Ondernemers lopen tussen zonnepanelen

Hernieuwbare energietransitie (HER+)

In 2030 minimaal 49% minder CO₂-uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is één van de ambities in het Klimaatakkoord. Ga jij een project starten dat bijdraagt aan dit doel? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de HER+ subsidie, de regeling Hernieuwbare energietransitie. HER+ heeft als doel het ‘beter betaalbaar’ maken van de energietransitie. De subsidies zijn voor innovatieve projecten die zijn gericht op kosteneffectiviteit en toekomstige kostenbesparingen op het gebied van duurzame energieproductie en klimaattransitie.

De HER+ in het kort

    Momenteel gesloten voor aanvragen. Het is nog niet duidelijk of de regeling voor 2024 weer wordt opengesteld. Voor innovatieve CO₂-reducerende projecten Besparing op toekomstige subsidie-uitgaven voor duurzame energie moet groter zijn dan de verstrekte subsidie Maximaal €6 miljoen per project Voor innovaties die nog worden doorontwikkeld

HER+: Voor wie

Voor deze subsidie komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking. In zo’n samenwerkingsverband zit tenminste één ondernemer.

HER+: Waarvoor krijg je subsidie?

Deze HER+ subsidie richt zich op innovaties die leiden tot minder CO₂-uitstoot. En dat al vóór 2030. Het gaat om innovaties die de energietransitie kunnen versnellen maar nog moeten worden doorontwikkeld. Denk aan hernieuwbare energieproductie zoals windenergie, zon-PV en hernieuwbaar gas. Maar daarnaast ook voor innovatieve projecten om andere CO₂-reducerende technieken te ontwikkelen.

Het moet gaan om een industrieel onderzoek (IO), experimenteel onderzoek (EO), demonstratieproject (DEMO) of een combinatie hiervan. Voorbeelden zijn:

    CO2-reductie goedkoper maken via technieken zoals hernieuwbare elektriciteit/warmte/gas en CO2-arme warmte/productie (SDE++-technieken) Combineren van het opwekken en opslaan van hernieuwbare energie combineren (Energyhubs of Smartgrids) Ontwikkelen van hernieuwbare energie-opties zoals zonnewarmte, kleinschalige zon PV-systemen (<15 kWp), ondiepe bodemenergie en buitenluchtwarmte.

HER+: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Per project wordt maximaal € 6 miljoen subsidie verleend. De subsidiepercentages variëren van 25% tot 80% en zijn afhankelijk van het soort project.

HER+: De voorwaarden

Belangrijkste voorwaarde voor deze subsidie is dat de besparing die je met het project realiseert, groter is dan de subsidie die je aanvraagt. Maar er zijn meer voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Zo moet er bijvoorbeeld een prototype zijn en is de technologie al op kleine schaal bewezen. Wel ben je nog bezig om het idee om te zetten naar een concreet product. Verder kun je denken aan:

    Je maakt de reductie van CO₂ goedkoper en gebruikt daarvoor een techniek waarvoor ook via de SDE++ subsidie verkregen kan worden Je project verlaagt de kosten van windenergie op zee Je combineert het opwekken en opslaan van duurzame energie Je investeert in hernieuwbare energie-opties die buiten de SDE++ vallen, maar waar wel nog extra duurzame energieproductie mogelijk is.

HER+: Aanvragen

Check de site van RVO voor meer informatie over het indienen van een aanvraag.

We adviseren je van tevoren advies in te winnen over de subsidiekansen van je project. Dat kan met een adviseur van de RVO, gebruik daarvoor het projectideeformulier. Een projectadviseur neemt vervolgens contact met je op om het idee samen door te nemen en de kans op een succesvolle subsidieaanvraag te bespreken.

Rabobank

Je duurzame ambities financieren

Jouw duurzame plannen al in een vroeg stadium bespreken met een accountmanager? Dat kan! Maak een afspraak om telefonisch of via een videogesprek met ons te sparren. Weet je al welke investering je wilt doen? Start dan je berekening en ontdek je financieringsmogelijkheden.

Start je berekening