Hernieuwbare energietransitie (HER+)

In 2030 minimaal 49% minder CO₂-uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is één van de ambities in het Klimaatakkoord. Ga jij een project starten dat bijdraagt aan dit doel? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de HER+ subsidie, de regeling Hernieuwbare energietransitie.

De HER+ in het kort

Voor innovatieve CO₂-reducerende projecten Besparing moet groter zijn dan de verstrekte subsidie Maximaal €6 miljoen per project Voor innovaties die nog worden doorontwikkeld

HER+: Voor wie

Voor deze subsidie komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking. In zo’n samenwerkingsverband zit tenminste één ondernemer. Alle partijen in het samenwerkingsverband moeten voor eigen rekening en risico deelnemen aan het project op een gelijkwaardige manier.

HER+: Waarvoor krijg je subsidie?

Deze HER+ subsidie richt zich op innovaties die leiden tot minder CO₂-uitstoot. En dat al vóór 2030. Het gaat om innovaties die de energietransitie kunnen versnellen maar nog moeten worden doorontwikkeld. Denk aan hernieuwbare energieproductie zoals windenergie, zon-PV en hernieuwbaar gas. Maar daarnaast ook voor innovatieve projecten om andere CO₂-reducerende technieken te ontwikkelen.

HER+ ondersteunt bijvoorbeeld industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of energiedemonstratieprojecten gericht op CO₂-reductie. Een combinatie van deze vormen mag ook. Het moet gaan om projecten die CO₂-reductie goedkoper maken. Daarnaast geldt HER+ ook voor het:

Goedkoper maken van de productie van windenergie op zee Combineren van het opwekken en opslaan van hernieuwbare energie combineren (Energyhubs of Smartgrids) Ontwikkelen van hernieuwbare energie-opties zoals zonnewarmte, kleinschalige zon PV-systemen (<15 kWp), ondiepe bodemenergie en buitenluchtwarmte.

HER+: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Per project wordt maximaal € 6 miljoen subsidie verleend. De subsidiepercentages variëren van 25% tot 80% en zijn afhankelijk van het soort project. In de handleiding die de RVO heeft opgesteld, vind je een uitgebreide tabel.

HER+: De voorwaarden

Belangrijkste voorwaarde voor deze subsidie is dat de besparing die je met het project realiseert, groter is dan de subsidie die je aanvraagt. Maar er zijn meer voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Zo moet er bijvoorbeeld een prototype zijn en is de technologie al op kleine schaal bewezen. Wel ben je nog bezig om het idee om te zetten naar een concreet product. Verder kun je denken aan:

Je maakt de reductie van CO₂ goedkoper en gebruikt daarvoor een techniek die staat beschreven in de aanwijsregeling van SDE++ Je project verlaagt de kosten van windenergie op zee Je combineert het opwekken en opslaan van duurzame energie Je investeert in hernieuwbare energie-opties die buiten de SDE++ vallen, maar waar wel nog extra duurzame energieproductie mogelijk is.

HER+: Aanvragen

Check bij de RVO of aanvragen op dit moment mogelijk is. Het aanvraagtraject kost tijd en vraagt om de nodige kennis. Zo moet je de aanvraag bijvoorbeeld onderbouwen door middel van een modelprojectplan en een aantal rekenmodellen.

We adviseren je daarom om van tevoren advies in te winnen over de subsidiekansen van je project. Dat kan met een adviseur van de RVO, gebruik daarvoor het projectideeformulier. Een projectadviseur neemt vervolgens contact met je op om het idee samen door te nemen en de kans op een succesvolle subsidieaanvraag te bespreken.

Lamp

Aan de slag met duurzaam ondernemen

Aan de slag gaan met duurzaam ondernemen kan dus op veel manieren, ook in kleine stappen. Welke stap je ook neemt, wij denken graag met je mee over de financiering. Ook als je plannen nog niet helemaal concreet zijn.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer