EPC en een hypotheek

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Met een lage EPC kun je bij de Rabobank in aanmerking komen voor een Rabo GroenHypotheek of duurzaamheidskorting.

EPC geeft energieverbruik van een woning weer

Hoe energiezuinig een woning is, wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De EPC geeft aan hoeveel energie nodig is om een woning te verwarmen, ventileren en verlichten. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger de woning. De EPC-waardes zijn vastgelegd in het Bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen. Je kunt de EPC berekening van jouw huis opvragen bij de aannemer, makelaar of projectontwikkelaar.

Het waarom van de EPC

In het energieakkoord is afgesproken dat alle woningen in Nederland vanaf 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat de woning minimaal zoveel energie opwekt als verbruikt. Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 1 januari 2021 al energieneutraal zijn.

Om deze doelstelling in 2021 te halen, moeten nieuwbouwwoningen nu al energiezuiniger gebouwd worden. In 2021 worden de energieprestatie-eisen voor nieuwbouwwoningen verder aangescherpt. 

EPC en de Rabo GroenHypotheek

Om in aanmerking te komen voor de Rabo GroenHypotheek moet je nieuwbouwwoning aan drie voorwaarden voldoen:

De EPC van je nieuwbouwwoning moet 0,26 zijn of lager.Je nieuwbouwwoning is gebouwd met 100% duurzaam hout.Binnen zes maanden na de start van de bouw is een Groenverklaring aangevraagd door de aannemer of projectontwikkelaar.

Bekijk of een nieuwbouwproject voldoet aan de voorwaarden Lees meer over groenprojecten Lees meer over de Rabo GroenHypotheek

Groenverklaring

De eisen voor de Groenverklaring lopen vooruit op de doelstelling om nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2021 energieneutraal te laten zijn.

Om een groene financiering te krijgen, zoals de Rabo GroenHypotheek, heb je een Groenverklaring nodig. Aannemers vragen deze aan door hun bouwproject aan te melden bij het Register Groenverklaring. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst deze projecten. Voldoen ze aan de criteria van de Regeling Groenprojecten, dan wordt een Groenverklaring afgegeven.

Met een Groenverklaring verklaren de Ministeries van Infrastructuur Milieu en Financiën dat het nieuwbouwproject voldoet aan de voorwaarden voor groene financiering.