenwerking. Benieuwd wat we voor jouw circulaire ambities kunnen betekenen? Neem contact op met je accountmanager om vrijblijvend te sparren. Financiering nodig? Start je berekening en ontdek je financieringsmogelijkheden.

Even sparren
phone

Hulp nodig?